שנים עבריות ק' - קצ"ט

שנים עבריות ק' (100) - קצ"ט (199) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 3662 לפנה"ס והסתיימו בשנת 3562 לפנה"ס לפי הלוח היוליאני.

אירועיםעריכה

נולדו (ע"פ המסורת היהודית)עריכה

ק"ל - שת, בנו של אדם הראשון.

נפטרועריכה

לוח רב שנתיעריכה

►► ק' - קצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
ק'
(100)
ק"א
(101)
ק"ב
(102)
ק"ג
(103)
ק"ד
(104)
ק"ה
(105)
ק"ו
(106)
ק"ז
(107)
ק"ח
(108)
ק"ט
(109)
3662 לפנה"ס 3661 לפנה"ס 3660 לפנה"ס 3659 לפנה"ס 3658 לפנה"ס 3657 לפנה"ס 3656 לפנה"ס 3655 לפנה"ס 3654 לפנה"ס 3653 לפנה"ס 3652 לפנה"ס
ק"י
(110)
קי"א
(111)
קי"ב
(112)
קי"ג
(113)
קי"ד
(114)
קט"ו
(115)
קט"ז
(116)
קי"ז
(117)
קי"ח
(118)
קי"ט
(119)
3652 לפנה"ס 3651 לפנה"ס 3650 לפנה"ס 3649 לפנה"ס 3648 לפנה"ס 3647 לפנה"ס 3646 לפנה"ס 3645 לפנה"ס 3644 לפנה"ס 3643 לפנה"ס 3642 לפנה"ס
ק"ך
(120)
קכ"א
(121)
קכ"ב
(122)
קכ"ג
(123)
קכ"ד
(124)
קכ"ה
(125)
קכ"ו
(126)
קכ"ז
(127)
קכ"ח
(128)
קכ"ט
(129)
3642 לפנה"ס 3641 לפנה"ס 3640 לפנה"ס 3639 לפנה"ס 3638 לפנה"ס 3637 לפנה"ס 3636 לפנה"ס 3635 לפנה"ס 3634 לפנה"ס 3633 לפנה"ס 3632 לפנה"ס
ק"ל
(130)
קל"א
(131)
קל"ב
(132)
קל"ג
(133)
קל"ד
(134)
קל"ה
(135)
קל"ו
(136)
קל"ז
(137)
קל"ח
(138)
קל"ט
(139)
3632 לפנה"ס 3631 לפנה"ס 3630 לפנה"ס 3629 לפנה"ס 3628 לפנה"ס 3627 לפנה"ס 3626 לפנה"ס 3625 לפנה"ס 3624 לפנה"ס 3623 לפנה"ס 3622 לפנה"ס
ק"ם
(140)
קמ"א
(141)
קמ"ב
(142)
קמ"ג
(143)
קמ"ד
(144)
קמ"ה
(145)
קמ"ו
(146)
קמ"ז
(147)
קמ"ח
(148)
קמ"ט
(149)
3622 לפנה"ס 3621 לפנה"ס 3620 לפנה"ס 3619 לפנה"ס 3618 לפנה"ס 3617 לפנה"ס 3616 לפנה"ס 3615 לפנה"ס 3614 לפנה"ס 3613 לפנה"ס 3612 לפנה"ס
ק"ן
(150)
קנ"א
(151)
קנ"ב
(152)
קנ"ג
(153)
קנ"ד
(154)
קנ"ה
(155)
קנ"ו
(156)
קנ"ז
(157)
קנ"ח
(158)
קנ"ט
(159)
3612 לפנה"ס 3611 לפנה"ס 3610 לפנה"ס 3609 לפנה"ס 3608 לפנה"ס 3607 לפנה"ס 3606 לפנה"ס 3605 לפנה"ס 3604 לפנה"ס 3603 לפנה"ס 3602 לפנה"ס
ק"ס
(160)
קס"א
(161)
קס"ב
(162)
קס"ג
(163)
קס"ד
(164)
קס"ה
(165)
קס"ו
(166)
קס"ז
(167)
קס"ח
(168)
קס"ט
(169)
3602 לפנה"ס 3601 לפנה"ס 3600 לפנה"ס 3599 לפנה"ס 3598 לפנה"ס 3597 לפנה"ס 3596 לפנה"ס 3595 לפנה"ס 3594 לפנה"ס 3593 לפנה"ס 3592 לפנה"ס
ק"ע
(170)
קע"א
(171)
קע"ב
(172)
קע"ג
(173)
קע"ד
(174)
קע"ה
(175)
קע"ו
(176)
קע"ז
(177)
קע"ח
(178)
קע"ט
(179)
3592 לפנה"ס 3591 לפנה"ס 3590 לפנה"ס 3589 לפנה"ס 3588 לפנה"ס 3587 לפנה"ס 3586 לפנה"ס 3585 לפנה"ס 3584 לפנה"ס 3583 לפנה"ס 3582 לפנה"ס
ק"ף
(180)
קפ"א
(181)
קפ"ב
(182)
קפ"ג
(183)
קפ"ד
(184)
קפ"ה
(185)
קפ"ו
(186)
קפ"ז
(187)
קפ"ח
(188)
קפ"ט
(189)
3582 לפנה"ס 3581 לפנה"ס 3580 לפנה"ס 3579 לפנה"ס 3578 לפנה"ס 3577 לפנה"ס 3576 לפנה"ס 3575 לפנה"ס 3574 לפנה"ס 3573 לפנה"ס 3572 לפנה"ס
ק"ץ
(190)
קצ"א
(191)
קצ"ב
(192)
קצ"ג
(193)
קצ"ד
(194)
קצ"ה
(195)
קצ"ו
(196)
קצ"ז
(197)
קצ"ח
(198)
קצ"ט
(199)
3572 לפנה"ס 3571 לפנה"ס 3570 לפנה"ס 3569 לפנה"ס 3568 לפנה"ס 3567 לפנה"ס 3566 לפנה"ס 3565 לפנה"ס 3564 לפנה"ס 3563 לפנה"ס 3562 לפנה"ס
שנה עברית לפני ד'קי"ט * שנה עברית מעוברת שנה עברית לא מעוברת שנה יוליאנית = תחילת מחזור 28
שנים של ברכת החמה
= שנת שמיטה
החל משנת ג'תנ"א

* שיטה קבועה לחישוב שנים מעוברות הונהגה בשנת ד'קי"ט על ידי הלל נשיאה, ולפני כן נקבע העיבור על ידי בית דין בתחילת כל שנה.