גן פרחים

גן פרחים (כותרת המשנה: "בו יבואו פרחים ושושנים, נטעי נעמנים. מגדולי הרבנים, משכילים ומאמינים, חכמים ונבונים") היה מאסף ספרותי והגותי של בני תקופת התחייה, אשר ראה אור בארבעה כרכים בין השנים 18811892 בעריכתו של הסופר והעיתונאי יהושע מזח (מייזאח).

שער הכרך הראשון

תוכן המאסף ומבנהועריכה

כל כרך נחלק לארבעה חלקים ("ויצא נהר מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה (שהם שמונה) ראשים"):

עם התורמים למאסף נמנו המשכילים קלמן שולמן, שמואל יוסף פין, הלל נח מגיד שטיינשניידר, משה שמעון אנטוקולסקי, ראובן אשר ברודס (ראובן אבי"ב) ומרדכי רבינוביץ' וכן אב"ד מוסקבה הרב חיים ברלין.

הכרכיםעריכה

  • כרך א', וילנה: דפוס ר' ליב יהודא ליב המחוקק, תרמ"ב 1881.
  • כרך ב', וילנה תר"ן 1890; ורשה: דפוס ד’ טורש, תרנ"א 1890.
  • כרך ג', וילנה תרנ"א; ורשה: דפוס מ"י האלטער, תרנ"א 1891.
  • כרך ד' (נקרא "פרחים ושושנים"), ברדיצ'ב: דפוס יעקב שעפטיל, תרנ"ב 1892.