NOR לוגי

NOR לוגי (not or) הוא פעולה בוליאנית אשר תוצאתה היא ההפך של OR לוגי על אותם אופרנדים. כלומר B-NOR-A הוא "אמת" (true) אם ורק אם גם A וגם B "שקריים" (false), אחרת התוצאה היא "שקר". האופרטור מסומן בסימן '↓'.

דיאגרמת ון של NOR, הצבע האדום מסמל תוצאת אמת
B A תוצאה
0 0 1
1 0 0
0 1 0
1 1 0

באמצעות הפעולה NOR אפשר להביע את כל שאר הפעולות הלוגיות:

  • E
  • E

דבר דומה אפשר לעשות עם הפעולה NAND לוגי

טבלת האמת של NOR מוצגת בצד שמאל.

ראו גםעריכה