דף זה מרכז את כל העקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכים, שנמצאים במרחב הוויקיפדיה, ושלא התקבלו על ידי הקהילה (דף זה אינו כולל טיוטות של עקרונות וקווים מנחים שנצרו במרחב המשתמש או הטיוטה). עקרונות וקווים מנחים אלו נמצאים תחת השם "ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכים/טיוטות" או "ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכי אישים/טיוטות". מאחר ולא התקבלו על ידי הקהילה, הן מהוות טיוטות, וניתן לפתוח, בכל עת, דיון על קבלה של אותם עקרונות וקווים מנחים.

הרשימה

עריכה

ערכי אישים

עריכה

אחרים

עריכה

ראו גם

עריכה