תת-מערכה

רמה טקסונומית
דרגה טקסונומית (טקסונומיה)

תת-מערכהלטינית: subphylum, ברבים: subphyla) בנומנקלטורה זואולוגית היא דרגה טקסונומית מתחת למערכה.

דרגה טקסונומית זו בזואולוגיה מקבילה לדרגה הטקסונומית "subdivision" בנומנקלטורה של פטריות ושל צמחים.

היררכיה טקסונומיתעריכה

כאשר יש צורך בכך ניתן לפצל את תת-המערכה לאינפרא-מערכות, כך שההיררכיה נראית כך:

  • מערכה (phylum)
    • תת-מערכה (subphylum)
      • אינפרא-מערכה (infraphylum)
      • על מחלקה (superclasses)

דוגמאותעריכה

רק כמה מן המערכות של עולם החי נחלקות לתת-מערכות:

דוגמאות לאינפרא-מערכה (infraphyla): ריריות (Mycetozoa) וחולייתנים לסתניים (Gnathostomata).