זיהוי מינרלים

מינרלים נבדלים זה מזה בתכונות שונות הניתנות לזיהוי באמצעים שונים. צירוף של כמה תכונות ידועות מאפשר להגדיר מינרל מסוים.

גביש של רודוכרוזיט

כלים בסיסיים לזיהוי

עריכה

האמצעים המפורטים למעלה מאפשרים זיהוי ראשוני של מינרלים, אולם רק בדיקה מעמיקה במעבדה תאמת או תפריך את הזיהוי.

תכונות של מינרלים

עריכה
 
פלאוכרואיזם באלכסנדריט
 
שבירה כפולה בקלציט
 
"איזוּר" בטורמלין

תכונות אופטיות

עריכה
מידת השקיפות עשויה להיות שונה בדוגמאות שונות של אותו מינרל, למשל בקלציט.
 • שבירה כפולה – תכונה של מינרלים שקופים הקשורה במעבר האור דרך הסריג הגבישי: כאשר מניחים אותם על דף שעליו מצויר קו, הקו ייראה כפול. תכונה אופיינית לקלציט.
 • צבע "שרטוט" – מתקבל באמצעות שפשוף שבר של המינרל על-פני משטח חרסינה לא מזוגג. צבע השרטוט עשוי להיות שונה מצבעו של המינרל, למשל: המטיט אפור-שחור "משרטט" בצבע אדום.
 • אִיזוּר (zoning) – במינרלים אחדים מתרחש שינוי הדרגתי בהרכב התמיסה שממנה הם מתגבשים. שינויים אלה באים לידי ביטוי בשכבות צבע שונות בתוך המינרל. אזור שכיח בדולומיט, בטורמלין ובאחלמה.

תכונות פיזיקליות

עריכה
 • קשיות – בדיקה ראשונית באמצעות ציפורן ובדיקה משנית באמצעות מסמר:
  • רך – נחרץ בציפורן
  • בינוני – לא נחרץ בציפורן אך נחרץ במסמר
  • קשה – לא נחרץ במסמר
בדיקה מדויקת יותר באמצעות סולם מוס: חריצה במינרל הנבדק באמצעות מינרל אחר שדרגת הקשיות שלו ידועה.
 • מגנטיות – אבקתם של מינרלים המכילים ברזל תימשך למגנט (מגנטיט)
 • פצילות – שבירה לאורך מישורים ישרים, הקשורה למבנה הגבישי של המינרל. פצילות חוזרת מותירה גבישים בצורת הגביש המקורית. למשל: הליט – מתפצל לקוביות, נציץ – מתפצל ללוחות וקוורץ – מתרסק ללא משטחים אחידים.
 • צורת התגבשות – לכל מינרל סריג גאומטרי המאפשר זיהוי, אך אינו הכרחי מאחר שחלק מן המינרלים יופיעו בטבע בצורות מסיביות ללא תכונות הנדסיות ברורות או בצורות התגבשות שונות. מינרלי גבס, למשל, עשוים להימצא כגבישים מסיביים (אלבסטר), כ"פריחה" (סלניט) ובצורות גיבוש נוספות. כאשר מופיע מבנה גבישי ברור הוא מאפשר זיהוי ודאי יותר של המינרל.
 
תכלילי רוטיל בקוורץ מעושן
 • תכלילים – במינרלים רבים קיימים "זיהומים" מסוגים שונים. סוגי תכלילים מסוימים מאפיינים מינרלים המכילים אותם, למשל ברקת. חלק מן התכלילים נראה לעין, אך בדיקת תכלילים תתבצע על פי רוב באמצעות מיקרוסקופ. תכלילים עשויים להיות:
תכלילים עשויים להיווצר במינרל בשלבים שונים: תכלילים פרוטוגנטיים – נוצרו לפני המינרל וחדרו לתוכו בשלבי התגבשות שונים; תכלילים סינגנטיים – נוצרו במקביל לשלבי ההתגבשות השונים; תכלילים אפגנטיים – נוצרו לאחר סיום תהליך ההתגבשות

תכונות כימיות

עריכה
 • תסיסהחומצה מלחית בריכוז נמוך (5%-6%) יוצרת בועות תסיסה בקלציט
 • טעם – מליחות אופיינית להליט
 • מי גביש – באחדים מן המינרלים נוספים מים להרכב הכימי. כאשר מחממים את המינרל במבחנה יתעבו המים על דפנותיה. הימצאות מי גביש היא תכונת זיהוי אמינה לגבס.

תכונות פלסטיות

עריכה
 • עיסתיות – הרטבת החומר ולישתו או בדיקת הידבקות ללשון. עיסתיות היא תכונה משותפת למינרלי חרסית.

תכונות הנבדקות במעבדה

עריכה

תכונות אופייניות למינרלים ניתנות לבדיקה במעבדה באמצעים מתוחכמים. בדיקות אלה נחוצות בעיקר כאשר המינרל הנבדק משמש כאבן חן, לצורך זיהוי זיופים ותחליפים ולקביעת ערך (למשל ביהלום).

התכונות הנבדקות: משקל סגולי, קיטוב – באמצעות פולריסקופ, מקדם שבירת אור (refractive index) – באמצעות רפרקטומטר, זיהוי ספקטרום אופייני – באמצעות ספקטרוסקופ, "זריחה" באור על סגול ובקרני רנטגן.

 
גביש של שיליט בין לוחיות נציץ

תכונות אופייניות של מינרלים

עריכה

דוגמאות לזיהוי מינרל באמצעות תכונה מאפיינת:

לקריאה נוספת

עריכה