חוק המכינות הקדם-צבאיות

חוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008 נחקק בשנת 2008 לשם הסדרת פעילותן של המכינות הקדם-צבאיות בישראל. החוק נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2009.

חוק המכינות הקדם-צבאיות
פרטי החוק
תאריך חקיקה 12 באוגוסט 2008
תאריך חקיקה עברי י"א באב תשס"ח
גוף מחוקק הכנסת השבע עשרה
תומכים 69
מתנגדים 0
חוברת פרסום ספר החוקים 2182, עמ' 890
הצעת חוק פרטית
משרד ממונה משרד החינוך
מספר תיקונים 2
נוסח מלא הנוסח המלא
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

היסטוריה חקיקתית עריכה

ב-30 ביולי 2008 אישרה הכנסת את חוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008.[1] החוק נכנס לתוקף בתחילת שנת 2009.

את הצעת החוק יזמו חברי הכנסת מיכאל מלכיאור ולימור לבנת. דברי ההסבר להצעת החוק[2] עמדו על מהותן של המכינות:

במכינות הקדם-צבאיות - חילוניות, דתיות או משולבות - מקבלת הכשרה העתודה של הפיקוד הצבאי ושל דור המנהיגות של החברה הישראלית. כמחצית החניכים במכינות מתגייסים לתפקידי לחימה - שיעור גבוה בהרבה לעומת כלל המתגייסים לצה"ל, וכך גם באשר לפונים לתפקידים פיקודיים מתוכם. בשנת הלימודים התשס"ח פעלו 34 מכינות קדם-צבאיות, 25 מהן מוכרות ומתוקצבות מאוצר המדינה ותשע בשלבי הקמה. בכל המכינות למדו כ-1,800 חניכים, כ-1,600 מהם במכינות המוכרות והמתוקצבות.

חניך הלומד במכינה רשאי לדחות את גיוסו לצה"ל בשנה, והוא זוכה להכנה נאותה להשתלבות בשירות מלא בצה"ל, בייחוד ביחידות השדה, תוך הרחבת אופקיו, העשרת עולמו וחינוכו לערכי הציונות.

פעילות המכינות הקדם־צבאיות חוצה השקפות פוליטיות ומפלגתיות. היא ממומנת על ידי אוצר המדינה, על ידי הורי החניכים ומתרומות.

המשך דברי ההסבר עסק בתקצובן של המכינות:

התקציב השנתי שהקצתה המדינה למכינות הקדם־צבאיות לפני שנתיים היה כ־30 מיליון שקלים חדשים, והוא נתון תדיר לקיצוצים. נוכח ההכרה בחשיבות המשך פעילותן של המכינות הקדם־צבאיות, מוצע בהצעת החוק המתפרסמת בזה לעגן בחקיקה את פעילותן וכן את תקצובן הנאות ואופן חישובו, כדי להבטיח את המשך קיומן הסדיר והתקין. החישוב יתבסס על קביעת "סל לחניך" שיעדכן שר החינוך, וכל מכינה תהיה זכאית לתקצוב לפי מספר החניכים בה, ובלבד שמספר החניכים בכלל המכינות המוכרות לא יגדל בכל שנה בשיעור של יותר מ־15%.

בדצמבר 2009 התקין שר החינוך, גדעון סער, את תקנות המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2009,[3] המפרטות את תהליך ההכרה במכינה ואת הפיקוח עליה.

הוראות החוק עריכה

זהו חוק קצר בן ארבעה סעיפים בלבד. החוק מגדיר מכינה קדם-צבאית: "מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון וליוצאי צבא, ושמטרותיה הכנת החניכים לשירות מלא בצבא הגנה לישראל וחינוך למעורבות חברתית ואזרחית".

החוק הסמיך את מנכ"ל משרד החינוך להכיר במכינה קדם-צבאית, בהתאם לכללים שקבע שר החינוך. עם הקמת משרד ההתיישבות בשנת 2020 הועברו אליו סמכויות אלה. תקציבה של מכינה מוכרת הוא פונקציה ליניארית של מספר חניכיה. בשנת 2017 היה התקציב 25,474 ש"ח לחניך.

עיקר הסדרת פעילותן של המכינות נעשה בתקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית), תש"ע-2009.[3] התקנות מפרטות את התנאים להכרה במכינה קדם-צבאית ואת אופן הגשת הבקשה להכרה. עוד קובעות התקנות שהפיקוח על פעילות המכינה יהיה בידי משרד החינוך ומשרד הביטחון.

קישורים חיצוניים עריכה

  •   חוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008, באתר ויקיטקסט
  • הערות שוליים עריכה