פתיחת התפריט הראשי

דוד רוזנטל

אין תמונה חופשית

דוד רוזנטל (נולד ב-1941) הוא פרופסור אמריטוס בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים.

תוכן עניינים

ביוגרפיהעריכה

דוד רוזנטל הוא בנו של חוקר התלמוד פרופ' אליעזר שמשון רוזנטל. אחיו הוא חוקר התלמוד אברהם רוזנטל.

למד באוניברסיטה העברית בירושלים, והגיש את עבודת הדוקטור שלו – מהדורה ביקורתית למשנה עבודה זרה בצירוף מבוא – בשנת 1980.

כיהן כמרצה בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים.

תחום עיסוקו הוא חקר התלמוד הבבלי, נוסחו ועריכתו.

ממאמריועריכה

  • "לישנא דכלה", תרביץ נב, ב (תשמ"ג), עמ' 273–308.
  • "לתולדות רב פלטוי גאון ומקומו במסורת ההלכה", שנתון המשפט העברי יא–יב (תשמ"ד–תשמ"ו), עמ' 589–653.
  • "עריכות קדומות המשוקעות בתלמוד הבבלי", מחקרי תלמוד א (תש"ן), עמ' 155–204.
  • "מסורות ארץ-ישראליות ודרכן לבבל", קתדרה 92 (תשנ"ט), עמ' 7–48.
  • "על הקיצור והשלמתו – פרק בעריכת התלמוד הבבלי", מחקרי תלמוד ג, ב (תשס"ה), עמ' 791–863.
  • "על ברכות התפילין בארץ ישראל ובבבל", תרביץ עט, א (תש"ע–תשע"א), עמ' 63–86.

ספריועריכה

  • אוסף הגניזה הקהירית בז'נבה – קטלוג ומחקרים, ירושלים תש"ע (בהשתתפות שולמית אליצור ואחרים).
  • ירושלמי נזיקין – יוצא לאור על פי כתב יד אסקוריאל בצירוף מבוא מאת אליעזר שמשון רוזנטל, קטעים מן הגניזה האיטלקית – מבואות, ירושלים תשס"ח.

ספרים בעריכתועריכה

  • מחקרי תלמוד – קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים, ירושלים תש"ן–תשס"ה (עם יעקב זוסמן).
  • שאול ליברמן, מחקרים בתורת ארץ ישראל, ירושלים תשנ"א.