ויקיפדיה:המקבץ השבועי/סוריה

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא סוריה

להכחילעריכה

לשפרעריכה


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ סוריה:
משתמשים שתרמו ערכים


משתמשים שתרמו עריכות