חבורת ים המלח

קימוטים בשכבות חוואר הלשון
שכבות מלח וחרסית מאונכות מתצורת סדום
תצורת הלשון - ליד גשר אלנבי

חבורת ים המלח היא חבורה גאולוגית המוגדרת באזור בקעת ים המלח ובקעת הירדן. הסלעים השייכים לחבורה זו הם מתקופת הפליוקן עד להווה.

לחבורה התצורות הבאות:

  • תצורת סדום - היא התצורה הבסיסית של החבורה. היא הורבדה בתקופת הפליוקן, בתקופה שבין 5-3 מיליון שנה לפני זמננו. עוביה הוא כאלפיים מטרים. היא נוצרה משקיעה של שכבות מלח ומלחים נוספים בעקבות ההצפה של ימת הלשון. אופיו של המלח - התמוססות בקלות במגע עם המים - יוצרת חללים בתת-הקרקע המביאים ליצירת הבולענים. היא חשופה בהר סדום המהווה חדירה אופקית של גוש מלח ענק ממעמקי הקרקע. הרכבו של ההר מחומר מסיס יוצרת מערכת מערות וארובות כמו מערת ארובותיים, מערת הקולונל, מערת סדום ועוד.
  • תצורת עמורה (סמרה) - הורבדה מעל תצורת סדום בתקופת הפליסטוקן, עד לפני כ-70 אלף שנה. המקום היחיד שבו נחשף חתך ארוך וניכר של התצורה בפני השטח הוא בשוליים המזרחיים של הר סדום באזור מערת ארובותיים. שם, התרוממות 'פקק' (דיאפיר) המלח של הר סדום מתת–הקרקע אל פני השטח הרימה והסיטה שכבות של סלעי משקע מתצורת עמורה שהורבדו מעל מלח סדום, עד כדי הצבתן במצב מאונך ושעון על הר סדום. עובי חתך הסלעים באתר ארובותיים כ–320 מטרים, וגילו נע בין 740 ל–140 אלפי שנים טרם זמננו. גילים אלה נקבעו על ידי שילוב בין תארוך באמצעות סדרות הפירוק של אורניום. הרכבה הוא בעיקר ממשקעים אגמיים וסחף נחלים.
  • תצורת הלשון (ליסאן) - מורכבת מורוות (שכבות של סלעי משקע) שנוצרו בימת הלשון בתקופה שבין 70-14 אלפי שנים לפני זמננו. בעונות החורף שקעו בימה חרסיות וחומרי סחף שנשטפו על ידי מערכת נחלים לים ויצרו את השכבות הכהות. בעונת הקיץ עלתה מליחות המים ונוצרו השכבות הבהירות משקיעה של ארגוניט.
  • תצורת צאלים

קישורים חיצונייםעריכה