דו"ח כספי מאוחד

(הופנה מהדף דו"חות מאוחדים)

דוחות כספיים מאוחדים הם "דוחות כספיים של קבוצה בהם הנכסים, ההתחייבויות, ההון, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים של החברה האם ושל החברות הבנות שלה מוצגים כדוחות כספיים של ישות כלכלית אחת".[1] הדו"חות המאוחדים כוללים דו"ח על המצב הכספי מאוחד, דו"ח על הרווח הכולל מאוחד, דו"ח על השינויים בהון מאוחד, דו"ח תזרים מזומנים מאוחד וביאורים.

צירוף העסקים

עריכה

בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 3, כאשר נרכשת שליטה יש:

  1. לזהות את הרוכש - יש לזהות מי הוא הרוכש הכלכלי (שאינו בהכרח זהה לרוכש המשפטי)
  2. לקבוע את מועד הרכישה - ממועד זה מתחילים להציג את הדו"חות המאוחדים
  3. להכיר בנכסים, בהתחייבויות ובזכויות שאינן מקנות שליטה - עלות צירוף העסקים מורכבת מהתשלום של האם בתוספת שווי הוגן של זכות הונית קודמת בהתאם לגישת המעברים בתוספת הזכויות שאינן מקנות שליטה.
  4. להכיר במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי

ראו גם

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר 10
  ערך זה הוא קצרמר בנושא כלכלה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.