התפלגות ברנולי

בתורת ההסתברות והסטטיסטיקה המושג התפלגות ברנולי הקרויה על שם יאקוב ברנולי היא התפלגות של משתנה מקרי המקבל שני ערכים, 0 ו-1. התפלגות זו מתאימה לתיאור מערכות בהן יש שני מצבים - הצלחה או כישלון. מקובל לסמן את ההסתברות להצלחה באות p, ואת ההסתברות המשלימה ב- . למשל, בהטלת קובייה תקינה תסומן התוצאה 6 כהצלחה וכל שאר התוצאות האחרות ככישלון. ההסתברות לנפילה על 6 בקובייה תקינה היא 1/6, ולפיכך ההסתברות המשלימה המתייחסת לכל שאר התוצאות (1,2,3,4,5) היא 5/6. בדוגמה זו המשתנה המציין את המאורע המתאים הוא בעל התפלגות ברנולי עם פרמטר p=1/6.

את העובדה שלמשתנה X יש התפלגות ברנולי מסמנים (לעיתים ). התוחלת של X היא , והשונות שלו היא . משתנה בעל התפלגות ברנולי מקיים את התכונה לכל (שהרי הערכים 0 ו־1 מקיימים שוויון זה), ולכן כל המומנטים של משתנה כזה שווים ל־.

משתני ברנולי הם אבני הבניין של ההתפלגות הבינומית. סכום של משתני ברנולי בלתי תלויים בעלי הסתברות הצלחה p הוא בעל התפלגות בינומית כללית, (ובפרט ההתפלגות היא התפלגות ברנולי).

קישורים חיצונייםעריכה