המסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית היא מערכת מידע מרכזית בישראל, שיזם משרד האוצר ומופעלת על ידי חברת "סוויפטנס", כדי לאפשר העברת מידע מלא לגבי כלל החסכונות הפנסיוניים של העובדים במשק.

סמליל המסלקה הפנסיונית

הקמה

עריכה

המסלקה הוקמה בשנת 2013. היא מבוססת על מערכת המידע שבנתה חברת נס טכנולוגיות,[1] ומופעלת על ידי חברה בת שהוקמה לשם כך, "סוויפטנס".

המסלקה נועדה להגביר את יעילות ודיוק הפעולות בתחום החסכונות הפנסיוניים והביטוחים הנלווים להם של כלל בעלי החסכונות הפנסיוניים - שכירים עצמאים ואחרים, להוריד עלויות, ולהנגיש ייעוץ פנסיוני לכלל האוכלוסייה[2]. בתחילה הייתה ספקנות לגבי יכולתה של המסלקה לתפוס מקום משמעותי בעבודת סוכני הביטוח והחוסכים[3], אולם השימוש במסלקה הפך לכלי מרכזי בפעילות בענף[4].

פעילות במסלקה

עריכה

המסלקה מרכזת מידע מכ-100 חברות ביטוח ובתי השקעות בהיקף של כ-1.4 טריליון ש"ח ועד היום עשו בו שימוש יותר מ-600 אלף חוסכים[5]. המסלקה מאפשרת לסוכני ביטוח ולעובדים המפרישים כספים לביטוח חיים, ביטוח נכות, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות לקבל את המידע על כל חסכונותיהם ובכלל זה סכומי הצבירה, גובה דמי הניהול, כיסויים ביטוחיים, תשואות ועוד.

קבלת מידע על ידי המבוטח נעשית באמצעות רישום למסלקה הפנסיונית באתר האינטרנט של החברה וקבלת קוד אימות, שבאמצעותו ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע על החסכונות. הבקשה מועברת באופן ממוכן ומיידי לכל חברות הביטוח, הפנסיה והגמל, ועל פי תקנות משרד האוצר על הנתונים להתקבל בטווח של עד 3 ימי עסקים.

קבלת מידע על ידי סוכן או יועץ או גוף מוסדי נעשית באמצעות ייפוי כוח המתקבל מהחוסך, וכל התקשרות בינם לבין החוסך חייבת על פי התקנות להתחיל בקבלת מידע מלא אודותיו.

המסלקה הפנסיונית מסוגלת להעביר לא רק מידע פנסיוני אלא גם לסלוק כספים, כך שהעברות כספי פנסיה וביטוחים על ידי המעסיק בעבור עובדיו יכולים לעבור גם הם דרך המסלקה ישירות לקופות העובדים.

כל פעולה במסלקה, בין אם מדובר על קבלת מידע, העברת מסמכים או העברת כספים כרוכה בתשלום. התעריף מפוקח ונקבע על ידי משרד האוצר.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה