Michaels cuebid

קונבנציה בברידג'

Michaels cuebid היא קונבנציה בברידג' באמצעותה מראים יד עם שתי סדרות של חמישה קלפים לפחות בכל אחת, בהכרזת אוברקול לאחר פתיחה של שחקן יריב. מטרת ההכרזה עשויה להיות הפרעה להכרזת היריבים עם ידיים חלשות או להגיע למשחק מלא או לסלאם עם ידיים חזקות. הקונבנציה הומצאה על ידי השחקן האמריקאי מייקל מייקלס ולכן קרויה על שמו. המונח cuebid המופיע בשם הקונבנציה נבחר, משום שבחלק מהמקרים מראים את שתי הסדרות הארוכות באמצעות הכרזת Cue bid בגובה 2 בסדרה, שהוכרזה על ידי שחקן יריב.

אופן ההכרזה עריכה

אופן ההכרזה המקורי של הקונבנציה מתואר להלן. קיימים גם וריאנטים (שינויים בקונבנציה) אחרים בהם אופן ההכרזה שונה והם מתוארים בפסקה נפרדת.

לאחר פתיחה בסדרת מיינור עריכה

לאחר פתיחה של שחקן יריב בסדרת מיינור בגובה 1, מגדירה הקונבנציה שתי הכרזות אפשריות:
הכרזה 1: הכרזה בגובה 2 באותה סדרה (Cue bid)
מתארת יד עם חמישה קלפים לפחות בכל אחת מסדרות המייג'ור.
דוגמה: שחקן פתח 1. כשיריב המשתמש בקונבנציית Michaels cuebid מכריז 2 הוא מתאר יד עם לפחות חמישה קלפי ולפחות חמישה קלפי .

הכרזה 2: הכרזת 2NT
מתארת יד עם חמישה קלפים לפחות בכל אחת משתי הסדרות הנמוכות, כלומר: חמישה קלפים לפחות בסדרת המיינור שלא הוכרזה וחמישה קלפים לפחות בסדרת ה .
דוגמה: כאשר לאחר פתיחה של 1 אותו שחקן מכריז הכרזת אוברקול של 2NT הוא מתאר יד עם לפחות חמישה קלפים בסדרת ה ולפחות חמישה קלפים בסדרת ה .

לאחר פתיחה בסדרת מייג'ור עריכה

לאחר פתיחה של שחקן יריב בסדרת מייג'ור בגובה 1, מגדירה הקונבנציה שתי הכרזות אפשריות:
הכרזה 1: הכרזה בגובה 2 באותה סדרה (Cue bid)
לפחות חמישה קלפים במייג'ור השני ובאחת מסדרות המינור.
דוגמה: שחקן פתח 1. כשיריב המשתמש בקונבנציית Michaels cuebid מכריז 2 הוא מתאר יד עם לפחות חמישה קלפי ולפחות חמישה קלפים באחת מהסדרות או .
הכרזה 2: הכרזת 2NT
לפחות חמישה קלפים בכל אחת מסדרות המיינור.
דוגמה: שחקן פתח 1. כשיריב המשתמש בקונבנציית Michaels cuebid מכריז 2NT הוא מתאר יד עם לפחות חמישה קלפי ולפחות חמישה קלפי .

תנאים להכרזה עריכה

על מנת להכריז על פי קונבנציית Michaels cuebid, נדרשים התנאים הבאים:

 1. הפתיחה של היריב היא פתיחה טבעית. כך למשל אין להשתמש ב Michaels cuebid. דוגמה: כאשר היריב פתח 1 שאינו הכרזה טבעית[1].
 2. לפחות חמישה קלפים בשתי סדרות שלא הוכרזו על ידי השחקן היריב שפתח[2]
 3. יכולת להתחרות לפחות על משחק חלקי. מחייב בדרך כלל, לפחות 8 נקודות.[3]
 4. יד חזקה (מספר גבוה של לקיחות או בקירוב לנקודות מעל ל 16 נקודות) או יד חלשה (3 לקיחות לפחות במשחק בשליט באחת משתי הסדרות הארוכות או בקירוב 8-12 נקודות).[4]
 5. סדרות ארוכות איכותיות (גם בידיים חלשות), למשל: QJ1094 בסדרה אחת ו AK1087 בסדרה השנייה.
 6. הכרזת Michaels cuebid במצב של Balancing מבטיחה יד חזקה.

תשובות השותף להכרזת Michaels cuebid עריכה

המענה של השותף מבוסס על ההנחה שההכרזה בוצעה עם יד חלשה. תשובות אפשריות:

 • העדפה - הכרזת אחת הסדרות הארוכות של השותף. במקרה של שני קלפים בכל אחת מהסדרות יש להכריז את הנמוכה יותר.
 • העדפה עם קפיצה - הכרזת אחת מהסדרות הארוכות של השותף עם קפיצה היא Preemptive bid. מתארת יד חלשה עם לפחות 4 קלפים בסדרה.
 • Pass - יד חלשה. ללא רצון להתמודד על משחק חלקי.
 • Cue bid - הכרזת Cue bid נוסף בסדרת הפותח, מתארת יד חזקה המבטיחה משחק מלא לפחות. ההכרזה עשויה גם לבחון אפשרות לסלאם.
 • הכרזת סדרה חדשה - הכרזה טבעית. לא מחייבת למשחק מלא.
 • הכרזת הסדרה הרביעית בקפיצה - הכרזה של הסדרה שלא הוכרזה על ידי הפותח ואינה אחת מהסדרות הארוכות של היריב שהתערב, היא הכרזה המחייבת למשחק מלא. מתארת כוח ואורך (לפחות 6 קלפים) בסדרה.
 • 2NT אחרי Cue bid במייג'ור - לפחות שלושה קלפים בכל אחד מהמיינורים. אין התאמה במייג'ור. מבקש לדעת מה המיינור הארוך של השותף.
 • 3NT - מבטיח עוצרים בשתי הסדרות הקצרות של השותף. זהו החוזה הסופי, בהנחה שהשותף התערב בהכרזה עם יד חלשה.

ההכרזה השנייה של מכריז Michaels cuebid עריכה

 • עם יד חלשה מכריזים בדרך כלל Pass
 • הכרזה בגובה גבוה יותר של אחת מהסדרות עם יד חלשה היא הכרזת הפרעה, המראה שישה קלפים בסדרה
 • יד חזקה המזמינה למשחק מלא ניתן להראות באמצעות החלפת סדרה.
 • Cue bid נוסף מתאר יד חזקה. שותפו של המתערב מכריז את ההכרזה הזולה ביותר, למשל: אם השותף הכריז Cue bid של 2 ואחרי כן 3, אז ההכרזה הזולה ביותר היא 3, עם יד חלשה. עם כל יד שבה 10 נקודות או יותר יש להכריז לפחות משחק מלא, לפיכך חייבים להכריז הכרזה, שאינה ההכרזה הזולה ביותר.

גרסאות שונות לקונבנציה עריכה

קיימות גרסאות השונות מההכרזה הסטנדרטית של Michaels cuebid. להלן תיאור של כמה מהנפוצות:

הגרסה ההולנדית עריכה

גרסה זו זוכה לפופולריות גלה והולכת בהולנד[5].
הכרזה 1: הכרזה בגובה 2 באותה סדרה (Cue bid)
מתארת יד עם חמישה קלפים לפחות בשתי סדרות שלא הוכרזו: סדרה אחת היא סדרת מיינור וסדרה שנייה היא סדרת מייג'ור.
הכרזה 2: הכרזת 2NT
לאחר פתיחה בסדרת מיינור מתארת יד עם חמישה קלפים לפחות בכל אחת משתי סדרות מייג'ור.
לאחר פתיחה בסדרת מייג'ור מתארת יד עם חמישה קלפים לפחות בכל אחת משתי סדרות מיינור.
החיסרון של השיטה הוא חוסר היכולת למצוא התאמה בגובה 2 בסדרת מייג'ור לאחר פתיחה בסדרת מיינור.

Upper cuebid עריכה

גרסה זו פופולרית בגרמניה[5]. בגרסה זו הכרזת Cue bid מראה תמיד חמישה קלפים לפחות בסדרה הגבוהה ביותר שלא הוכרזה וחמישה קלפים לפחות בסדרה אחרת לא ידועה. הכרזת 2NT מראה את שתי הסדרות הנמוכות ביותר שלא הוכרזו. החיסרון של שיטה זו הוא שלאחר פתיחה בסדרת מיינור אי אפשר להראות בהכרזה אחת אורך בשתי סדרות המייג'ור.

גרסאות נוספות עריכה

 • הכרזת Michaels cuebid רק עם ידיים חלשות
 • הכרזת Michaels cuebid רק עם ידיים חזקות של 15 נקודות או יותר
 • הכרזת Michaels cuebid כאשר בסדרה הגבוהה יותר יכולים להיות 4 קלפים או יותר
 • חלק מהשחקנים, שאינם משחקים את קונבנציית Michaels cuebid, מכריזים 2NT לאחר פתיחה של היריב בסדרת מייג'ור. כמו ב Michaels cuebid, ההכרזה מתארת לפחות חמישה קלפים בכל אחת מסדרות המיינור. הכרזה זו נקראת Unusual Notrump.

Leaping Michaels עריכה

הרחבת העיקרון של Michaels cuebid למצבים בהם שחקן יריב פתח ב Weak two bid או ב Preemptive bid. במקרה זה Cue bid מוכרז רק עם ידיים חזקות של 16 נקודות או יותר ושתי סדרות שבכל אחת מהן לפחות חמישה קלפים.

אחרי פתיחה של 3 עריכה

הכרזת 4 מתארת יד עם חמישה קלפים לפחות בכל אחת מסדרות המייג'ור.
הכרזת 4 מראה לפחות חמישה קלפים בסדרת ה ולפחות חמישה קלפים באחת מסדרות המייג'ור.

אחרי פתיחה של 2 או 3 עריכה

הכרזת 4 מתארת יד עם חמישה קלפים לפחות ב וחמישה קלפים לפחות באחת מסדרות המייג'ור.
הכרזת 4 מראה לפחות חמישה קלפים בכל אחת מסדרות המייג'ור.

אחרי פתיחה של 2 או 3 עריכה

הכרזת 4 מתארת יד עם חמישה קלפים לפחות ב וחמישה קלפים לפחות ב .
הכרזת 4 מראה לפחות חמישה קלפים ב וחמישה קלפים לפחות ב .

אחרי פתיחה של 2 או 3 עריכה

הכרזת 4 מתארת יד עם חמישה קלפים לפחות ב וחמישה קלפים לפחות ב .
הכרזת 4 מראה לפחות חמישה קלפים ב וחמישה קלפים לפחות ב .

הגנה נגד Michaels cuebid עריכה

אחת המטרות של הכרזת Michaels cuebid עם יד חלשה היא הפרעה להכרזת היריבים. אחת משיטות ההגנה נגד Michaels cuebid היא הקונבנציה Unusual vs. unusual.

  ערך מורחב – Unusual vs. unusual

קונבנציה זו נועדה להתמודד עם ההפרעה גם באמצעות הכרזות לא טבעיות. אופן ההכרזה בשיטה זו שונה כאשר Michaels cuebid הגדיר במדויק את שתי הסדרות הארוכות (למשל: לאחר פתיחה של 1 והתערבות באמצעות הכרזת 2) וכאשר הוגדרה באופן מדויק רק סדרה אחת (למשל: לאחר פתיחה של 1 והתערבות באמצעות הכרזת 2). הקונבנציה מאפשרת לשותפו של הפותח, להתמודד עם הכרזת ההפרעה באמצעות Michaels cuebid עם יד חלשה. באמצעותה יכול המגן לתאר את המצבים הבאים:

 • מחייב משחק מלא
 • מזמין למשחק מלא
 • לתאר התאמה בסדרה ולהתמודד על משחק חלקי
 • יכולת להעניש את אחת הסדרות שהוכרזו באמצעות Michaels cuebid.

ראו גם עריכה

לקריאה נוספת עריכה

 • מוטי גלברד, ברידג' הכרז בדרך הנכונה הכרזות מתקדמות וקונבנציות חלק ג', הוצאת המחבר, 2010, עמודים 160-168

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ בשיטות כמו Precision או Polish Club המתארות את חוזק היד ולא מבטיחות קלפים בסדרה
 2. ^ למעט המקרה בו פתחו בסדרת מיינור ואחת החמישיות היא בסדרת ה
 3. ^ במצב פגיע עשויות להידרש מעט יותר נקודות. עם שישה קלפים באחת משתי הסדרות ניתן להכריז גם עם מעט פחות נקודות מהמינימום הנדרש.
 4. ^ ביד עם כ 13-15 נקודות מכריזים את הסדרה הגבוהה שבה יש חמישה קלפים. בהתאם להכרזות השותף והיריבים ניתן להכריז אחר כך את הסדרה השנייה בה יש חמישה קלפים או לוותר על הכרזה בפעם השנייה.
 5. ^ 1 2 Michaels Cuebid, Bridge Guys