תשתית

יסודות מבניים מסגרתיים

תשתית היא מכלול האמצעים החומריים, המוסדיים והאנושיים והמידע הזמינים אשר תורמים, בהינתן הקצאת משאבים הולמת, לקיום שוויון בתגמול של תשומות דומות.

גשרים, מסילות רכבת וחוות רוח הן תשתיות חומריות

תשתית חומרית היא ההון אשר מגולם באמצעים דוגמת תחבורה, חינוך, בריאות, אספקת חשמל ומים, מתקני ביוב ופינוי פסולת, טיהור אוויר, היקף בנייה וכמות בתי המגורים וכן מתקנים אדמיניסטרטיביים ושימור משאבי טבע. תשתית חומרית מכונה גם שירותים ציבוריים, מתקנים ציבוריים וכן הון תקורה חברתי.

תשתית מוסדית היא החוק של הקהילה, וכן המתקנים והתהליכים המבטיחים את קיום החוקים הללו כדוגמת אסדרה, ביטחון לאומי ועוד. על פי רוב, הגוף האחראי לתשתית המוסדית הוא המדינה.

הון אנושי הוא תצורה של תשתית, הכוללת את נתוני האוכלוסייה (היקף ההשכלה וההכשרה, שיעור ילודה, שיעור תמותה, הגירה ועוד) ואת מאפייניה.

קישורים חיצוניים

עריכה
  • Buhr, Walter (2003). "What is infrastructure?" (PDF). Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge. 107–03.