תלמי

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

אישים מהעת העתיקה ששמם הפרטי הוא תַּלְמַי

אישים ששם משפחתם תַלמִי

אחר

קישורים חיצוניים