אותיות תלויות

אותיות תלויות הן אותיות הכתובות מעל קו הכתיבה של שאר האותיות בשורה. אותיות תלויות מופיעות בכתבי יד רבים, ההסבר הרווח לכך הוא שמדובר באותיות שהוכנסו לאחר כתיבת השורה כתיקונים. בנוסח המסורה של התנ"ך יש ארבעה מקומות בהן המסורה מורה לכתוב אותיות תלויות.

בנוסח המסורה של התנ"ךעריכה

בנוסח המסורה של התנ"ך יש ארבעה מקומות בהן המסורה מורה לכתוב אותיות תלויות:

 1. יהונתן בן גרשם בן מנשה[1], בה מוחלף "משה" במילה "מנשה".
 2. יכרסמנה חזיר מיער[2], בה מוסף ה-ע' של "יער"
 3. וינערו רשעים ממנה[3], בה מוסף ע' למילה רשעים
 4. וימנע מרשעים אורם[4], בה מוסף ע' למילה רשעים

כבר בתלמוד יש התייחסות ל-ע' של "רשעים" כתלויה במימרא: "אמר ר"ש בן לקיש מאי דכתיב "וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר" מפני מה עי"ן של רשעים תלויה? כיון שנעשה אדם רש מלמטה נעשה רש מלמעלה"[5] ולנ' התלויה של מנשה, במימרא: "רבי חונא שמעון קמטריא בשם רבי שמואל בר נחמן "ויהונתן בן גרשום בן מנשה" נון תלוי. אם זכה בן משה ואם לאו בן מנשה."[6]. הע' של מיער מוזכר בויקרא רבה[7][8].

לאותיות התלויות בנוסח המסורה ניתנו הסברים מדרשיים שונים. החוקרים רואים באותיות הע' התלויות עדות לתיקוני טעויות, בעוד שלגבי הנ' התלויוה נטען שמדובר בתיקון דוגמטי שנועד להגן על כבודו של משה (בדומה להסבר המסורתי לנ' זו)[9].

בכתבי ידעריכה

התופעה של אות תלויה מעל לשורה מופיעה בכתבי יד רבים. כך למשל, במגילת ישעיהו של מגילות ים המלח יש אותיות תלויות רבות[9]. הדעה המקובלת היא שאותיות תלויות אלו הוכנסו בהגהה להשלים אותיות שהוחסרו בטעות[9] או כדי לתקן אותיות לא ברורות[10]. האות התלויוה, או במקרה שמודבר במילה שלמה, המילה התלויה, נמצאת תמיד מעל האות (או המילה) שאחרי ההחסרה[11].

הרבה מהאותיות התלויות במגילות ים המלח הן א' או ע' ונטען שהדבר משקף את איבוד ההגייה של אותיות גרוניות בימי בית שני, באופן שכותב המגילה השמיט בטעות אותיות אלו במקרים רבים. הסבר זה מובא גם כהסבר לשלוש אותיות הע' התלויות בנוסח המסורה[9].

ראו גםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ ספר שופטים, פרק י"ח, פסוק ל'
 2. ^ ספר תהילים, פרק פ', פסוק י"ד
 3. ^ ספר איוב, פרק ל"ח, פסוק י"ג
 4. ^ ספר איוב, פרק ל"ח, פסוק ט"ו
 5. ^ תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ק"ג, עמוד ב'
 6. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ט', הלכה ב'
 7. ^ ויקרא רבה, פרשה י"ג, פסקה ה'
 8. ^ ראו גם: תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ק"ט, עמוד ב' ו-הרב שרגא הלוי פולק, ‏בענין המסורה והמסתעף ממנה, קובץ בית אהרון וישראל, שנה כ' גליון א' (קטו), תשרי-חשון תשס"ה, עמוד קג, באתר HebrewBooks
 9. ^ 1 2 3 4 יצחק רינג, מבוא לספרות התנ"ך, הוצאת יבנה, 1967, ערך: אותיות תלויות, עמוד 12
 10. ^ ראו דניאל לייבל, השפעתה של תקנת מנצפ"ך על נוסח המקרא, בית מקרא, כרך יא, חוברת ד (כח) (תמוז תשכ"ו), עמ' 77-86
 11. ^ אנציקלופדיה מקראית, כרך ה', ערך ספר (תיקונים), עמ' 1084