ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכים/מגפות

דף זה מתעד עקרונות וקווים מנחים להתנהגות בוויקיפדיה העברית. הכתוב משקף נורמות מקובלות שיש לפעול לפיהן. למרות זאת, יש מקום לשיקול דעת בנושא והמשתמשים מתבקשים לנהוג לפי השכל הישר.
עקרונות וקווים מנחים
עקרונות ומדיניות כללית
חמשת עמודי התווך
מה ויקיפדיה איננה
זכויות יוצרים
האם מותר להעתיק טקסטים מוויקיפדיה?
באילו תמונות מוויקיפדיה מותר לי להשתמש?
אילו תמונות מותר להציג בוויקיפדיה?
מהי נקודת מבט נייטרלית
עקרונות חופש הביטוי
בעלות על ערכים
מדיניות הפרטיות

מדיניות תוכן
חשיבות אנציקלופדית
הבהרת חשיבות
עקרונות וקווים מנחים לכתיבה בוויקיפדיה העברית
מדיניות איחוד ערכים
מדיניות המחיקה
מדיניות קהילה וניטור
דף משתמש
כללי התנהגות בין חברי הקהילה
תרבות הדיון
הסבר על כפתור תודה
מנגנונים ליישוב מחלוקת
כללים למלחמת עריכה
מדיניות ההגנה
מדיניות החסימה
בובות קש
טרולים

שאלות ותשובות (FAQ)

המטרה עריכה

לקבוע מדיניות אודות חשיבות אנציקלופדית לערכים עצמאיים הנוגעים לפרטים הקשורים למגפה אנושית שיש עליה ערך ראשי.

הקריטריונים עריכה

 1. לערך על התפרצות מגפה במדינה תהיה חשיבות אך ורק אם מתקיים בה לפחות אחד מהתנאים הבאים:
  א. היו בה לפחות 0.15 אחוזים של חולים בצורה מצטברת (כולל חולים שהחלימו) מסך האוכלוסייה באותה מדינה.
  ב. היו בה לפחות 0.01 אחוזים של מתים מסך האוכלוסייה באותה מדינה.
  ג. היו בה לפחות 500 מתים.
  ד. התפרצות המגפה באותה מדינה הובילה לנסיבות או השפעות משמעותיות וחריגות, הייחודיות לקבוצה מעטה של מדינות, וזאת לפי מקורות איכותיים ומהימנים הקובעים במפורש את החריגות והייחודיות. למען הסר ספק, סגר או ביטול טיסות – לא מהווים נסיבות חריגות.
 2. לערך על השפעת מגפה על תחום מסוים תהיה חשיבות אנציקלופדית אך ורק אם יעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:
  א. נושא – השפעה בתחום מרכזי כלשהו (לדוגמה תרבות, ספורט, תקשורת, ביטחון).
  ב. תוכן – ערך המפרט השפעה יוצאת דופן וחוצת מדינות (לא יוקדש כולו או ברובו למדינה ספציפית).
  ג. מקורות – הוא מסתמך על מקורות מהימנים, לא עיתונאיים, המבוססים על גורמי מקצוע שהגדירו את ההשפעה על הנושא בצורה מפורשת.
 3. לערך על התפרצות מגפה באזורים שמתחת לרמת מדינה (לדוגמה "התפרצות מגפה בעיר ניו-יורק") תהיה חשיבות אנציקלופדית אך ורק אם יעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:
  א. תוכן – הערך מפרט כי התפרצות המגפה באותו אזור הובילה לנסיבות או השפעות משמעותיות וחריגות, הייחודיות לקבוצה מעטה של אזורים מאותו סוג, לדוגמה עיר ספציפית ביחס לערים אחרות בעולם.
  ב. מקורות – הערך מבוסס על מקורות איכותיים ומהימנים הקובעים במפורש את החריגות והייחודיות.

הערות עריכה

 1. החולים ו/או המתים יהיו על פי מספרים רשמיים בלבד או על פי מקורות מהימנים אחרים שמראים על הטיה מכוונת במספרים הרשמיים.
 2. קריטריונים אלה לא עוסקים בהכללת התוכן בערכים מרוכזים. לדוגמה, ערך על התפרצות הקורונה ביבשת אפריקה שיכלול בקצרה מידע על כל מדינות אפריקה. אין מניעה לשמור בדף טיוטה ערך שנמחק, מתוך מטרה לשלבו בערך מורחב.
 3. המדיניות הזאת מבטלת החלטות קודמות שהתקבלו בהצבעה פרטנית אם הן עומדות בסתירה למדיניות.

החלטת הפרלמנט לגבי העקרונות עריכה