ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכים/צה"ל

Blue check.svg דף זה מתעד עקרונות וקווים מנחים להתנהגות בוויקיפדיה העברית. הכתוב משקף נורמות מקובלות שיש לפעול לפיהן. למרות זאת, יש מקום לשיקול דעת בנושא והמשתמשים מתבקשים לנהוג לפי השכל הישר.
עקרונות וקווים מנחים
עקרונות ומדיניות כללית
מה ויקיפדיה איננה
זכויות יוצרים
האם מותר להעתיק טקסטים מוויקיפדיה?
באילו תמונות מוויקיפדיה מותר לי להשתמש?
אילו תמונות מותר להציג בוויקיפדיה?
מהי נקודת מבט נייטרלית
עקרונות חופש הביטוי
בעלות על ערכים
מדיניות הפרטיות

מדיניות תוכן
חשיבות אנציקלופדית
הבהרת חשיבות
עקרונות וקווים מנחים לכתיבה בוויקיפדיה העברית
מדיניות איחוד ערכים
מדיניות המחיקה
מדיניות קהילה וניטור
דף משתמש
כללי התנהגות בין חברי הקהילה
תרבות הדיון
הסבר על כפתור תודה
מנגנונים ליישוב מחלוקת
כללים למלחמת עריכה
מדיניות ההגנה
מדיניות החסימה
בובות קש
טרולים

שאלות ותשובות (FAQ)

קריטריונים לכתיבה על יחידות צה"לעריכה

 • יש לכתוב ערכים בצבא היבשה ברמת החטיבה ומקבילותיה (שייטת בחיל הים, טייסת בחיל האוויר, אגד בחיל התותחנים) בלבד.
 • יוצאי דופן הם יחידות עצמאיות ומיוחדות שלא ניתן לכתוב עליהן במסגרת החטיבה. דוגמאות לערכים יוצאי דופן:

ערכים על גדודים (כולל גדודי סיור ופלוגות סיור כמו למשל סיירת צנחנים שמהווה הפניה לערך לחטיבת הצנחנים) ייכתבו במסגרת החטיבה שאליה הם שייכים בלבד. ההרחבה (אם הדבר מוצדק מבחינת גודל הטקסט) תיעשה על ידי כתיבה אודות החטיבה במלחמה ספציפית. דוגמאות לערכים אודות הרחבה במסגרת חטיבה במלחמה:

קריטריונים לכתיבה על אודות חיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבהעריכה

ככלל, לא ייכתבו ערכים על חיילי צה"ל וחללי מערכות ישראל ועל נפגעי פעולות האיבה, אלא אם כן מדובר באישים שעומדים בקריטריונים המפורטים בוויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכי אישים. ויקיפדיה העברית כמיזם וכקהילה מוקירה את זכרם, אולם באנציקלופדיה אין לכתוב ערכים שתכליתם הנצחה בלבד. כמו כן, כתיבה בררנית על מקצת מכ-35,000 החללים מהווה פגיעה בעיקרון השוויון ועל כן רצוי להימנע ממנה.

במקרה של דיון אודות חייל צה"ל, חלל צה"ל או נפגע פעולת איבה את תבנית החשיבות יש להוסיף לדף השיחה ולא לערך עצמו, על מנת לצמצם את האפשרות לפגיעה ברגשות.

ככלל, ניתן לכתוב על חיילים ועל חיילים שנפלו אם הם עומדים באחד או יותר מהתנאים הבאים:

 1. קציני צה"ל בכירים, שפיקדו על יחידות ברמת חטיבה בצבא היבשה ומקבילותיה (שייטת בחיל הים, אגד בחיל התותחנים, כנף בחיל האוויר). לרוב מדובר בדרגת אלוף משנה ומעלה, אם כי בשנותיה הראשונות של המדינה דרגה זו לא הייתה קיימת ובתפקידים אלו נשאו בדרך כלל קצינים בדרגת סגן אלוף.
 2. מעוטרי צה"ל (מי שקיבלו את עיטור הגבורה, עיטור העוז, עיטור המופת או צל"ש הרמטכ"ל).
 3. במקרים יוצאי דופן ובהתאם לנסיבות, ניתן יהיה לכתוב ערך אודות קצין בדרגת אלוף משנה שלא מפקד על יחידה ברמת חטיבה בצבא היבשה. ערך על קצין בדרגת סגן אלוף ומטה יימחק במחיקה מהירה (אלא אם פיקד על חטיבה ומקבילותיה וכן סגני אלופים מראשית צה"ל עת שהיתה הדרגה השלישית בחשיבותה).
 4. חללים אשר לנפילתם הייתה חשיבות ציבורית יוצאת דופן, שעמדה במבחן הזמן (שנה לפחות). חשיבות שכזו יכולה להיות, למשל, במקרה של חלל שבעקבות מותו יצאו לפעולת תגמול, למבצע צבאי משמעותי או לפעילות מדינית או פוליטית חשובה; מי ששמו או האירוע שבו נפל הפך לסמל תרבותי, וכדומה.

ציון מפקדי יחידותעריכה

 • בסוף הערך על יחידה צבאית תהיה רשימת מפקדיה
 • ברשימה זו, שתעוצב בצורת טבלה, יש עמודה "הערות". בעמודה זו יש לכתוב פרטים אודות המשך הקריירה הצבאית של מפקד היחידה (בסגנון של: "לימים מפקד X"). המידע יתווסף רק אם הקצין הוא בעל דרגת אלוף משנה (מפקד חטיבה או יחידה מקבילה).

קטגוריה:חיילי צה"ל ובנותיהעריכה

יש להכליל בקטגוריה זו רק חיילים או חיילים לשעבר שעמדו באחד משני הקריטריונים הבאים:

 • סיימו את שרותם הצבאי בדרגת רב-סרן לפחות, דרגה שמשקפת שירות משמעותי ביחידה
 • אנשים שלשירותם ביחידה הייתה השפעה ניכרת על המשך חייהם

סייגיםעריכה

 1. כאשר יש ספק לגבי מידת האנציקלופדיות של הערך, יש לכתוב אותו תחילה כטיוטה, ולקיים התייעצות בדף השיחה. וזאת על מנת להימנע ככל האפשר מהצבעות מחיקה על ערכים מסוג זה.
 2. ייתכנו ערכים על חללי צה"ל שאינם עומדים בתנאים לעיל. במקרה שכזה יש לכתוב את הערך כמפורט בסייג מספר 1 ולנמק בדף השיחה מדוע ראוי שיתקיים הערך במרחב הראשי, על אף שאינו עומד בחריגים. אם לא תהיה תמימות דעים בדיון בדף השיחה, תוכרע המחלוקת בהצבעה רגילה בדף השיחה, עם קיום הפניות לה כמקובל בהצבעות מחלוקת.
 3. עקרונות אלו מתייחסים לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה כפי שמגדירה אותם מדינת ישראל בלבד.

הנחיות לכתיבה על אודות חלל צה"לעריכה

 1. אפשר ורצוי לכתוב את פרטי אירוע הנפילה, או האירוע שבגינו זכה החלל בעיטור, באם היה כזה.
 2. בכתיבת ערכים על חללים ניתן להיעזר במידע שמקורו בהספדים ובדברי פרידה שונים, אולם ככלל יש להימנע משימוש בהספדים לתיאור מעלותיו של החלל ותכונותיו.
 3. על הערך לעסוק בקורותיו של המנוח ולא בהשערות על המשך חייו לולא נפל, כגון "היה אחד המפקדים המבטיחים בצה"ל".
 4. יש להוסיף ערך אנציקלופדי על המנוח רק אם הוא סביר בתוכנו, אורכו וחשיבותו. בהיעדר היכולת לכתוב ערך ראוי על האדם, מוטב שלא לכותבו כלל. מחשש כי ערך חלקי ולקוי יביא חלילה לביזוי המת, רצוי לכתוב עליו כאשר עומד לרשותך די מידע אנציקלופדי מהותי על קורותיו.

מחיקהעריכה

אם נמחק ערך אודות חלל צה"ל שאינו עומד בקריטריונים אלה (במחיקה מהירה), יש להודיע על כך ליוצר הערך באמצעות תבנית {{נמחק חלל}}.

אם וכאשר תתקיים הצבעת מחיקה על ערך על חלל צה"ל, יימחק דף ההצבעה עם סיומה. זאת על מנת לכבד את זכר המת ואת רגשותיהם של מוקירי זכרו. (סעיף זה נגזר מהדיון הכללי למעלה - אם ימצא פתרון טכני אחר - הוא יובא כאן במקום הכתוב בו כעת).

ראו גםעריכה