אלוש (אתר מקראי)

אתר מקראי; מתחנות מסעי בני ישראל במדבר

אָלוּשׁ היא אחת מהתחנות בהן עצרו בני ישראל במסע במדבר לעבר ארץ ישראל. בני ישראל יצאו מדפקה עצרו באלוש, והמשיכו במסעם לרפידים.

מפה של נדודי בני ישראל משנת 1641

שמה מופיע בספר במדבר, פרק ל"ג, פסוקים י"גי"ד. לדעת חז"ל אלוש היא מדבר סין. בנוסח השומרונים לתורה מופיע השם אליש[1] ובתרגום השבעים ותרגום יונתן לתורה מופיע השם אילוסתרגום ירושלמי מתורגם השם ל"אתר תקיף").[2]

למעט האזכור בספר במדבר שמו של האתר אינו מופיע בתנ"ך.

הגמרא בתלמוד בבלי, מסכת יומא, דף י', עמוד א' טוענת ש"ששי (אחד מבני הענק) בנה אלוש".

הערות שולייםעריכה

  1. ^ ש.א. ליונשאטם, אנציקלופדיה מקראית : אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו - כרך א', ירושלים, מוסד ביאליק, 1950, עמ' 333.
  2. ^ יעקב ליכט, פירוש על ספר במדבר: כ"ב -ל"ו, ירושלים, מאגנס, תשנ"ה, עמ' 156.


קודמת:
דפקה
נדודי בני ישראל במדבר הבאה:
רפידים