הלל בן אליקים

רב יווני

רבינו הלל בן אליקים – מחכמי הראשונים ידוע בפירושיו על מדרשי הלכה.

חייו עריכה

מעט פרטים ידועים על חייו של רבינו הלל והם לקוחים אך ורק ממה שכתב בפירושו. ידוע שחי במאה ה-11, במקביל לתקופתם של בעלי התוספות. הוא מזכיר את שם עירו "סלווידי". יש ששיערו שמדובר בעיר סיליברי הסמוכה לאיסטנבול, ויש שסברו שזה שיבוש של העיר סלוניקי ויש דעות נוספות. ברור שהוא חי באזור יוון או סמוך לו. במקומות רבים הוא מסביר מילים קשות על פי הלשון היוונית.

ספריו עריכה

חיבר פירוש על חלק ממדרשי ההלכה. פירושו כנראה הופץ בהרבה כתבי יד, והוא מצוטט רבות על ידי פרשנים ראשונים ואחרונים. חיבורים נוספים שכתב ונזכרים בפירושיו לא הגיעו לידינו.

פירושו נזכר בתוספות, וכן על ידי הר"ש משאנץ, הראבי"ה, הרי"ד, המרדכי ואחרים. כן מוזכר על ידי האחרונים בהם החיד"א ואחרים.

מהדורות דפוס עריכה

ספריו יצאו בדפוס במהדורות שנערכו על ידי הרב שכנא קולידצקי. לראשונה יצא פירושו לספרי בשנת תש"ח, במהדורה שהתבססה על כתב יד מספרית ששון. פירושו לספרא בשנת תשכ"א. בשנת תשמ"ג הוציא הרב קולידצקי מהדורה חדשה של פירוש רבינו הלל לספרי המבוססת על כתבי יד נוספים.

לקריאה נוספת עריכה

מנחם כהנא, פירוש רבינו הלל לספרי, קריית ספר, סג,א (תשן), עמ' 271–280

קישורים חיצוניים עריכה