ארגון הגננות המחנכות

ארגון הגננות המחנכות הוא איגוד מקצועי המייצג גננות בגני הילדים העירוניים והפרטיים במדינת ישראל. בארגון חברות גננות מכל זרמי החינוך (ממלכתי, ממלכתי-דתי, חרדי, ערבי ועוד). הארגון טרם הוכר כארגון יציג לגננות ומאז הקמתו הוא מנהל מאבק משפטי כנגד משרד החינוך והסתדרות המורים על מנת להפוך לארגון עובדים מוכר ויציג. בד בבד הוא פועל לקידום זכויות הגננות ולהגנה פרטנית על זכויותיהן התעסוקתיות של גננות.

מטרות הארגוןעריכה

מטרת הארגון היא "למקם ולהציב את חינוך ילדי הגיל הרך ומקצוע הגננת בראש פירמידת החינוך במדינת ישראל, עם כל הכבוד והיחס הראוי להם; לשפר את איכות החינוך הקדם יסודי; להעמיד את הילד וצרכיו הבסיסיים בראש סדר העדיפות של מערכת החינוך ובראש מעייניה של הגננת המקצועית המשתלמת והמעודכנת, המתאימה את תוכנית עבודתה לצורכי כל באי הגן; להביא להכרה מערכתית במורכבות תפקידי הגננת ובכישורים הנדרשים לכך, כולל תגמול הולם וראוי; לשפר את מעמד הגננות, שכרן ותנאי עבודתן, מתוך אמונה בקשר הישיר בין גננת מועצמת, מוערכת ומתוגמלת לבין שיפור איכות החינוך".

במישור הקונקרטי, הארגון שואף להשוות את שכרן ותנאי העסקתן של הגננות לאלה של המורים; לבטל שינויים לרעה בתגמול ובתנאי העסקת הגננות שחלו במסגרת רפורמת "אופק חדש"; להתאים את התנאים הפיזיים בגני הילדים העירוניים לצרכיהם של ילדים בגילאי שנתיים ושבעה/שמונה חודשים שהצטרפו אליהם בשנים האחרונות במסגרת "חוק חינוך חובה חינם מגיל שלוש".

תולדות הארגוןעריכה

ארגון גננות מחנכות נוסד בספטמבר 2011. מייסדות הארגון היו היו"ר הנוכחית דורית חזן, מירי טלמור, לי אור, עופרה כהן, אורנה הדר, שרון רוגוז'ינסקי ומיכל שחר. הארגון קם כתגובה להחלטת הממשלה ליישם את חוק חינוך חינם מגיל שלוש (בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג לבחינת דרישות המחאה החברתית בישראל 2011), מאחר שהגננות חששו שיישום החוק יביא לשילוב של פעוטות בני שנתיים וחצי עד ארבע בגני ילדים שאינם מתאימים לצרכיהם (ללא פינות מנוחה והחתלה, וללא התאמת תקן כוח האדם לגיל הילדים) – כפי שגם קרה בפועל. התארגנות המייסדות החלה כתגובה להסכמי "אופק חדש", כשהוברר גודל הפגיעה בגננות. הארגון קיבל תוקף מרשם העמותות ב-25 בינואר 2012.[1]

עם הקמת הארגון, פתח משרד החינוך בצעדים משמעתיים כנגד אחדות ממייסדות הארגון. משרד החינוך ביקש לקרוא ליו"ר הארגון דורית חזן לשימוע. ננקטו גם צעדים משמעתיים (שימועים לקראת פיטורין והורדה בדרג המקצועי) כנגד אורנה הדר, דפנה אבן ופעילות אחרות של הארגון. במאי 2012 הגיש הארגון לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשה להורות למשרד החינוך לחדול מההתנכלות לפעילות הארגון. בעקבות עתירת הארגון לבית הדין, ביטל משרד החינוך את כל הצעדים המשמעתיים כלפי מייסדות הארגון, כך שבית הדין לא נאלץ להתערב ולנקוט עמדה בנוגע לצעדים אלה.

בתשובה לעתירת הארגון כנגד ההתנכלויות לחברותיו, פסק בית הדין במאי 2013 כי הארגון לא הוכיח את מעמדו כארגון עובדים. הארגון ערער על החלטת בית הדין המחוזי לבית הדין הארצי לעבודה. בית הדין הארצי קבע כי על הארגון להגיש עתירה נוספת שבה יבקש מבית הדין האזורי להכיר בו כארגון עובדים. בינואר 2014 הגיש הארגון לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשה להכיר בו כארגון עובדים. בפברואר 2016, לאחר שבית הדין בחן את פעילותו של הארגון למען הגננות וזכויותיהן, הוא קבע כי הארגון הוא ארגון עובדים והוא רשאי לפעול כארגון עובדים המייצג גננות, וקבע כי קיימת גם אפשרות שהארגון יכול לדרוש פיצול יחידת המיקוח ולהפוך לארגון יציג עבור הגננות במקביל להסתדרות המורים כפי שקרה בעבר עם ארגון המורים העל יסודי. משרד החינוך הגיש, יחד עם הסתדרות המורים, ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה. בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור בחודש אוקטובר 2017 וביטל את ההכרה בארגון כארגון עובדים. באמצעות עו"ד ורד גרטל ועו"ד ליאת שושן-ברק עתר ארגון הגננות לבג"ץ כנגד פסיקתו של בית הדין הארצי. בפברואר 2019 קבע בג"ץ כי אינו מתערב בפסיקה, אך יש מקום לכך שארגון הגננות יעתור שוב לבית הדין לעבודה בתביעה להכרה, נוכח השינוי בנסיבות מאז שהארגון עתר בעבר, כמו הגידול העצום במספר חברות הארגון, פעילותו וכיוצא בזה. ארגון הגננות ייערך להמשך המאבק להכרה, והורה לבאות כוח הארגון להכין תביעה חדשה.

פעילות הארגוןעריכה

ארגון הגננות עוסק בייצוג פרטני של הגננות החברות בו בהליכים משמעתיים, מקצועיים ונוספים מול משרד החינוך. מאז הקמת הארגון יוצגו בהליכים הללו מאות גננות שנתקלו בקשיים מול משרד החינוך, ולפי נתוני הארגון משרד החינוך קיבל את כל דרישות הגננות.

בנוסף לפעילות הפרטנית, עוסק הארגון בייצוג ציבורי של זכויות הגננות בנושאי ליבה בתחום החינוך הקדם יסודי, בזירות ציבוריות כולל פניות למשרדי הממשלה ולכנסת ופעילות תקשורתית. הארגון פעיל בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

בתחילת 2018 הודיע הארגון כי הוא מכין תביעה פרטנית שבה יבקשו גננות להשוות את שכרן ותנאי עבודתן לאלה של המורים. התביעה תהיה תביעת פרט, כלומר, תוגש בשמן של אותן גננות שיצטרפו אליה. במסגרת התביעה יבקשו הגננות לבטל שינויים לרעה בשכרן ובתנאי עבודתן במסגרת רפורמת "אופק חדש" ולהחיל עליהן שינויים לטובה שחלו על המורים במסגרת אותה רפורמה, וכן להתאים את גני הילדים לשהייתם של ילדים קטנים ולציידם בפינות מנוחה ופינות החתלה.

בפברואר 2019 הגיש הארגון תביעה בשם 514 גננות וגננים בגני ילדים ציבוריים לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, לשיפור משמעותי בתנאי העסקתם ולהשוואתם לאלה שהשיגו המורים ברפורמת "אופק חדש".[2] רשימה של כ-200 תובעות נוספות הוגשה באפריל 2019. הדיון המקדמי נקבע לתאריך 22.9.2019

מוסדות הארגוןעריכה

בראש הארגון עומדת היו"ר דורית חזן. לארגון יש ועד מנהל בו חברות חמש גננות והוא קובע את מדיניות הארגון ואת האסטרטגיה שלו. לארגון יש מועצת מורשים בהשתתפות 35 גננות המתכנסת מדי שנה וקובעת התקנון וחוקת הארגון. בנוסף לאלה קיימת ועדת שיפוט, המשמשת כערכאת בוררות פנימית בתוך הארגון וכן ועדת ביקורת. נכון לשנת 2019, חברות בארגון כ-880 גננות.

ארגון גננות מחנכות רוכש מ ארגון המורים את כל השירותים שמועברים ממשרד החינוך וממשרד האוצר עבור הגננות -כולל שי שנתי לכל גננת, יומן לגננת, מלגות, השתתפות בפעילות של עמותת המורים והקרן לקידום מקצועי ועוד.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה