חזון העצים

חזון העצים היא נבואה בה מצטווה יחזקאל לבצע פעולות על עצים כמשל לעתיד עם ישראל.

התיאור בתנ"ךעריכה

חזון העצים מופיע לאחר ובסמוך לחזון העצמות היבשות, ולפני נבואות גוג ומגוג[1].

על פי הכתוב מתנבא יחזקאל כי עליו לקחת עץ אחד, ולכתוב עליו את המילים: "ליהודה ולבני ישראל חבריו" כדי לסמל את מלכות יהודה ובני בנימין שהסתפחו לממלכתו[2]. אחר כך עליו לקחת עץ נוסף, ולכתוב עליו "ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חֲבֵרָו"[3]. בסוף עליו לקרב את העצים זה לזה, ונאמר לו כי בדרך נס יהפכו העצים ליחידה אחת[4]. בסיום הפעולות נאמר ליחזקאל שכאשר יבואו עם ישראל וישאלו אותו על פשר מעשיו, עליו להסביר להם את הדברים.

פשר החזוןעריכה

העצים מסמלים את מלכויות ישראל ויהודה, וחיבורם הניסי מסמל את חיבורם העתידי למלכות אחת. בנוסף נזכר בכתוב כי דוד המלך יהיה מלך ונשיא הממלכה המאוחדת העתידית[5]. בסיום הנבואה נזכר כי ה' יכרות "ברית שלום" עם עם ישראל, יתן את משכנו בתוכם, וכך יגדל שם עם ישראל בגויים.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ז, פסוקים ט"ו-כ"ח ראו דיון על מיקום הנבואה בקישורים החיצוניים שלמטה
  2. ^ מצודות דוד ספר יחזקאל, פרק ל"ז, פסוק ט"ז
  3. ^ המדרש מסביר את טעם כתיבת המילה "חברו" ללא האות "י" על אף שבניקודה משמה שמדובר בחברים רבים, לרמז על כך שלעתיד לבוא יעשו בני ישראל אגודה אחת בראשית רבה פצ"ח ב'
  4. ^ רש"י וכן מצודות דוד ספר יחזקאל, פרק ל"ז, פסוק י"ז ראו דעה נוספת נטולת מקור בקישורים החיצוניים שלמטה
  5. ^ בתלמוד מוסבר כי "דוד אחר" יהיה המלך, ודוד המלך יהיה הנשיא (מסכת סנהדרין צח ע"ב). במדרש מוסבר עניין מלכות דוד המלך על זמן העולם הבא (ילקוט שמעוני בראשית מ"ט רמז קנ"ט)