ועדה לדיור לאומי

ועדה לדיור לאומיראשי תיבות: וד"ל) היא ועדה שהוקמה לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע”א-2011, שאושר בכנסת ב-3 באוגוסט 2011. הוועדה עוסקת באישור של תוכניות לדיור לאומי, שהן תוכניות להקמתן של שכונות מגורים בנות 200 יחידות דיור לפחות, שיש בהן דירות קטנות וגדולות, כך שיש בהן מענה למגוון צורכי מגורים.

וד"ל הוקמה בכל מחוז (ישנם שישה מחוזות), וחבריה הם נציגים של משרדי ממשלת ישראל הנוגעים בנושא, נציג הגופים הציבוריים העוסקים באיכות הסביבה ונציג הארגונים המקצועיים בתחומי התכנון והבנייה. יושב ראש של כל ועדה הוא יושב ראש הוועדה המחוזית או עובד של משרד הפנים. הגשת תוכנית לאישור הוועדה היא בסמכותם של משרדי הממשלה, רשות מקרקעי ישראל, הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה, הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה ורשויות מקומיות. התוכניות יכללו גם בנייתן של דירות להשכרה, לתקופת שכירות של 10 שנים לפחות. בנוסף הוקמה ועדה ארצית לדיור לאומי.[1]

היסטוריה חקיקתית עריכה

התוכנית להקמתן של ועדות לדיור לאומי, לשם הקמה מהירה של דירות מגורים, הוצגה לראשונה ב-7 במרץ 2011, על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר השיכון אריאל אטיאס ושר הפנים אלי ישי.[2]

בדברי ההסבר להצעת החוק[3] נומק הצורך בוועדה:

בשנתיים האחרונות אנו עדים לאיום כלכלי וחברתי שנוצר בשל עלייה קיצונית במחירי הדיור. עלייה זו נוצרה בין השאר בשל ירידה חדה בהתחלות בנייה וצמצום משמעותי של היצע הדיור לציבור.
הליכי אישור תוכניות בנייה למגורים על פי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 (להלן - חוק התכנון), אורכים למעלה משלוש שנים. החוק המוצע מבקש לקבוע כהוראת שעה, הסדרים מיוחדים והקמת מוסד תכנון ייעודי - ועדה לדיור לאומי - לטיפול בהליכי אישור תוכניות בנייה למגורים. זאת כדי לאפשר קידום מהיר ויעיל של תוכניות לבנייה למגורים.
בחוק המוצע נקבעו הסדרים אשר יאפשרו צמצום של ממש בלוחות הזמנים הנדרשים לאישור תוכניות לבנייה למגורים, תוך שמירה על איכות התכנון ועל הוגנות ושקיפות ציבורית. כדי למנוע הטיות והפליות, קובע החוק המוצע כי ככלל יחולו ההסדרים המיוחדים על תוכניות המוגשות בידי המדינה ועל קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל.

אף שהצעת החוק באה לתת מענה מהיר למצוקת הדיור, נכללו במחאת האוהלים, שהחלה כארבעה חודשים לאחר הצגתה של התוכנית, גם צעדי מחאה מצד חלק מהמוחים נגד הצעת החוק, בטענה שהיא משרתת בעיקר את הקבלנים ובעלי ההון.

החוק אושר בכנסת ב-3 באוגוסט 2011.

הוועדות לדיור לאומי הופעלו תחילה בהוראת שעה למשך 18 חודשים, עד 11 בפברואר 2013.[4] בהמשך הוארכה הפעלתן, עד 11 באוקטובר 2013,[5] ובצעד נוסף הוארכה הפעלתן עד 11 באוגוסט 2015. צעד זה כלל גם שלל תיקונים בחוק, הרחבת סמכויותיהן של הוועדות.[6]

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה