Lebensohl היא קונבנציה בברידג' הקרויה על שם המתמטיקאי האמריקאי Kenneth Lebensold, בשיבוש שמו. זוהי קונבנציה במצב בו לאחר פתיחה של 1NT, מתערב יריב בהכרזה. הקונבנציה מאפשרת למשיב (שותפו של הפותח) לתאר את ידו. משתמשים בקונבנציה גם לאחר Weak two bid של שחקן יריב. מרבית מומחי הברידג' התחרותי משתמשים בקונבנציה זו.[1]

מקור הקונבנציהעריכה

על אף שאדגר קפלן כתב ש Kenneth Lebensold המציא את הקונבנציה ועל אף שהקונבנציה קרויה על שמו, Lebensold הכחיש כל קשר לקונבנציה. מי שהגה את הקונבנציה הוא כנראה שחקן ברידג' מומחה ועורך עיתון ברידג' בניו יורק בשם ג'ורג' בוהם (1922-1993).
בכל מקרה לא נמצא מישהו שייחס את יצירת הקונבנציה לעצמו. קרוב לוודאי שהקטליזטור לבניית הקונבנציה היה מאמר, שפורסם באוקטובר 1965 במדור "Problem Forum" בעיתון The Bridge Journal. המאמר הראה עד כמה הטכניקות שהיו קיימות באותה עת, אינן מתאימות להתמודדות עם הבעיה שמציבה התערבות של שחקן יריב, אחרי הכרזת 1NT.

למה משמשת הקונבנציה?עריכה

התערבות טבעית באוברקול לאחר פתיחה של 1NT, מפריעה לשותפו של הפותח, משום שהיא גוזלת ממנו מרחב הכרזה ואינה מאפשרת לו הכרזות שהיו אפשריות לו לא התערב היריב במכרז. להלן תיאור הבעיות העיקריות הנגרמות בשל כך:

 • אין דרך להבחין בין יד חזקה עם אורך בסדרה לבין יד חלשה עם אורך בסדרה

דוגמה: לאחר פתיחה של 1NT התערב שחקן יריב בהכרזת 2. המשיב מחזיק יד עם אורך בסדרת ה-.

יד חלשה:
76
73
2
QJ987632

יד חזקה:
6
A3
K2
QJ987632

עם יד הראשונה המשיב מעוניין שהחוזה יהיה 3. עם יד השנייה המשיב מעוניין במשחק מלא של 3NT או 5. ללא שימוש בקונבנציית Lebensohl לא ידע הפותח להבחין בין שני המצבים, אם שותפו יכריז 3.

 • אין אפשרות להשתמש בקונבנציית סטיימן

דוגמה: לאחר פתיחה של 1NT התערב שחקן יריב בהכרזת 2. אם למשיב יש ארבעה קלפים בסדרת ה- אין לו אפשרות להכריז 2 על מנת לברר האם לשותפו יש לפחות ארבעה קלפים בסדרה. קונבנציית Lebensohl מציעה הכרזה אחרת המהווה תחליף לקונבנציית סטיימן.

דוגמה: לאחר פתיחה של 1NT התערב שחקן יריב בהכרזת 2. אם למשיב יש חמישה קלפים בסדרת ה- אין לו אפשרות להכריז 2. קונבנציית Lebensohl מציעה דרך אחרת להראות חמישה קלפים בסדרת ה-.

עקרונות הקונבנציהעריכה

 • הכרזת סדרה ללא קפיצה מראה יד מינימלית ואינה מזמינה למשחק מלא
 • הכרזת סדרה בקפיצה מראה יד מחייבת למשחק מלא.
 • הכרזת 2NT משמשת לאחד משלושה דברים: דרך לעצור בגובה 3 בידיים עם סדרה ארוכה ויד חלשה, דרך להראות עוצר בסדרת היריב בידיים המחייבות למשחק מלא או דרך להזמין למשחק מלא עם יד עם סדרה ארוכה.[2]
 • דילוג על הכרזת 2NT שולל עוצר בסדרת היריב.[3]

לאחר אוברקול טבעי של יריב בגובה 2עריכה

 • בשיטה המקורית, הכרזת Double היא מענישה, למעט המקרה בו ההכרזה הטבעית היא 2.[4] בברידג׳ המודרני, יש שמשחקים שכפל אינו הענשה, אלא Takeout Double.
 • הכרזת סדרה גבוהה יותר בגובה 2 - זה החוזה שמשחקים.
 • הכרזת סדרה גבוהה יותר בגובה 3 - מחייבת למשחק מלא
 • הכרזת סדרת מינור בגובה 3 לפחות מזמינה למשחק מלא. יש המשחקים שהכרזה זו מחייבת למשחק מלא.
 • הכרזת 2NT מחייבת את הפותח להכריז 3. משמעויות ההכרזה של המשיב לאחר הכרזת 3 של הפותח מתוארות בטבלה להלן:
הכרזות המשיב לאחר הכרזת 2NT שלו והכרזת 3♣ של הפותח
הכרזה משמעות
Pass יד חלשה עם אורך בסדרת ה-
הכרזת סדרה נמוכה מהסדרה שהכריז היריב חוזה לשחק. מבקש מהפותח להכריז Pass.
הכרזת סדרה גבוהה מהסדרה שהכריז היריב הזמנה למשחק מלא.
Cue bid בכל הסדרות למעט סדרת ה- דומה לקונבנציית סטיימן. מראה ארבעה קלפים בסדרת מייג'ור שלא הוכרזה על ידי היריב ו 9 נקודות לפחות. מבטיח עוצר בסדרת היריב. מבקש מהפותח להכריז 3NT אם אין לו ארבעה קלפים בסדרת מייג'ור.
 • הכרזת 3NT מתארת יד עם מספיק נקודות למשחק מלא, ללא עוצר בסדרת היריב.
 • הכרזת Cue bid לאחר התערבות בסדרת מייג'ור - דומה לקונבנציית סטיימן. מראה ארבעה קלפים בסדרת המייג'ור השנייה ו 9 נקודות לפחות. הפותח מכריז את סדרת המייג'ור בה יש לו ארבעה קלפים. אם אין ארבעה קלפים בסדרת מייג'ור משמעויות הכרזות אחרות הן על פי הטבלה להלן.
הכרזות הפותח לאחר הכרזת Cue bid של המשיב ללא ארבעה קלפים בסדרת מייגור
הכרזה משמעות
3NT יש עוצר בסדרת היריב
4 או 4 15 נקודות ללא עוצר בסדרת היריב.
5 או 5 17 נקודות ללא עוצר בסדרת היריב.
Cue bid 17 נקודות. בחר בין הכרזת 5♣ לבין הכרזת 5♦.

Lebensohl ביחד עם Jacoby Transferעריכה

לאחר פתיחה של 1NT אפשר לשלב בין קונבנציית Lebensohl לבין קונבנציית Jacoby Transfer. היתרון של שילוב שתי הקונבנציות הוא שהיד החזקה משחקת והיד החלשה היא הדומם.[5]
אופן ההכרזה של המשיב (שותפו של הפותח) במקרה שמשלבים הוא:

 • הכרזות בגובה 2 הן טבעיות ומבקשות מהפותח להכריז Pass (בדיוק כמו במקרה שמשחקים Lebensohl ללא שילוב Jacoby Transfer)
 • 2NT הוא טרנספר ל-
 • 3 הוא טרנספר ל-
 • 3 הוא טרנספר ל-
 • 3 הוא טרנספר ל-
 • הכרזת טרנספר לסדרת היריב היא סטיימן. משמעותה זהה להכרזת Cue bid כאשר משחקים Lebensohl ללא שילוב Jacoby Transfer.

למשל: לאחר פתיחה של 1NT התערב היריב בהכרזה טבעית של 2♥. הכרזת 3♦ של המשיב מבטיחה 4 קלפים בסדרת ה- ומבקשת מהפותח להכריז אותה, אם גם לו יש 4 קלפים בסדרה.

לאחר אוברקול לא טבעי של יריב בגובה 2עריכה

הכרזת אוברקול לא טבעי מציבה קשיים בפני המשיב והפותח. אין אפשרות להכפיל כשלא ידועה הסדרה של היריבים ואין אפשרות ל-Cue bid שפירושו קונבנציית סטיימן. יש מספר רב של קונבנציות התערבות בהכרזה לאחר פתיחה של 1NT, למשל: Landy או Cappelletti, שבהן שכיח השימוש בתחרויות ברידג' בישראל. הקונבנציות מתארות ידיים עם אורך בסדרה אחת או בשתי סדרות. אופן ההכרזה לאחר ההתערבות הלא טבעית תלוי בשאלה כמה מהסדרות של המתערב בהכרזה ידועות.

לאחר התערבות עם שתי סדרות ידועותעריכה

המשיב מכריז:

 • Double - מתאר יד עם יכולת להפיל את היריב בחוזה באחת הסדרות שלו. למשל: לאחר התערבות של 2 באמצעות קונבנציית Multy-Landy, הכרזת כפל מתארת יד היכולה להעניש חוזה של 2 או חוזה של 2. לאחר הכרזת Double כל הכרזת Double של הפותח או המשיב היא מענישה.
 • Cue bid על הסדרה האמיתית הנמוכה של המתערב - הזמנה למשחק מלא
 • Cue bid על הסדרה האמיתית הגבוהה של המתערב - מחייבת למשחק מלא
 • כל הכרזה אחרת היא בהתאם לכללים של קונבנציית Lebensohl לאחר התערבות טבעית של היריב: הכרזת סדרה אחרת בגובה 2 היא על מנת לשחק בחוזה זה, הכרזת 2NT מחייבת הכרזת 3 של הפותח, הכרזת סדרה גבוהה מסדרת היריב בגובה 3 מחייבת למשחק מלא וכו'

לאחר התערבות עם שתי סדרות מייג'ורעריכה

יש המשחקים באופן שונה כאשר ההתערבות היא בשתי סדרות המייג'ור. להלן כמה אפשרויות:

 • Cue bid על סדרה אמיתית של המתערב מראה עוצר בסדרה ושולל עוצר בסדרה השנייה של המתערב
 • Double - מתאר יד עם 8 נקודות או יותר

לאחר התערבות עם שתי סדרות כשרק סדרה אחת ידועהעריכה

כל עקרונות Lebensohl תקפים. Cue bid על הסדרה הידועה מתאר יד המתאימה לקונבנציית סטיימן ומחפש התאמה של 4-4 באחד המייג'ורים.

לאחר פתיחת Weak two של יריב והכרזת כפל של השותףעריכה

משמעויות ההכרזות דומות למשמעויות ההכרזות לאחר הכרזת אוברקול טבעית על ידי שחקן יריב לאחר פתיחה של 1NT, המפורטות בפסקה הקודמת.

 • הכרזת 2NT מחייבת את הפותח להכריז 3. לאחר הכרזה זו המשיב יכול להכריז Pass, שפירושו יד חלשה עם אורך בסדרת ה-. הכרזה של סדרה נמוכה מסדרת היריב, מבקשת מהפותח להכריז Pass ומראה יד חלשה עם אורך בסדרה. הכרזה של סדרה גבוהה מסדרת היריב, מזמינה למשחק מלא. לפירוט מלא של כל ההכרזות במצב זה, ראו טבלה שכותרתה: "הכרזות המשיב לאחר הכרזת 2NT שלו והכרזת 3 של הפותח" המופיעה בפסקה "לאחר אוברקול טבעי של יריב בגובה 2"
 • הכרזת סדרה נמוכה מסדרת היריב בגובה 3 מזמינה למשחק מלא
 • הכרזת סדרה גבוהה מסדרת היריב בגובה 2 מזמינה למשחק מלא
 • הכרזת Cue bid מחייבת למשחק מלא, אבל לא בכל מקרה מבטיחה רביעייה במייג'ור.

לאחר אוברקול טבעי של יריב בגובה 3עריכה

 • הכרזה בגובה 3 בסדרה גבוהה מסדרת היריב מחייבת לסיבוב אחד של הכרזה.
 • הכרזת Double מראה קוצר בסדרה שהכריז היריב. היא אינה הכרזה של Double מעניש.
 • הכרזת 3NT היא הכרזת Signoff, כלומר: מבקשת מהשותף להכריז Pass ולהשאיר חוזה זה כחוזה שאותו משחקים.
 • הכרזה בגובה 4 בסדרת מייגור היא הכרזת Signoff

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

 • אפרים בריפמן, לקיחות ולקחים 2, Lebensohl, עמודים 493-482,הוצאה עצמית של המחבר
 • Ron Andersen. LebensohlConvention Complete in Contract Bridge, 1987. Devyn Press Inc., מסת"ב 0910791-82-1

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ Ron Andersen. LebensohlConvention Complete in Contract Bridge, 1987. Devyn Press Inc., מסת"ב 0910791-82-1, P. 14
 2. ^ Lebensohl (After a 1NT opening bid) bridge bum
 3. ^ אפרים בריפמן, לקיחות ולקחים 2, Lebensohl
 4. ^ לאחר הכרזת התערבות של 2 הכרזת כפל היא התחליף לקונבנציית סטיימן.
 5. ^ Ron Andersen. LebensohlConvention Complete in Contract Bridge, 1987.P/53-54, Devyn Press Inc., מסת"ב 0910791-82-1, P. 14