אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב

אגודת סטודנטים בישראל

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב היא עמותה המאגדת את הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב, מייצגת אותם ופועלת למען רווחתם. האגודה נוסדה בשנת 1965 (הוקמה מחדש בשנת 1983), והיא אחת מאגודות הסטודנטים הוותיקות והגדולות בישראל. אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב היא חברה מלאה בהתאחדות הסטודנטים בישראל, ולמעשה הייתה (בגלגולה הקודם כ"אגודת הסטודנטים של בית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה בתל אביב") אחת ממייסדות ההתאחדות בשנות ה-30 (אז נקראה "התאחדות הסטודנטים העברים בארץ ישראל").

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב
לוגו האגודה
לוגו האגודה
הכניסה לבניין אגודת הסטודנטים
הקמה 1965 (הקמה מחדש ב-1983)
סוג עמותה, מלכ"ר
אוניברסיטה אוניברסיטת תל אביב
עובדים 64 (נכון לתשע"ד)
יו"ר דניאל זילבר
כתב עת תזה
www.student.co.il

היסטוריה עריכה

 
סמל האגודה הישן

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב הוקמה לראשונה בשנת 1965. עד תחילת שנות ה-70 שלט באגודה תא הסטודנטים שזוהה עם מפלגת המערך, שלימים הפכה למפלגת העבודה. בשנת 1970 התחולל המהפך הפוליטי הראשון באגודה כשלראשותה נבחר מיכאל קליינר מתוך תא סטודנטים שהיה מזוהה עם תנועת החרות. רבים מפעילי האגודה בתחילת שנות ה-70 הפכו לאחר מכן לפוליטיקאים וחברי הכנסת: מיכאל קליינר, שכיהן כיו"ר האגודה הראשון מטעם תנועת החרות, אחריו מיכה רייסר שכיהן כיו"ר האגודה, לימור לבנת שכיהנה כסגנית יו"ר האגודה, ופעילים נוספים כמו חיים רמון, רוני מילוא ומיכאל איתן, ואף חנן מלצר, לימים שופט בבית המשפט העליון. ב-1982, בעקבות אי-סדרים כספיים שנתגלו באגודה, הוגשו כתבי אישום נגד ראשיה דאז, והאגודה פורקה וחדלה לפעול. במשך כשנה וחצי לא הייתה אגודת סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, ודקאנט הסטודנטים סיפק חלק מהצרכים והשירותים שנהגה האגודה לספק.

בדצמבר 1983 הוקמה האגודה מחדש, ביוזמה משותפת של תאי הסטודנטים המזוהים עם הליכוד ועם מפלגת העבודה ובחסות האוניברסיטה. על מנת להבדילה מהאגודה הקודמת ולהדגיש את עובדת היותה אגודה חדשה, נרשמה האגודה כעמותה תחת השם "אגודת הסטודנטים החדשה של אוניברסיטת תל אביב". רק ב-2006 שינתה האגודה את שמה באופן רשמי, והשמיטה ממנו את המילה "החדשה". מאחר שנדרשה הסכמת האוניברסיטה להקמת האגודה מחדש ב-1983, תקנון האגודה נוסח על ידי האוניברסיטה, והעניק לאוניברסיטה סמכויות פיקוח ובקרה נרחבות על פעילות האגודה. כך, למשל, היו האגודה, נושאי התפקידים בה וספרי החשבונות שלה כפופים ופתוחים לביקורתו של מבקר האוניברסיטה. ב-1999 אישרה מועצת האגודה ברוב גדול תקנון חדש, שבין היתר ביטל את סמכויות הפיקוח והבקרה הללו, וביסס את עצמאותה של האגודה.

מאז 1983 שלט באגודה תא הסטודנטים "הדור החדש", המזוהה עם מפלגת העבודה. זאת, למעט שנה אחת, 1998, בה שלט באגודה תא "דור שלום", בהנהגתו של ארז אשל. אשל כיו"ר האגודה, ביחד עם יו"ר התאחדות הסטודנטים, ליאור רוטברט, ויו"ר אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון, גילה גמליאל, היה ממובילי מאבק הסטודנטים להפחתת שכר הלימוד ב-1998 - מאבק שבעקבותיו החליטה הממשלה על הקמת ועדת וינוגרד. הרוב הניכר שהיה למפלגת העבודה באגודה התערער, וכיום מרבית הנציגים לא מזוהים פוליטית ואלו שכן מגיעים מתאים רבים ומגוונים.

מבנה האגודה עריכה

חברי האגודה עריכה

כל סטודנט הלומד באוניברסיטת תל אביב והוא מעל גיל 17 זכאי להיות חבר באגודת הסטודנטים. החברות אינה כרוכה בתשלום, אלא אך בהצהרה בכתב על רצון להצטרף לאגודה. חברות באגודת הסטודנטים מקנה לסטודנט את הזכות ליהנות מכל שירותי האגודה, וכן את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדותיה. סטודנט מתחת לגיל 17 אינו יכול להיות חבר באגודה, בשל מגבלות חוק העמותות, אולם באפשרותו ליהנות ממעמד של "ידיד אגודה". המעמד מקנה לו את הזכות ליהנות ממרבית שירותי האגודה, אך הוא אינו יכול לבחור או להיבחר למוסדותיה. נכון לשנת תשע"ד היו חברים באגודה כ-90% מכלל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב.

מועצת האגודה עריכה

מועצת האגודה היא האספה הכללית שלה, והיא מהווה את הגוף העליון בה. המועצה בוחרת את שאר מוסדות האגודה (נשיאות, הנהלה, ועדות), מפקחת על פעולות הנהלת האגודה, מאשרת את התקציב השנתי ואת הדוחות הכספיים של האגודה, והיא המוסמכת לאשר שינויים בתקנון האגודה. המועצה מורכבת מ-75 חברי אגודה, המייצגים את חוגי הלימוד השונים בקמפוס, ונבחרים אחת לשנה בבחירות ממוחשבות אזוריות ואישיות על ידי ציבור הסטודנטים חברי האגודה. ההצבעה הממוחשבת הראשונה לבחירת חברי מועצת הסטודנטים נערכה בשנת 1999 באמצעות חברת יאיאסופט, והייתה זו בפועל ההפעלה הראשונה של מערכת הצבעה דיגיטלית בישראל בשימוש מסחרי. מאז, אלפי סטודנטים מצביעים באופן דומה מדי שנה. כך, בבחירות שנערכו בדצמבר 2013 הצביעו 4,291 סטודנטים, אשר היוו כ-21% מבעלי זכות ההצבעה, שבאזורי הבחירה שלהם הייתה התמודדות והתקיימו בחירות.

המועצה מפעילה מספר ועדות, שתפקידן לסייע למועצה לפקח על פעילותו התקינה של ועד האגודה: ועדת ביקורת, ועדת כספים וועדת מכרזים. נשיאות המועצה, בה חברים נשיא ושני סגנים, מכהנת גם כוועד האגודה.

הנהלת האגודה עריכה

הנהלת האגודה הנה הזרוע המבצעת שלה. ההנהלה מורכבת משמונה חברי אגודה, הנבחרים מדי שנה על ידי מועצת האגודה. בראשה עומד יו"ר אגודת הסטודנטים, אשר מייצג את האגודה בפני רשויות האוניברסיטה ובפני גורמים חיצוניים. סגן יו"ר האגודה אחראי על ניהולם השוטף של ענייני המנהלה וכוח האדם באגודה, וכן על פרויקטים מיוחדים. ששת חברי ההנהלה האחרים עומדים בראש מחלקות האגודה: ראש מחלקת הסברה ופרסום; ראש מחלקת מעורבות חברתית; ראש מחלקת תרבות וקשרי חוץ; ראש מחלקת רווחה ומעונות וראש מחלקת אקדמיה.

"ספרות זולה" עריכה

באגודה קיימת יחידה עצמאית בשם "ספרות זולה", המממנת את פעילותה בעצמה, ונמצאת תחת פיקוחו של סגן יו"ר האגודה. במסגרת היחידה נמצא בית הדפוס של האגודה, ונמכרות בה מקראות וחוברות מבחנים. היחידה נותנת שירותים לחברי האגודה בלבד.

תקציב האגודה עריכה

תקציב האגודה נקבע מדי שנה בהתאם ללוח השנה האקדמי (אוקטובר עד ספטמבר) ולא על פי לוח השנה הקלנדרי, וזאת בדומה לתקציב האוניברסיטה. הצעת התקציב מוגשת על ידי הנהלת האגודה ומאושרת על ידי מועצת האגודה. מקור התקציב העיקרי (80%-75%) מגיע מדמי הרווחה שגובה האוניברסיטה מהסטודנטים, ואשר מועברים בחלקם הגדול לאגודה, בהיותה הספקית המרכזית של שירותי הרווחה בקמפוס. שאר מקורות התקציב הם הכנסות מתאגידים קשורים (20%-15%), הכנסות ריבית וניצול עודפים משנים קודמות. סעיפי התקציב המרכזיים הם הנהלה וכלליות (כ-20% מהתקציב), מלגות לסטודנטים (כ-20%) ואירועי תרבות וקהילה (כ-15%). בשנת תשע"ז עומד תקציב האגודה על 6,444,000 ש"ח, ומחזור הפעילות הכולל שלה, לרבות פעילות היחידות המממנות את עצמן, עומד על כ-10 מיליון ש"ח.

יושבי ראש האגודה מהקמתה ועד היום, לפי שנות כהונתם עריכה

 • ? - 1970 - אסף אגין[1]
 • 1970 - 1972 - מיכאל קליינר
 • 1972 - 1973 - מיכה רייסר
 • 1973 - 1974 - יצחק (טולי) סגל
 • 1974 - 1975 - יצחק אבני
 • 1976 - 1977 - דובי ברגמן
 • 1977 - ישראל רובין
 • 1978 - צביקה רון
 • 1978 - אליהו האובן
 • 1978 - 1979 - שלמה חזן
 • 1980 - קלוד מלכה
 • 1982 - 1981 - אלי דלל
 • 1983 - 1984 - יוסי שפרלינג ושאול רחבי
 • 1984 - 1985 - עפר גת
 • 1985 - 1986 - דודי ברמן
 • 1986 - 1987 - צביקה קינד
 • 1987 - 1988 - עדי הדר
 • 1988 - 1989 - אפי מחלב
 • 1989 - 1990 - יוסי שטורם
 • 1990 - 1991 - רונן קרסו
 • 1991 - 1992 - מסעד כדור
 • 1992 - 1993 - איתן זינגר
 • 1993 - 1994 - בועז שלמה-דוד
 • 1994 - 1995 - גיא כהן
 • 1995 - 1996 - דרור בהט
 • 1996 - 1997 - ערן וינטרוב
 • 1997 - 1998 - ליאור רוטברט
 • 1998 - 1999 - ארז אשל
 • 1999 - 2000 - ליאור טנר
 • 2000 - גיא קלנר
 • 2000 - 2001 - ליאור שטרסברג
 • 2001 - 2002 - נועה גלזר
 • 2002 - 2003 - אסף זלכה
 • 2003 - 2005 - יפתח עצמון
 • 2005 - 2007 - בועז טופורובסקי
 • 2007 - 2009 - גיל גולדנברג
 • 2009 - 2010 - שחר בוצר
 • 2010 - 2011 - רן לבנה
 • 2011 - 2012 - אורי רשטיק
 • 2012 - 2014 - גלעד ארדיטי
 • 2014 - 2016 - ענבר הוכברג
 • 2016 - 2017 - שי צ'רני
 • 2017 - 2019 - רום טנא
 • 2019 - 2021 - ירדן בן צבי
 • 2021 - 2023 - ליאור חזן
 • 2023 - מכהנת - דניאל זילבר

תאגידים בבעלות מלאה או חלקית של האגודה עריכה

בעלות מלאה עריכה

לאגודה יש שתי חברות בנות, הנמצאות בבעלותה המלאה וממוקמות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב:

 • חברת נ.כ.ס. ניהול כספים סטודנטיאליים בע"מ - החברה הכלכלית של האגודה, אשר הוקמה בשנת 1990. החברה עוסקת בהפקת אירועים, פרסום ושיווק, גיוס חסויות וקידום מכירות, ומנהלת פעילות עסקית-כלכלית שהאגודה, כעמותה, מנועה מלנהל. החברה אחראית, בין השאר, על הפקת יום הסטודנט, אירועי "רוק בקמפוס" ומגזין "תזה".
 • חברת Xtra סטודנט בע"מ - חברה לתועלת הציבור שהוקמה בשנת 2011, ובשש השנים שקדמו להקמתה פעלה כיחידה עצמאית במסגרת האגודה. החברה מציעה לסטודנטים קורסי עזר, מרתונים, קורסי שפות, קורסי מנהיגות וחוגי העשרה.

בעלות חלקית עריכה

תאגידים שהיו בבעלות האגודה בעבר עריכה

 • חברת מ.ד.ס. - מדריך דיור סטודנטיאלי בע"מ - החברה, שהוקמה בשנת 2001, הייתה בבעלות מלאה של האגודה, ופעלה קודם לכן כמחלקה במסגרת האגודה. החברה הציעה למכירה לסטודנטים בלבד לוחות מודפסים ואינטרנטיים של דירות להשכרה ורכבים יד שנייה למכירה. ב-2005 החברה נמכרה לאיש עסקים פרטי ופעילותה עברה לאינטרנט בלבד. כיום נמצאת החברה בבעלות קבוצת דפי זהב.
 • חברת סטודנט המרכז ללימודי פסיכומטרי בע"מ - החברה, שהוקמה בשנת 2009, הייתה בבעלות משותפת של האגודה (75%) ושל עו"ד עמית בנימין (25%). החברה הציעה קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית במחירים של עד 50% מהמחיר הממוצע בשוק. ב-2013 נמכרה החברה לרשת תיכון תל אביב.
 • חברת ג'וב טוב בע"מ - החברה, שהוקמה בשנת 1985 והייתה בבעלות מלאה של האגודה, היא חברה לגיוס, השמה ומציאת פתרונות עבודה לסטודנטים ואקדמאים בראשית דרכם, ומטרתה לספק לסטודנטים ולבוגרים עבודות איכותיות ובתנאים הוגנים. ב-2014 נמכרה החברה לאיש עסקים פרטי, אך משרדיה ממשיכים להיות ממוקמים באוניברסיטה.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה