חבורת ארטין

חבורת ארטין (Artin Group) היא חבורה מוצגת סופית בעלת יחסים מסוימים המערבים מכפלות חוזרות של שני יוצרים. חבורות מסוג זה מכלילות את חבורת הצמות, ולכל חבורת ארטין ניתן להתאים חבורת קוקסטר המתקבלת כמנה שלה, בהוספת היחסים ההופכים כל איבר לאיבר מסדר 2.

חבורות ארטין נחקרות במספר תחומים במתמטיקה, כמו תורת החבורות הקומבינטורית, הצפנה לא קומוטטיבית, טופולוגיה גאומטרית.

החבורות נקראות על שם המתמטיקאי אמיל ארטין.

הגדרה עריכה

חבורה נקראת חבורת ארטין אם יש לה הצגה סופית מהצורה

 

כאשר   ו-  הוא האיבר בו מתבצעות   הכפלות לסירוגין של   המתחילות ב- . כך למשל,  . אם   פירושו שלא מופיע יחס בין  . היות שהיחסים על האלכסון חסרי משמעות, נקבע כי  .

מבנה עריכה

מטריצת קוקסטר עריכה

לכל חבורת ארטין ניתן להתאים טבלה ריבועית אשר במקום ה-  מופיע האיבר  . מטריצה סימטרית זו נקראת מטריצת קוקסטר של החבורה, וכל חבורת קוקסטר בעלת טבלה כזו מתקבלת על ידי מנה של חבורת ארטין המקורית, בתוספת היחסים  . בפרט, מוגדר אפימורפיזם מחבורת ארטין לחבורת קוקסטר המתאימה לה, והגרעין שלו נקרא חבורת ארטין טהורה.

גרף ארטין עריכה

לכל חבורת ארטין ניתן להתאים גרף מכוון (כי המטריצה סימטרית), בו הקדקודים מייצגים את איברי החבורה, וביניהם יש קשתות בעלות משקלים   (ובלי קשת במקרה  ) - כלומר כל יחס מיוצג על ידי קשת. זהו גרף בלי קשתות כפולות ובלי לולאות. אוטומורפיזמים של גרפים משרים אוטומורפיזמים על חבורת ארטין המתאימה, ולכן בעזרת הגרף ניתן למצוא תת-חבורות של חבורת האוטומורפיזמים  .

דוגמאות עריכה

חבורת הצמות עריכה

חבורת הצמות היא חבורת ארטין, בעלת מטריצה:

 

חבורת קוקסטר המתאימה לה היא החבורה הסימטרית  , והגרעין של האפימורפיזם   נקראת חבורת הצמות הטהורה.

חבורת ארטין מטיפוס סופי עריכה

במקרה בו חבורת קוקסטר המתאימה לחבורת ארטין היא סופית, חבורת ארטין נקראת מטיפוס סופי (Artin group of finite type). כך למשל, חבורת הצמות היא מטיפוס סופי.

הטיפוסים האי-פריקים בקטגוריה זו מסומנים   (ראו לקריאה נוספת לפרטים). חבורת ארטין טהורה של חבורת ארטין מטיפוס סופי ניתן לממש בתור חבורה יסודית של משלים של סידורים היפר-מישורים במרחב מרוכב  . בעזרת תיאור זה ניתן לחשב את המרכז של חבורת ארטין המתאימה, וכן לפתור את בעיית המילה ובעיית הצמידות שלה.

חבורת ארטין ישרת-זווית עריכה

חבורת ארטין נקראת ישרת-זווית (Right-angled Artin group) אם מתקיים  , כלומר כל היחסים הם יחסי קומוטטיביות. במקרה זה מתאימים לכל חבורה גרף אחר: לוקחים כל גרף לא מכוון ומתאימים לו את היחסים, כך ש-  אם יש קשת בין  , ואינסוף אחרת. כלומר, היוצרים בחבורה יתחלפו בדיוק כאשר יש בין הקודקודים המתאימים להם קשת.

למשל, כל חבורה חופשית (נוצרת סופית) היא ישרת-זווית (ומתאים לה הגרף הריק); כל חבורה אבלית חופשית (נוצרת סופית) היא ישרת-זווית (ומתאים לה גרף שלם); החבורה המתאימה לגרף ריבוע היא מכפלה ישרה של שתי חבורות חופשיות.

כל חבורת ארטין ישרת-זווית ניתן לשכן בתור תת-חבורה מאינדקס סופי בתוך חבורת קוקסטר ישרת-זווית כלשהי. בפרט, אלו הן חבורות ליניאריות.

חבורת ארטין ישרת-זווית מתקבלת כחבורה יסודית של משטח 3-ממדי אם ורק אם בגרף המתאים לה כל רכיב קשירות הוא משולש או עץ.

לפרטים ותכונות נוספים ראו לקריאה נוספת.

חבורת ארטין מטיפוס גדול עריכה

חבורת ארטין נקראת מטיפוס גדול (Artin group of large type) אם מתקיים  , ונקראת מטיפוס גדול במיוחד (extra-large type) אם  .

חבורות ארטין גדולות במיוחד הן חסרות פיתול, ותת-החבורה שלהן מהצורה   היא חופשית. הוכח גם שבחבורות מסוג זה בעיית הצמידות היא פתירה.

שימושים בהצפנה עריכה

חבורת הצמות הייתה הצעה קלאסית של מספר מחברים לשימוש במספר פרוטוקולי הצפנה, כמו Anshel-Anshel-Goldfeld ו-Ko-Lee. עם זאת, הוצעו מספר התקפות (הסתברותיות) על בעיית חיפוש המצמיד של חבורת הצמות, ולכן נדרשו חבורות אחרות. אחת ההצעות הייתה להכליל את חבורת הצמות בעזרת חבורות ארטין, ואכן הוצעו מספר חבורות ארטין בעלות יחסים מסובכים יותר, וגם בחלקן הצליחו לפרוץ בעיית חיפוש המצמיד.

ראו גם עריכה

לקריאה נוספת עריכה