שכר מינימום בישראל

שכר המינימום בישראל מונהג מכוח "חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987". גם לפני חקיקת החוק היה נוהג של שכר מינימום במסגרת הסכמים קיבוציים. החל מדצמבר 2017 שכר המינימום החודשי מגיל 18 הוא 5,300 ש"ח.[1][2]

היסטוריהעריכה

ההסתדרות הכללית דגלה בגישה שכל ענייני השכר צריכים להתנהל במשא ומתן בין ארגוני העובדים (דהיינו ההסתדרות עצמה) הממשלה והמעסיקים, ללא התערבות חקיקתית, ועל כן התנגדה לחוק שכר מינימום. שיעורי שכר מינימום נקבעו בהסכמים לענפים שונים.[3] סיעת תכלת לבן בהסתדרות, שהייתה מזוהה עם תנועת החרות, העלתה דעות אופוזיציוניות להנהגת ההסתדרות ובין השאר דרשה חקיקת חוק שכר מינימום.[4] הנהגת ההסתדרות שללה דרישה זאת, בטענה שהיא עלולה לגרום לפיטורי עובדים, בנוסף להתנגדות העקרונית למעורבות בחקיקה.[5] לאחר ירידת מעמדה וכוחה הפוליטי והעסקי של ההסתדרות, היא הפסיקה להתנגד לחקיקה בנושא.

בשנת 1972 נחתם בישראל לראשונה הסכם קיבוצי כללי בעניין שכר מינימום, בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, ושר העבודה הרחיב את ההסכם בצו הרחבה לכל העובדים בישראל.[6] במשך השנים שלאחר מכן לא פעלה ההסתדרות בעניין, ושכר המינימום נשחק,[7] ובתחילת 1987 עמד על 39% מהשכר הממוצע. באפריל 1987 נחקק "חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987",[8] שהתבסס על עקרונותיו של ההסכם הקיבוצי. בעת חקיקת חוק שכר מינימום, נקבע שיעורו ל-45% מהשכר הממוצע.

באפריל 1997 הועלה שכר המינימום ל-47.5% מהשכר הממוצע, בעקבות הצעת חוק של ח"כ תמר גוז'נסקי. שכר המינימום אמור להיות מעודכן מדי שנה, בחודש אפריל, ובמועד תשלום תוספת יוקר, בהתאם לנתוני המוסד לביטוח לאומי על השכר הממוצע במשק. בחוק ההסדרים לשנת 2002 הוקפא העדכון על פי השכר הממוצע במשק, ולכן בארבע השנים הבאות (עד סוף 2005), למעט עדכון בגלל תוספת היוקר (תוספת 2.1% לשכר בינואר 2003), לא נעשה שינוי בשכר המינימום.

בגלל הפיגור בין עליית השכר הממוצע לבין שכר המינימום, עמד שכר המינימום בפועל בשנים 1990–2000 על בין 40-44% מהשכר הממוצע. בעקבות הירידה בשכר הממוצע בשנים 2001–2002 עלה שיעור שכר המינימום אל מעל 47.5% מהשכר הממוצע. בדצמבר 2001, העלתה מנהלת מחלקת המחקר בבנק ישראל, קרנית פלוג, הצעה להצמיד את שכר המינימום לשכר החציוני במשק ולא לשכר הממוצע.[9]

בשנת 1999 העלה יו"ר ההסתדרות, עמיר פרץ, הצעת חוק שתקבע ששכר המינימום יהיה שווה ערך לאלף דולר, או כ-70 אחוז מהשכר הממוצע במשק. בדצמבר 2004 בסקר שערכה התאחדות התעשיינים בישראל מצא ש-40% מהמעסיקים במשק אינם מצייתים לחוק ומשלמים לעובדיהם פחות משכר המינימום (כ-3,300 שקל לחודש אז). נשיא ההתאחדות עודד טירה אף הציע כי יוקם כוח משטרתי מטעם ממשלת ישראל, שיפעל לאכוף את יישום חוק שכר המינימום. עם זאת, דוחה טירה על הסף את הצעתו של פרץ להעלות את שכר המינימום.[10] הצעת פרץ הפכה בשנת 2006 לאחד הנושאים המרכזיים במסע הבחירות שלו לקראת הבחירות לכנסת השבע עשרה.[11]

בעקבות המשא ומתן הקואליציוני לאחר הבחירות, נקבע שכר המינימום בישראל, החל מ-1 ביוני 2006, ל-3,585.18 ש"ח, שהם 19.28 ש"ח לשעה, לאדם מבוגר. באפריל 2007 הועלה שכר המינימום ל-19.95 ש"ח לשעה. בשנים 2008–2009 עמד שכר המינימום בישראל על כ-57% מהשכר החציוני. ביולי 2010 עלתה בכנסת הצעת חוק להעלאת שכר המינימום מ-3,850 שקל ל-4,600 שקל בחודש.[12] ההצעה נדחתה בתוצאה 59 חברי כנסת נגד ו-39 בעד.[13]

בעקבות הסכם בין ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים, עלה שכר המינימום בשלוש פעימות: ב-1 באפריל 2011 עודכן שכר המינימום ל-3,890.25 ש"ח לחודש; ב-1 ביולי 2011 עלה שכר המינימום בחקיקה[14] ל-4,100 ש"ח לחודש, שהם 22.04 ש"ח לשעה; וב-1 באוקטובר 2012 עלה שכר המינימום ל-4,300 ש"ח לחודש (לבוגר מעל גיל 18),[15] שהם 23.12 ש"ח לשעה.[16] נערים עד גיל 16 זכאים לשכר מינימום של 17.40 ש"ח בשעה, נערים מעל גיל 16 ועד גיל 17 זכאים לשכר מינימום של 18.64 ש"ח בשעה, ונערים בגילאים 17–18 זכאים לשכר מינימום של 20.63 ש"ח בשעה. לאנשים בעלי מוגבלות קשה, הפוגעת בתפקודם בעבודה, ניתן לשלם שכר נמוך משכר המינימום, לאחר קבלת אישור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ב-3 בדצמבר 2014 נחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים, לפיו שכר המינימום יעלה ל-5,000 ש"ח בשלוש פעימות[17]: הפעימה הראשונה החלה ב-1 באפריל 2015 כששכר המינימום עלה ל-4,650 ש"ח, 25 ש"ח לשעה. ב-1 ביולי 2016 עלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש, 25.94 ש"ח לשעה. והפעימה השלישית הופעלה ב-1 בינואר 2017, אז עלה שכר המינימום ל--5,000 ש"ח לחודש, 26.88 ש"ח לשעה.[18] בהסכם נקבע שהוא ייכנס לתוקף רק אם יוצא לו צו הרחבה שיחיל אותו על כל המשק או שתוכנו יאומץ בחקיקה,[19] ובעקבות זאת אושר, בחקיקת בזק, תיקון לחוק שכר מינימום המחיל את עקרונות ההסכם על כל העובדים במדינה.[20]

ב-30 במרץ 2015 נחתם הסכם קיבוצי נוסף בין ההסתדרות לבין נשיאות הארגונים העסקיים, לפיו שכר המינימום יעלה ל-5,300 ש"ח ביום 1 בדצמבר 2017.[21] גם בהסכם זה נקבע כי הוא יכנס לתוקף רק עם מתן צו הרחבה או תיקון חקיקה, וחוק שכר מינימום תוקן בהתאם לכך.[1] בהתאם לחוק, שכר המינימום לשעה הוא 1/186 משכר המינימום החודשי, כלומר 28.49 ש"ח החל מדצמבר 2017. בעקבות קיצור שבוע העבודה החל מאפריל 2018, כך שחודש עבודה ממוצע הוא בן 182 שעות, נקבע בהסכם ששכר המינימום לשעה יעלה ל-29.12 ש"ח.[22]

העלאת שכר הנטו למקבלי שכר מינימוםעריכה

בתחילת המאה ה-21 פעלה ממשלת ישראל בשלוש דרכים להעלאת ההכנסה נטו של משתכרי שכר המינימום, ללא שינוי בגובהו של שכר המינימום:

 • הרפורמה במס הכנסה הביאה להעלאת סף המס, ובכך הורידה לאפס את מס ההכנסה החל על שכר המינימום.
 • בתחילת 2006 הופחת שיעורם של דמי הביטוח הלאומי החלים על בעלי הכנסה נמוכה משיעור של 1.4% מהשכר ל-0.4% מהשכר, צעד שהוסיף כ-35 ש"ח להכנסה נטו של משתכרי שכר המינימום.
 • מענק מס הכנסה שלילי, שאותו משלמת המדינה החל משנת 2008 לבעלי הכנסות נמוכות, מגדיל את הכנסתם של עובדים אלה במאות שקלים לחודש.

חישוב שכר המינימוםעריכה

בסעיף 3(ב) לחוק שכר מינימום נקבעו כי לעניין השוואת השכר לשכר המינימום יובאו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

(1) שכר יסוד או שכר משולב;
(2) תוספת היוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;
(3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו,
ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.

קביעה זו יוצרת מצב שבו גובהו של השכר המזכה בהשלמה לשכר מינימום מושפע ממבנה השכר. דוגמה: נתונים שני עובדים, לאחד שכר כולל של 3,000 ש"ח, ולאחר שכר יסוד של 3,000 ש"ח ותוספת ותק של 2,000 ש"ח. שני עובדים אלה זכאים להשלמה זהה לשכר המינימום, אף שיש הבדל ניכר בגובה שכרם הכולל.[23]

אכיפהעריכה

על אף ששכר המינימום נקבע בחוק, אכיפתו אינה יעילה. המחקרים של קרנית פלוג וניצה קסיר שבחנו את הציות לחוק, מצאו כי שיעורי הציות לחוק, לאורך כל השנים, נמוכים במיוחד ועומדים על כחמישים אחוזים.[24][25] עודד טירה, ראש התאחדות התעשיינים לשעבר, העריך בשנת 2004 שכ-40 אחוז מהמעסיקים בישראל אינם מצייתים לחוק, ומשלמים שכר נמוך משכר המינימום.[26] הימנעות של מעסיק מתשלום שכר מינימום חושפת את המעסיק לתביעה אזרחית מצד העובד הנפגע, לתביעה פלילית[27] ולעיצום כספי מטעם פקחי משרד הכלכלה. בית המשפט העליון קבע שחוק שכר מינימום כולל בתוכו גם את החובה לשלם את השכר בזמן[28] בית המשפט לעניינים מנהליים גם ביטל מכרז כאשר הזוכה במכרז הציע מחיר שאינו מאפשר תשלום שכר מינימום.[29]

שיעור מקבלי שכר מינימוםעריכה

על–פי מרכז אדוה, ב-1994 27% מהשכירים השתכרו עד שכר מינימום, וב-2002 המספר עלה ל-31.7%. רוב גדול של מקבלי שכר מינימום הם נשים. במגזר העסקי, בשנים 1990–2009, עמד שיעור מקבלי עד שכר מינימום לשעה על כ-17% ושיעור מקבלי עד שכר מינימום חודשי על כ-21%. שיעור מקבלי שכר המינימום במגזר העסקי לא גדל משמעותית בעקבות העלייה בשכר המינימום.[30] על פי דין וחשבון שנתי של בנק ישראל, השכר לשעה של כרבע מכלל השכירים בישראל (כ-640 אלף עובדים) היה ב-2012 דומה לשכר המינימום או נמוך ממנו.[31] לכמה קבוצות אוכלוסייה יש ייצוג-יתר בקרב משתכרי שכר נמוך: קבוצות הגיל הצעירות ו מבוגרות במיוחד, בעלי השכלה נמוכה, תושבי הפריפריה ומיעוטים, בקבוצות אלו יש ייצוג יתר בקרב הנשים.[25]

מידע לעובד על גובה שכר המינימוםעריכה

סעיף 6ב לחוק שכר מינימום מחייב להציג בכל מקום עבודה הודעה בעניין שכר המינימום וגובהו. נוסח ההודעה נקבע בתקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה-2005.

בתיקון 24 לחוק הגנת השכר נקבע שיש להציג לכל עובד בתלוש המשכורת את שכר המינימום לחודש ושכר המינימום לשעה.

שכר המינימום לנוערעריכה

שכר המינימום לנוער בישראל החל מחודש דצמבר 2017[32] מחושב כך:

שכר המינימום לנוער
גיל שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר שעתי
עד גיל 16 3,710 ש"ח 21.45 ש"ח
עד גיל 17 3,975 ש"ח 22.98 ש"ח
עד גיל 18 4,399 ש"ח 25.43 ש"ח
חניך (*) 3,180 ש"ח 18.38 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

דעות בעד ונגד העלאת שכר המינימום

הערות שולייםעריכה

 1. ^ 1 2 אושר: שכר המינימום יעלה ל-5,300 שקל החל מדצמבר, באתר ynet, 24 באוקטובר 2017
 2. ^ ספר החוקים 2665, התשע"ח, 7.11.2017, עמ' 7
 3. ^ מרדכי צבי, נקבע שכר מינימום לעו"ד מתחילים ולמתמחים, מעריב, 17 בפברואר 1966
  נחתם הסכם על שכר מינימום בבתי המלון, דבר, 13 באוקטובר 1968. גם כיום, עדיין נקבע לעיתים שכר מינימום ענפי הגבוה משכר המינימום הכלל משקי. ראו לדוגמה, את צו ההרחבה בענף ההובלה, שפורסם בילקוט הפרסומים 7819, התשע"ח, 30.5.2018, עמ' 8255, בו נקבע שכר מינימום גבוה יחסית, לנהגי משאיות.
 4. ^ אפשר לפעול לביעור העוני, דבר, 31 במאי 1971
 5. ^ מאיר אביזוהר, כסף לכל, הוצאת הדר, 1978, עמוד 41
 6. ^ צו הרחבה בעניין שכר מינימום, ילקוט הפרסומים 2061
 7. ^ "כסף לכל", עמוד 48
 8. ^ חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, באתר הכנסת
 9. ^ זאב קליין, ‏קרנית פלוג: להצמיד שכר המינימום לשכר החציוני - במקום לממוצע, באתר גלובס, 20 בדצמבר 2001
 10. ^ יצחק ספורטא, 40% מהמעסיקים לא משלמים שכר מינימום, באתר "העוקץ", 23 בדצמבר 2004
 11. ^ יצחק ספורטא, שכר מינימום ועוני, באתר "העוקץ", 13 בנובמבר 2005
 12. ^ אלינור מאיר, שכר המינימום בישראל נמוך מאוד בהשוואה עולמית, באתר הארץ, 6 ביולי 2010
 13. ^ יצחק ספורטא, מי הצביע מה בהצעת חוק שכר מינימום, באתר "העוקץ", 7 ביולי 2010
 14. ^ חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"א-2011, ספר החוקים 2300
 15. ^ י"פ 6469, התשע"ב, 6.9.2012, עמ' 6258
 16. ^ שכר המינימום עלה ל-4,300 שקל, באתר ynet, 2 באוקטובר 2012
 17. ^ בנק ישראל חטיבת המחקר
 18. ^ יש הסכם: שכר המינימום יעלה ל-5,000 שקל על פני שנתיים, באתר גלובס, 3 בדצמבר 2014
 19. ^ הסכם קיבוצי כללי (מספרו 7047/2014) מיום 3.12.2014, בין נשיאות הארגונים העסקיים והסתדרות העובדים הכללית החדשה, בעניין העלאת שכר המינימום.
 20. ^ ספר החוקים 2489, התשע"ה, 25 בינואר 2015, עמ' 152
 21. ^ הסכם קיבוצי כללי (מספרו 7017/2015) מיום 30.3.2015, בין נשיאות הארגונים העסקיים והסתדרות העובדים הכללית החדשה, בעניין העלאת שכר המינימום.
 22. ^ צחי שדה, הישג לניסנקורן: שכר המינימום השעתי עולה ל-29 שקל, באתר ynet, 24 באפריל 2018. קישור להחלטה מיום 24.4.2018
 23. ^ נחמיה שטרסלרהישראבלוף חוגג: משתכרים 10,000 שקל בחודש ומקבלים השלמה לשכר מינימום, באתר TheMarker‏, 9 בינואר 2013.
 24. ^ קרנית פלוג וניצה (קלינר) קסיר, "הציות לחוק שכר המינימום בישראל", חטיבת המחקר, בנק ישראל
 25. ^ 1 2 ניצה (קלינר) קסיר, ״שכר מינימום, חברה וכלכלה - בין השפעות חיוביות והשפעות שליליות על העובדים ועל המשק״, 2017
 26. ^ ״פרסומי התאחדות התעשיינים, 22/12/04״
 27. ^ רותי סינישלושה חודשי מאסר למעסיק שלא שילם שכר מינימום, באתר הארץ, 27 בינואר 2008
 28. ^ רע"פ 4717/11 סגא אנרפרייז (ישראל) (1996) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התמ"ת
 29. ^ רותי סיניתקדים: מכרז בוטל כי לא שולם שכר מינימום, באתר הארץ
 30. ^ יובל מזר ואסנת פלד, שכר המינימום, התפלגות השכר ופער השכר המגדרי בישראל, 2009-1990, פברואר 2012, בנק ישראל, עמ' 8-9
 31. ^ בנק ישראל, דין וחשבון 2014, ניסן ה'תשע"ה – מרץ 2015, עמ' 119.
 32. ^ שכר מינימום לנוער, באתר כל זכות

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.