פתיחת התפריט הראשי
מרס מפתה את ונוס בנוכחותה של שפחה. המאה ה-1 לספירה, פומפיי.

שפחה היא צורת הנקבה של עבד. לרוב השפחות הועסקו במשק הבית וכפילגשים.

בתורה המושג שפחה ניתן לנשים ששירתו את בעלת הבית כגון הגר השפחה של שרה, זלפה השפחה של לאה ובלהה השפחה של רחל. בכל אחד מדוגמאות אלו האדונית נתנה את שפחתה לבעלה כדי שתשמש כפילגש ותלד לו ילדים.

המקרא מבדיל בין שפחה לאמה. בעוד שפחה היא נכריה אמה היא עבריה.

ראו גםעריכה