ויקיפדיה:הידעת?/סדרה 1/אוקטובר

הידעת?
2015 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2016 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2017 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2018 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2019 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2020 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
אוקטובר 2022
1 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 1 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
2 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 2 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
3 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 3 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
4 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 4 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
5 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 5 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
6 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 6 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
7 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 7 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
8 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 8 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
9 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 9 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
10 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 10 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
11 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 11 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
12 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 12 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
13 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 13 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
14 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 14 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
15 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 15 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
16 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 16 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
17 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 17 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
18 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 18 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
19 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 19 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
20 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 20 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
21 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 21 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
22 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 22 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
23 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 23 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
24 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 24 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
25 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 25 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
26 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 26 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
27 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 27 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
28 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 28 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
29 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 29 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
30 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 30 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
31 באוקטובר 2022 תבנית:הידעת? 31 באוקטובר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
הידעת?
2015 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2016 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2017 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2018 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2019 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2020 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר