אגורנומוס

מפקח מחירים
(הופנה מהדף אגרונומוס)

אָגוֹרָנוֹמוּס (יוונית: ἁγορανόμος) - היה תואר המפקח על המידות והמחירים בשווקים. מקור המשרה הוא ביוון הקלאסית שם המשרה הייתה קיימת במספר פולייס, לאחר כיבושיו של אלכסנדר מוקדון במזרח המשרה נעשתה נפוצה גם בתקופה ההלניסטית והמשיכה להתקיים לאחר כיבוש המזרח על ידי רומא העתיקה.

המשרה מוזכרת גם בגמרא. האגורנומוס היה בעל סמכות להעניש ולהלקות את מעוותי המידות והמחירים. תפקיד האנגרומוס כלל גם את בדיקת איכות היין, הוא היה טועם מכוס היין ובודק את טיבה. אחד מהידועים שבאגורנומוסים היה רב ("אבא אריכא") שמונה על ידי ראש הגולה כדי למלא תפקיד זה בשוקי נהרדעא.

לתפקיד האגורנומוס הקפידו למנות אנשים בני מעלה: נקיי כפיים, ישרי לב, ושונאי בצע. אדם שנתגלה בו פגם הקשור לאחת המידות הללו, היה נפסל למשרה זו, בגלל שהיה בה שדה פעולה רחב ונוח לעסקי שוחד.

מנהג הפיקוח על השווקים באמצעות אגורנומוסים הוא מנהג עתיק והיה מקובל, על פי עדות הגמרא, גם בארץ ישראל וגם בבבל. בירושלים לעומת בבל, האגורנומוס היה אחראי רק על המידות (ולא על המחירים). לפי דברי יוסף בן מתתיהו, שימש גם אגריפס הראשון, לפני שהיה למלך, במשרת האגורנומוס בשוק של טבריה.

שמות נוספים לאגורנומוסעריכה

ראו גםעריכה