ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכי אישים

דף זה מתעד עקרונות וקווים מנחים להתנהגות בוויקיפדיה העברית. הכתוב משקף נורמות מקובלות שיש לפעול לפיהן. למרות זאת, יש מקום לשיקול דעת בנושא והמשתמשים מתבקשים לנהוג לפי השכל הישר.
עקרונות וקווים מנחים
עקרונות ומדיניות כללית
חמשת עמודי התווך
מה ויקיפדיה איננה
זכויות יוצרים
האם מותר להעתיק טקסטים מוויקיפדיה?
באילו תמונות מוויקיפדיה מותר לי להשתמש?
אילו תמונות מותר להציג בוויקיפדיה?
מהי נקודת מבט נייטרלית
עקרונות חופש הביטוי
בעלות על ערכים
מדיניות הפרטיות

מדיניות תוכן
חשיבות אנציקלופדית
הבהרת חשיבות
עקרונות וקווים מנחים לכתיבה בוויקיפדיה העברית
מדיניות איחוד ערכים
מדיניות המחיקה
מדיניות קהילה וניטור
דף משתמש
כללי התנהגות בין חברי הקהילה
תרבות הדיון
הסבר על כפתור תודה
מנגנונים ליישוב מחלוקת
כללים למלחמת עריכה
מדיניות ההגנה
מדיניות החסימה
בובות קש
טרולים

שאלות ותשובות (FAQ)

דף זה דן בשאלות שעולות לעיתים באשר ליצירת ערך על אישיות מסוימת. אם ברצונכם לכתוב ערך על אישיות שעליה יש לכם מידע, עיינו קודם בדף זה, ואז קבלו את ההחלטה. אם נוצרת סתירה כלשהי בין דף זה לדף ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים, האחרון הוא הקובע.

העיקרון המנחה של הכללים המוצגים כאן הוא שערך על אדם ייכתב רק על מי שהשפיעו באופן משמעותי כלשהו על העולם או האנושות, למשל: בהמצאה או גילוי מדעי, שינוי תפיסות חברתיות, פוליטיות, מדעיות או תרבותיות, המצאה של אידאולוגיה או תרומה משמעותית להפצתה, יצירת יצירה אמנותית או ספרותית ידועה מאוד או בעלת השפעה רבה.

על מי ראוי לכתוב ערך?

שימו לב שהשאלה אינה "מי זכאי לערך בויקיפדיה?". ההתוויות נוגעות לשאלה "על מי מתאים לכתוב?", מפני ש"זכאות" אינה ממין העניין.

קריטריונים כלליים

ישנם מספר קריטריונים ברורים מאליהם ואינטואיטיביים.

  • אנציקלופדיות אחרות: אם האישיות שעליה מדובר בערך מופיעה באנציקלופדיה מודפסת, מכובדת ומוכרת, אז אתם מוזמנים ואף מתבקשים לכתוב עליה ערך.
  • ויקיפדיה באנגלית: הופעת ערכים בוויקיפדיות זרות אינה מצדיקה בהכרח את הופעתם בוויקיפדיה העברית. ויקיפדיה האנגלית היא מקור טוב לתרגום ערכים, אולם חשוב לזכור כי בוויקיפדיה העברית נדרשת חשיבות גבוהה יותר מזו הנדרשת בוויקיפדיה האנגלית, וייתכן שערכים שנכתבו בה לא יתקבלו בברכה בוויקיפדיה העברית ואף יימחקו. אם אינכם בטוחים, פנו לוויקיפד ותיק ושאלו לדעתו.
  • פרסים: אם האישיות זכתה בפרס חשוב, כגון פרס אוסקר, פרס נובל, פרס אמי, פרס ישראל, פרס וולף, פרס טיורינג, פרס גתה או פרס גראמי, בהחלט ראוי שייכתב על אודותיה ערך.

קריטריונים ספציפיים

ישנם מספר קריטריונים ספציפיים נוספים שיש להביא בחשבון.

  • פיקטיביות: לעיתים, סופרים כותבים ספרים תוך שימוש בשמות־עט. אין לכתוב ערכים נפרדים לסופר ולשם־העט שלו. כל ידע שיש לכם על הסופר ו/או על שם־העט שלו, הכניסו לערך הקיים כבר – אל תיצרו ערך חדש הנושא את שם־העט או את השם האמיתי, אלא צרו הפניה משמות אלה לערך הקיים. אם אין ערך על הסופר-שם־עט בכלל, הפעילו שיקול דעת וכתבו את הערך תחת השם הנפוץ יותר, תוך כדי יצירת הפניה מהשם הנפוץ פחות.
  • פרסום: פרסום אינו טיעון בלעדי לטובת כתיבת הערך. ישנם אנשים חשובים שעליהם יש לכתוב ערך, ולעומת זאת קיימים אנשים ידועים שאינם מצדיקים ערך. רוזלינד פרנקלין, מי שטוענים כיום שגילתה את מבנה הסליל הכפול של ה־DNA, כמעט ואינה ידועה לציבור, שמכיר בעיקר את ג'יימס ווטסון ואת פרנסיס קריק.
  • קיום במציאות: בדרך-כלל רצוי שלא לכתוב ערכים על דמויות משנה מספרים, מסרטים או מסדרות טלוויזיה. לעיתים נכתבים דפים המרכזים יחד מספר דמויות, כגון משפחת סימפסון - דמויות.
  • אישיות מפורסמת: אם מדובר באישיות מפורסמת אפשר להכניסה לוויקיפדיה, גם אם לא תרמה תרומה משמעותית לחברה. הרציונל מאחורי עיקרון זה הוא שוויקיפדיה יכולה דווקא לשמש כמקור למידע רציני ומאוזן לגבי אותה אישיות, בניגוד לאתרי מעריצים למיניהם.
  • להקות וזמרים: מוזיקאי יוגדר כבעל חשיבות אנציקלופדית אם הוציא אלבום שנמכר באופן מסחרי והופק על ידי חברת תקליטים (להבדיל מחברת הפצה). עם זאת, גם למוזיקאי שלא הוציא אלבום ניתן יהיה לייחד ערך אם הוא נמצא ראוי לכך מסיבות אחרות.

זכרו: תמיד ישנם יוצאים מן הכלל! אם האישיות שברצונכם לכתוב עליה אינה תואמת את העקרונות הללו, ואתם עדיין רוצים לכתוב עליה ערך, העלו את הנושא לדיון, ואם האישיות אכן ראויה לערך, תהיה הסכמה של שאר הוויקיפדים.

ביקורת ועובדות שליליות בערכי אישים

בכתיבת דברי ביקורת או עובדות שליליות על אישים, בפרט אישים שעדיין בחיים, ראוי להיזהר עוד יותר מן הרגיל. את הטענות כנגד אדם יש להביא בהקשר המתאים ובמידה הראויה. כל הטענות השליליות על אדם צריכות להיות מגובות בסימוכין ראויים, על פי מקורות אמינים ובני-סמכא. אם לא סופקו מקורות לטענות או לעובדות הללו, מותר – וצריך – להסירן מן הערך ולהעביר אותן לדף השיחה עד להבאת מקורות מתאימים. חשוב להדגיש שהדרישה לסימוכין (בכל פרט ועובדה בוויקיפדיה אבל במיוחד בפסקאות ביקורת) איננה מיועדת רק להוכיח שהביקורת קיימת; הסימוכין נדרשים גם אם מקובל על כולם שהביקורת קיימת. הסימוכין מיועדים לאפשר לכל אחד – גם הכותבים וגם הקוראים – להתרשם בעצמו מתיאור העובדות שעליו מתבסס הערך, ולראות בעצמו אם התיאור נכון, אם הוא מנוסח כמו שצריך, אם הוא מובא בהקשר מתאים וכדומה. לצורך כך יש לתת מראה מקום מדויק שיאפשר לכל אחד לעיין בעצמו בחומר הראשוני או בתיאור שלו על ידי מקור משני בר-סמכא (למשל, כתבה עיתונאית רצינית ולא-מוטה).

פסקת ביקורת בערכי אישים איננה מיועדת לציטוט השמצות ועלבונות שהוטחו באיש. אם ההשמצות והעלבונות הללו הם בעלי חשיבות למהלך חייו או לדמותו של האיש, יש להביאם בתיאור קורות חייו בפירוט. אם הם אינם בעלי חשיבות, אז אין להביאם בערך. פסקת הביקורת כן מיועדת להציג השקפות עולם חולקות וטענות ענייניות שהועלו כנגד פעולותיו או השקפותיו של נשוא הערך, כמובן אם הן בעלות חשיבות מספקת. לגבי כל טענת ביקורת עניינית או אישית המופיעה בערך צריך להיות ברור מיהו הגורם (או מיהם הגורמים) שהעלו את הביקורת; אין להביא ביקורת בנוסח סביל כמו "כנגד ... הופנתה ביקורת על כך ש..." או בנוסח אנונימי כמו "היו שטענו ש...". יש לתאר ככל האפשר גם את הרקע לביקורת, את מידת התקבלותה ואת תוצאותיה.

ראו גם