מרס מפתה את ונוס בנוכחותה של שפחה. המאה ה-1 לספירה, פומפיי.

שפחה היא צורת הנקבה של עבד. לרוב השפחות הועסקו במשק הבית וכפילגשים.

בתורה ובהלכהעריכה

בתורה המושג שפחה ניתן לנשים ששירתו את בעלת הבית כגון הגר השפחה של שרה, זלפה השפחה של לאה ובלהה השפחה של רחל. בכל אחד מדוגמאות אלו האדונית נתנה את שפחתה לבעלה כדי שתשמש כפילגש ותלד לו ילדים.

המקרא מבדיל בין שפחה לאמה: שפחה היא נכריה ואילו אמה היא עבריה. שפחה כנענית מאורסה קרויה "שפחה חרופה", ויש מחלוקת האם מדובר בשפחה ודאית או במי שהיא בת חורין למחצה.

ראו גםעריכה