החזית העממית

החזית העממית הוא שם המתייחס לרוב לאיחוד של מפלגות שמאל וגופים שמאליים חוץ-פרלמנטריים, לרוב במסגרת מאבק.

האם התכוונתם ל...

פירושים אחרים