אהרן ששון (רב)

רב

רבי אהרן ששון (ה'שט"ו, 1555 בערך - ה'שפ"ו, 1626) היה רב בסלוניקי ובקושטא ומחבר "שו"ת תורת אמת". מכונה מהר"א ששון.

ביוגרפיהעריכה

נולד, כנראה בסלוניקי, לרבי יוסף, מצאצאי מגורשי ספרד. למד אצל אביו, ומשהוכר בצעירותו כבעל כישרונות, עבר ללמוד בישיבתו של רבי מרדכי מטלון, שהיה רבו המובהק[1], וכן מפי רבי שלמה לבית הלוי[2], רבי שלמה הכהן (מהרש"ך)[3], רבי שמואל די מודינה (מהרשד"ם)[4] ואולי גם מפי רבי יוסף בן לב[5]. כמו כן, היה בקשרים עם רבי יום טוב צהלון[6]. בגיל 18 נשא את בתו של רבו, רבי שלמה לבית הלוי. עמד בראשות ישיבה גדולה בסלוניקי[7], ובה למדו תלמידים רבים. כמו כן, הופנו אליו שאלות הלכתיות רבות. דבריו מובאים פעמים רבות במפרשי השולחן ערוך (כגון הט"ז[8] והש"ך).

בשנת ה'ש"פ עזב את סלוניקי, ויצא במסע נדודים באזור יוון וטורקיה. מכמה מקומות בתשובותיו עולה, כי נדודיו היו מלווים בתלאות וייסורים רבים ושבחלק מן המקרים עקירתו ממקומו הייתה כפויה[9]. בשנותיו האחרונות התיישב בקושטא (איסטנבול)[10]. נפטר בקושטא בשנת ה'שפ"ו.

משפחתועריכה

נולדו לו שני בנים ובת:

מתלמידיועריכה

 • רבי חיים שבתי - בעל "תורת חיים".
 • רבי חיים אלפנדרי - בעל שו"ת "מגיד מראשית".
 • רבי ברוך קלעי - בעל "מקור ברוך".
 • רבי שבתי יונה - בעל "שי למורא".
 • רבי שמואל חיון - בעל "בני שמואל".
 • בנו רבי יוסף ששון - מחכמי הישיבה בוונציה.
 • רבי יוסף איסקפה - בעל "ראש יוסף".

חיבוריועריכה

לקריאה נוספתעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ תורת אמת סימן קפד
 2. ^ סימן ו; ז; פג; פט ועוד.
 3. ^ סימן סא; ו ועוד
 4. ^ סימן קמד; נח ועוד
 5. ^ סימן קעט ועוד
 6. ^ סימן עח
 7. ^ כך עולה מדבריו בסימן לז; צג; קכו ועוד.
 8. ^ ראו ט"ז לשולחן ערוך, אבן העזר, סימן י"ז ס"ק ד' י"א י"ד ול"ד.
 9. ^ ראו תורת אמת סימן כד; סימן יח; סימן צא; סימן קנט ועוד
 10. ^ כך עולה מדבריו בסימן יט; מד; נג ועוד.
 11. ^ שם הגדולים לחיד"א בערכו