התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

הארגון היציג של הסטודנטים והסטודנטיות בישראל