אגורנומוס

מפקח מחירים בערי יוון העתיקה
(הופנה מהדף אגרונומוס)

אָגוֹרָנוֹמוּסיוונית: ἀγορανόμος, ברבים: אגרונומאי ἀγορανόμοι, "מפקח השוק") הייתה משרה שלטונית בערי הפוליס ביוון העתיקה ובערי האימפריה הביזנטית. תפקיד נושא המשרה היה לפקח על הסדר הציבורי והמסחרי בשוק הציבורי (ἀγορά, "אָגוּרָה" ביוונית, שממנה, ובתוספת המילה היוונית "נוֹמוּס", חוק, נגזר שם התפקיד – אָגוּרָנוֹמוּס). מקור המשרה הוא ביוון הקלאסית שם המשרה הייתה קיימת במספר ערי פוליס, לאחר כיבושיו של אלכסנדר מוקדון את המזרח, המשרה נעשתה נפוצה ברחבי העולם ההלניסטי, התפקיד המשיך להתקיים לאחר כיבושיה של רומא העתיקה ומשם נכנס למבנה השלטון בתקופת האימפריה הביזנטית.

התפקיד כלל קביעת מחירים לסחורות, פיקוח על שימוש במשקולות נכונות (לשימוש במאזניים), בדיקת וקביעת רמת הסחורות, שליטה על העברות הכספים, ואף ניהול אספקת התבואה אל העיר. בסמכות האגורנומוס היה להפעיל כוח נגד סוחרים אשר אינם עומדים ברגולוציה ובחוקים אשר קבע – ענישה פיזית או קנסות תלוי במעמד הסוחרים.

לתפקיד האגורנומוס הקפידו למנות אנשים בני מעלה: נקיי כפיים, ישרי לב, ושונאי בצע. אדם שנתגלה בו פגם הקשור לאחת המידות הללו, היה נפסל למשרה זו, בגלל היותה מרחב פעולה רחב ונוח לעסקי שוחד.

על פי התלמוד, מנהג הפיקוח על השווקים באמצעות אגורנומוסים הוא מנהג עתיק ומקובל גם בארץ ישראל וגם בבבל. לפי דברי יוסף בן מתתיהו, המלך אגריפס הראשון שימש כאגורנומוס בשווקיה של טבריה לפני שהתמנה למלך. אחד מהידועים שבאגורנומוסים היה רב ("אבא אריכא") שמונה על ידי ראש הגולה כדי למלא תפקיד זה בשוקי נהרדעא.[1]

בהלכה היהודית

עריכה

המשרה מוזכרת כמה פעמים לאורך מקורות חז"ל, החל ממדרשי הלכה וכלה בכתבי האחרונים.[2] אחת ההופעות המרכזיות היא בגמרא במסכת בבא־בתרא:

ת"ר: (לא) יהיה לך - מלמד שמעמידין אגרדמין למדות, ואין מעמידין אגרדמין לשערים.

על פי הגמרא, יש חובה למנות אגורנומוס לשווקים. אולם מצמצמים את סמכות הפיקוח שלו אך ורק לבדיקת משקולות המאזניים ולא לפיקוח על מחירי השוק.[3] [4]

שמות נוספים לאגורנומוס

עריכה

במקורות שלנו נשתבשה המלה פעמים רבות, כמה דוגמאות:

ראו גם

עריכה

להרחבה

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת בבא בתרא, פרק ה', הלכה ה'
  2. ^ ההופעות הראשונות של המשרה מופיעות עוד בכתבי התנאים, ולדוגמא: מדרש תנאים לדברים (פרשת כי תצא) פרק כה פסוק טו.
  3. ^ הרשב"ם בפירושו על אתר אף מסביר את הדין הזה על פי סברא מודרנית נגד פיקוח מחירים
  4. ^ מקור דומה מופיע גם בתלמוד ירושלמי, מסכת בבא בתרא, פרק ה', הלכה ה'. בשני המקורות מופיע סיפור אחרי ההלכה שבו יש דעות שאומרות שיש לאגורנומוס סמכות לפקח גם על מחירים, ובעקבות זאת היו שפסקו להלכה שיש לפקח גם על מחירים בשוק.
  5. ^ מדרש תנאים דברים כ"ה ט"ו
  6. ^ תוספתא בבא מציעא ו' י"ד
  7. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף פ"ט, עמוד א'
  8. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת בבא בתרא, פרק ה', הלכה ה'