אברהם יהושע השיל פרידמן

האדמור מאדז'וד

רבי אברהם יהושע השיל פרידמן (כ"ט בשבט תרי"חט"ו באלול ת"ש) היה האדמו"ר מאדז'וד (רומ'). מגזע בוהוש.

קורותיו

עריכה

נולד כבן שלישי לרבי יצחק פרידמן מבוהוש. אביו היה נכדו של רבי ישראל מרוז'ין וסבתו, אם אביו, הייתה נכדת רבי אברהם יהושע השיל מאפטא שעל שמו נקרא. רבי אברהם יהושע העשיל נשא את בת דודו זקינו, אחי סבו, רבי מנחם נחום משטפנשט. אחר חתונתו התגורר מספר שנים בשטפנשט ליד חותנו ולאחר כמה שנים חזר לבוהוש. בשנת תרמ"ז נפטרה אשתו. לאחר זמן נשא את אשתו השנייה את בתו של הרב זלמן הורנשטיין צאצאו של הרב נפתלי כ"ץ. לאחר פטירת אביו מונה אחיו הגדול רבי ישראל שלום יוסף לממשיך ורבי אברהם יהושע העשיל עבר לגור באדז'וד ומשם החל לנהל חצר. בזמן מלחמת העולם הראשונה עבר לגאלאץ שם התגורר עד פטירתו.

היה מפורסם כאדם מורם מעם וכפועל ישועות[דרוש מקור]. בקידוש ליל שבת היה מתלהב מאוד ורוב היין היה נשפך מהכוס והיו צריכים למלא את הכוס מחדש בסיום הקידוש. סבל כל חייו בייסורי הנפש, וישב שבעה שמונה עשרה פעמים בחייו ועם כל זאת לא התלונן וקיבל הכל באהבה. נפטר בשלהי שנת ת"ש (1940).

צאצאיו

עריכה

מאשתו הראשונה נולדו לו שני בנים. בנו רבי מנחם נחום ובנו הרב אהרן מתתיהו.

רבי מנחם נחום (תרל"ט-כ"א בסיוון תרצ"ג) היה חתנו של רבי ישראל פרידמן מטשורטשקוב, בן דודו של סבו רבי יצחק מבוהוש ובן דודה של אמו. בשנת תרפ"ג עבר לשטפנשט שם דודו רבי אברהם מתתיהו פרידמן לקחו תחת חסותו והועידו ליורשו אך נפטר חודש לפניו. כיהן כאדמו"ר לא רשמי בשטפנשט. בתו[1] ונכדו נרצחו בשואה.

הרב אהרן מתתיהו מצ'רנוביץ (נפטר תרע"ז) נשא את בתו של דודו רבי משה יהודה לייב מפאשקאן. אשתו ובתו[2] נרצחו בשואה.

מאשתו השנייה נולד לו בנו הרב יצחק מפריז.

לקריאה נוספת

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ בתו פייגא הייתה 4 פעמים נכדת רבי ישראל מרוז'ין. אבי אביה רבי אברהם יהושע העשיל היה נינו, אם אביה הייתה נכדתו, אבי אמה היה נכדו ואם אמה הייתה נכדתו.
  2. ^ בתו חיה שיינא הייתה 5 פעמים נכדת רבי ישראל מרוז'ין. אבי אביה רבי אברהם יהושע העשיל היה נינו, אם אביה הייתה נכדתו, אבי אמה היה נינו, אם אמה הייתה פעמיים נינה (דרך אביה רבי נחום בער מסדיגורה ודרך אמה בתו של רבי אברהם יעקב).