מלחמת גוג ומגוג

מושג ביהדות המתאר מלחמה או סדרת מלחמות אשר צפויות להתרחש באחרית הימים
(הופנה מהדף גוג ומגוג)
יש לשכתב ערך זה. הסיבה היא: ציטוטים ארוכים, חוסר קוהרנטיות, ניסוחים קלוקלים.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
Disambig RTL.svg המונח "גוג ומגוג" מפנה לכאן. לערך העוסק במשמעויות אחרות, ראו גוג ומגוג (פירושונים).

מלחמת גוג ומגוג היא מושג ביהדות המתאר מלחמה או סדרת מלחמות[1] אשר צפויות להתרחש באחרית הימים, לפי מסורות שונות שמקורן בתנ"ך. במלחמה זו, צפויה לקום קואליציה גדולה של רבות מאומות העולם, בראשות גוג מלך מגוג, שתילחם בעם ישראל. מלחמה זו תהיה עקובה מדם ובסופה יכניע האל באותות ובמופתים את גוג וצבאו, וכך יידעו אומות כל העולם, ויכירו - במציאות האל. מקורות יהודיים חלוקים בשאלה אם המלחמה תתקיים לפני[2] או אחרי[3] בוא המשיח, או אולי תתחיל לפני אך תסתיים לאחר בואו[4]. על פי המדרש לאחר המלחמה לא יגלה עוד עם ישראל מארצו[5].

הרקע והתכלית למלחמהעריכה

המלחמה היא שילוב ומיצוי של מספר תהליכים בארץ ישראל ומחוצה לה. היא המבשרת על תקופה חדשה, אחרית הימים, במהלכה יגיעו המשיח והתחזקות מוסרית. מטרת המלחמה היא שמירה על קדושת שם ה' בפני עמו ובפני אומות העולם, שנפגעה בשל הידרדרות מוסרית בקרב בני ישראל[6]. בעת הגלות יחולל שם ה'[7]. על כן מחליט ה' לפעול למען קדושת שמו[8], להביא לשיבת ציון ולהתחיל תהליך טיהור של בני העם, עד שאלו יזנחו את דרכיהם הרעות[9]. במהלכו תפרוץ רעה נוספת מהצפון. קשה להבין מהכתוב את סדר אירועי אחרית הימים. נראה שבתום המלחמה, יופצו שבע המצוות בהם הצטוו בני נח והעם יתחזק מוסרית, בין היתר כנראה בשל איחוד העם סביב אירועי המלחמה[10]. ה' ימחק את שמות העצבים[11], נביאי השקר ויצר הרע[12].

קיימת יריבות ארוכת שנים של גוג נגד ה'. על פי נבואת יחזקאל חרף אפו של ה' באותה תקופה ולכן הוא יגרום לו לעלות על ארץ ישראל[13].

זהותם של גוג ומגוגעריכה

המפרשים כתבו: ”...שם גוג ושם מגוג כבר ישכח בימים ההם עד לא ידעו כלל מי הוא האומה שנקראת בפי הנביא מגוג ושם מלכהּ גוג, רק אז כשיבוא על הארץ ויתקיימו דברי הנביא, אז ידעו שזה הוא המלך גוג שניבא עליו.“[14] עם זאת, היו מפרשים שעסקו בנושא.

גוגעריכה

לפי פשט המקרא גוג מזוהה עם ארץ המגוג (ככל הנראה נשיאה של ארץ המגוג) ובנוסף הוא "נשיא ראש" על משך ותובל, שהן אומות נוספות מבניו של יפת. אך לפי המפרש צריכה להיות שם ו' החיבור, כך שגוג וארץ המגוג הם שני גופים נפרדים במלחמה. על פי המקרא גוג יקבץ הרבה עמים וממלכות לעלות עמו למלחמה על ישראל. יש שכתבו, כי גוג הוא ארמילוס הרשע, אשר על ידו יהרג משיח בן יוסף. לפי אחת הדעות המובאות בתלמוד[15] ”ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג“, וחוגים מסוימים ביהדות הסתמכו על משפט זה וטענו שבכל אדם נשמת גוג ומגוג ונשמת משיח, כלומר לכל אדם בכל דור יש את היכולת להיות המשיח או להיות גוג ומגוג ולכן בכל דור יכולה להיות גאולה.

מגוגעריכה

אומה עתיקה, אחד מבניו של יפת, ויש מסורות שונות לגבי זהותה שחלקן מובאים להלן:

שאר העמים שיקבץ גוג ויעמוד בראש הקואליציה איתן יהיו: מגוג, פרס, משך, תובל, כוש, פוט, גומר ועוד.

עוד מוזכר בעובדיה, כי אדום תעמוד מנגד ולא תשתתף במלחמה, אך בכך היא תחרוץ את דינה כי לא יעזרו לישראל[16].

תיאור המלחמהעריכה

הרעה מהצפוןעריכה

ראשית המלחמה תפתח לאחר שיבת ציון, כאשר בני ישראל ישבו על אדמת הארץ. בנוסף התהליכים המתוארים לעיל יגיעו לכדי מיצוי. בעקבות הידרדרות המוסר והפגיעה בכבודו של ה', תפתח רעה מהצפון,”וַיַּזְעֵק אֹתִי וַיְדַבֵּר אֵלַי לֵאמֹר: רְאֵה הַיּוֹצְאִים אֶל אֶרֶץ צָפוֹן הֵנִיחוּ אֶת רוּחִי בְּאֶרֶץ צָפוֹן.“ (זכריה, ו', ח'), אשר באמצעותה ייחשף ה' בפניו העולם כולו[17]. לפי רבי שמואל לאנייאדו, מלחמת גוג ומגוג תחל במצר הורמוז[18].

המלבי"ם בפירושו על יחזקאל ל"ח מתואר מי הם העמים הנמצאים בצפון:

"הנה, בעת קץ, אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל, עתידים האומות להתאסף ולכבוש את ירושלים. ויבוא גוג, נשיא משך ותובל, מארצות הצפון והמערב, שהם הערלים הנקראים אדום. ומשך ותובל הם מבני יפת הגרים באירופה, ושם אמר כי פרס כוש ופוט איתם, וכן בית תוגרמה, שהם כולם נימולים מחזיקים בדת ישמעאלים, והם יתאספו עם בני אדום לכבוש הארץ מיד ישראל."

בנוסף בפרשנות המלבי"ם על זכריה פרק ו', פסוק ח', נכתב ”השחורים שהיא מלכות רומי שהיא תצא אל ארץ צפון (בבל) וגם היא תהיה צפונית ומשם תיפתח הרעה להחריב את ירושלים“ כלומר המדינה שתגבש את הקואליציה נגד ישראל זו אותה המדינה שתכבוש את "ארץ הצפון" שהיא על פי המסורת היהודית - בבל.

אסופת העמיםעריכה

קבוצת עמים תתקבץ ותכרות ברית ביניהם על מנת לעלות למלחמה על ארץ ישראל ובפרט על ירושלים[19]. בספר הזוהר (בראשית נ"ח) אף מוזכר כי הקב"ה עתיד להחיות את כל המלכים שעשו צרות לעם ישראל ואשר החריבו את המקדש, ולהמליכם כבתחילה, וכולם יצאו יחד למלחמה על ישראל.

הנביא והרוחניות במלחמהעריכה

על פי הלכות מלכים ומלחמות לרמב"ם, בראשית מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישראל שיכין ויישר את לב העם. הוא לא יעסוק בהיבטים הדתיים אלא בהיבטים הרוחניים והמוסריים.

"יראה מפשוטם שלדברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג, יעמוד נביא לישראל, ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר: 'הנה אנֹכי שֹלח לכם את אליה הנביא...'[20]. ואינו בא לא לטהר הטמא ולא לטמא הטהור, ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום שלום בעולם, שנאמר: 'והשיב לב אבות על בנים'[21]."

הסיבה לפתיחת המלחמהעריכה

מטרתם תהיה לכלות את עם ישראל, ולכבוש את ארץ ישראל ובפרט את ירושלים בירתה[22]. העושר הוא תוצאה של קיבוץ גלויות של יהודים, לא שארץ ישראל בעלת משאבים אלא שיהיה סחר בינלאומי עם אותן ארצות שיצאו משם כך ישראל תהפוך ל"טבור הארץ" דהיינו האזור המרכזי של סחר בעולם, ולכן יאמרו האומות שעיקר העושר העולמי מתרכז רק במקום אחד ולא שוויוני, ועל ידי זה ירצו לשלול ולבוז את העושר של ישראל.

מיקום המלחמה בישראלעריכה

לפי יחזקאל המלחמה תהיה בהרי ישראל[23], ולפי זכריה בירושלים: ”ביום ההוא יגדל הַמספֵּד בירושלַ‍ִם כמספַּד הדד רִמון בבקעת מגידון.“[24] המילה באנגלית "Armageddon" (סוף העולם) בברית החדשה הגיעה מפסוק זה.

הכוחות הלוחמים כנגד גוג ומגוג ותיאור המלחמהעריכה

במלחמה יקחו חלק בני ישראל אך אל להם לפחד מכוחות האויב כנאמר בילקוט שמעוני:

"אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר: להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך? ואומר להם: בני, אל תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתיראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה."

ילקוט שמעוני על ישעיהו פרק ס', רמז תצ"ט

ה’ ייקח חלק במלחמה זו באמצעות אותות ומופתים גדולים[25]. אלו יגרמו לכוחות האויב להרוג זה את זה בשל המהומה המרובה[26] וכך הרים יתמלאו בהרוגיהם[27]. במשך שבעה חדשים ישראל יקברו את האויב[28].

העיסוק במלחמת גוג ומגוגעריכה

פרשנים שונים התייחסו למלחמת גוג ומגוג על פי המסופר בספרי הנביאים ועל פי מדרשי חז"ל. בספרו משנה תורה, כתב הרמב"ם בנוגע למלחמת גוג ומגוג ובנוגע לשאר העניינים הנוגעים לגאולה המשיחית ולעתיד לבוא שאין אדם צריך להתעסק בדברים הללו, משום שהם לא מביאים לא ליראה ולא לאהבה, וגם החכמים עצמם חלוקים ביניהם בתיאור המלחמה ובפרטיה:

"אמרו חכמים: אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכֻיות בלבד.

יראה מפשוטם שלדברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג, יעמוד נביא לישראל, ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר: 'הנה אנֹכי שֹלח לכם את אליה הנביא...'[20] ואינו בא לא לטהר הטמא ולא לטמא הטהור, ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום שלום בעולם, שנאמר: 'והשיב לב אבות על בנים'[21].

ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המלך המשיח יבוא אליהו. וכל אלו הדברים וכיוצא בהן – לא ידע אדם היאך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הם אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים אין סִדור הוית דברים אלו ולא דקדוקן עיקר בדת.

ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך בדברי מדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן ולא ישימם עיקר, שאינן מביאין לא לידי אהבה ולא לידי יראה. וכן לא יחשב הקִצין; אמרו חכמים: תפוח דעתן שלמחשבי קִצין. אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר, כמו שבארנו."

משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלכים ומלחמות, פרק י"ב, הלכה ב'

ראיית השואה כמלחמת גוג ומגוגעריכה

הרב אליהו לופיאן כותב:

"אני שמעתי בלונדון מפי הקדוש ר' אלחנן וסרמן זצ"ל, שאמר בשם החפץ חיים, שחז"ל אומרים שמלחמת גוג ומגוג תהיה שלוש פעמים, ואז היה אחרי המלחמה העולמית הראשונה, ואמר החפץ חיים שהמלחמה הזאת הייתה מלחמת גוג ומגוג הראשונה, ובעוד עשרים וחמש שנה בערך, תהיה עוד מלחמה עולמית שנייה, שהמלחמה הראשונה תהיה כאפס נגדה, ואחר כך תהיה מלחמת גוג ומגוג שלישית - עת צרה היא ליעקב, אבל ממנה יושע. וסיים הג"ר אלחנן ואמר, כי חבלי משיח מוכרחים לעבור, רק המשכיל בעת ההיא ידום ויתכונן בהכנה דרבה אולי יזכה לראות בנחמת ציון וירושלים."

ספר לב אליהו, שמות, פרשת יתרו, דף קע"ב

הרב מרדכי אליהו היה אומר כי השואה הייתה מלחמת גוג ומגוג. לפי זה הרב אליהו סובר כי הוא גוג הוא היטלר, ומגוג היא גרמניה הנאצית שאספה את כל עמי אירופה למלחמה על עם ישראל, ותכננה לכבוש את ירושלים ולהחריב את היישוב בארץ ישראל וגרמניה הנאצית הפסידה בדרך לכיבוש ירושלים בקרב אל-עלמיין השני שהיה קרב מכריע, שהתנהל במסגרת המערכה בצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. וכי לפי זה מלחמת העולם השנייה היא מלחמת גוג ומגוג. בין היתר הוא מסתמך על תרגום יונתן בן עוזיאל[29].

האדמו”ר ממעליץ הסביר שהוא שמע מהרב אהרן מבעלז, שרצח ששת מיליוני הקדושים היהודים בשואה הנאצית היה שיאה של מתקפת גוג ומגוג נגד עם ישראל. כתוצאה מכך, שליש מהעם היהודי הושמד.

הרבי מליובאוויטש אמר[30] דברים דומים, והסביר על פי מסורת מתלמידי הבעל שם טוב, שבשל ההתארכותה הרבה של הגלות - ייסוריה מלחמת גוג ומגוג בוטל, ואילו השואה היא במסגרת 'חבלי המשיח' של מלחמת גוג ומגוג ולאחר יוטב לעם ישראל.

מקורות מידעעריכה

 • במדבר כ"ד, י"ד-כ"ה
 • ישעיהו פרק מ"ד
 • יחזקאל פרקים ל"ד-ל"ט
 • יואל פרק ד'
 • זכריה פרקים י"ב-י"ד
 • תהילים פרקים ב' ופ"ג
 • דניאל פרקים י"א וי"ב
 • סנהדרין דף י"ז, עמוד א'

גוג ומגוג באסלאםעריכה

הסיפור של גוג ומגוג נזכר בקוראן, בפרק 18, שם נאמר:[31]

וַיֹּאמְרוּ: ”בַּעַל שְׁתֵּי הַקַּרְנַיִם, הִנֵּה גּוֹג וּמָגוֹג [يأجوج ومأجوج - יאג'וג' ומאג'וג'] מַשְׁחִיתִים עַל הָאָרֶץ, הַאִם נַעֲלֶה לְךָ מַס, בַּעֲבוּר אֲשֶׁר תָּשִׂים בֵּינֵינוּ וּבֵינֵיהֶם חוֹמָה?“

סורת המערה (אל-כהף), פסוק 93 (בתרגום יוסף יואל ריבלין)

על פי התפיסה האסלאמית, גוג ומגוג הם שני עמים. הפרשנים חלקו ביניהם על ייחוסם: יש אומרים כי הם מצאצאו של יפת בן נוח, ויש האומרים שגוג הם טורקים, ומגוג הם דילמים.

שני העמים הללו נודעו בכוח הגופני ובמוסר הלקוי שלהם, כי הם היו משמידים כל טוב בארץ עד שבא ד'ו אל-קרניין ובנה מחיצה של נחושת וברזל בין העולם שלנו לבין שני העמים האלה.

על פי הקוראן והסונה, באחרית הימים יצליחו גוג ומגוג להשמיד את המחיצה הזו ויפרצו מתוכו לעולם שלנו וישמידו כל חי.

המומחים לתפסיר מסכימים שכעת הם מוקפים בין שני הרים והמחיצה המגוננת שבנה ד'ו אל-קרנין. כשיצאו משם, הם יחלו לשתות את מי הנהרות כולם ולא ישאירו טיפת מים, וישתו את מי הכנרת. נאמר שהראשון מהם ישתה מהכנרת וכשיגיע האחרון מהם לאותו מקום הוא יגיד : "האם לא היו כאן מים?!"

על פי המסורת, בואם של גוג ומגוג יתרחש לאחר שובו של ישוע בן מרים, ואחרי הופעת משיח השקר.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא מלחמת גוג ומגוג בוויקישיתוף

הערות שולייםעריכה

 1. ^ יש המפרשים שיהיו שלוש מלחמות גדולות בעולם. חז"ל מפרשים כי גוג ינסה לעלות שלש פעמים על ירושלים. בשתי הפעמים הראשונות ייכשל, אבל בשלישית הוא יצליח ללכוד את העיר לפרק זמן קצר
 2. ^ ויקרא רבה על פרשת צו ט', ו'; שבחי ר' חיים ויטאל; הגר"א בליקוטי אגדות
 3. ^ רמב"ם, איגרת תימן דף מט; החתם סופר שו"ת, חלק ו', סימן צ"ח ד"ה שאני
 4. ^ מהרש"א סוכה נ"ב ע"א ד"ה על
 5. ^ מדרש אגדה (בובר) בראשית ח י"ב
 6. ^ ראו לדוגמה עמוס ה', ו'-ט"ו; יחזקאל ל"ו, כ"ג
 7. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ו, פסוק כ'
 8. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ו, פסוק כ"ג
 9. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ו, פסוקים ג'ל"א
 10. ^ הרי בעיות מוסר תמיד נקשרו למלחמת אחים והעם מלוכד הוא אחד מסממני ביאת המשיח, ספר יחזקאל, פרק ל"ז, פסוק כ"ב
 11. ^ הפרשנות שנויה במחלוקת או אלו הגורמים עצב או מעצבי עבודה זרה או הגורמים לאדם לעבוד עבודה מאומצת. הרחבה ניתן למצוא באתר תורה
 12. ^ ספר זכריה, פרק י"ג, פסוק ב'
 13. ^ יחזקאל ל"ח, י"ח
 14. ^ לשון המלבי"ם ביחזקאל ל"ח, י"ז. וכן כתב הרד"ק שם ל"ח, ח'.
 15. ^ סנהדרין דף צ"ד, עמוד א'
 16. ^ ספר עובדיה, פרק א', פסוקים א'י"א
 17. ^ יחזקאל ל"ח, י"ד-כ"ג
 18. ^ שמואל לאנייאדו בספרו "כלי פז" (על ישעיהו ל"ד, ו'). הספר באתר hebrew books
 19. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ח, פסוקים ד'ז'
 20. ^ 1 2 מלאכי, ג', כ"ג
 21. ^ 1 2 מלאכי, ג', כ"ד
 22. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ח, פסוקים י'י"ג ראו גם פרוש המלבי"ם ליחזקאל ל"ח, י"ב: ”מפני "העם שהוא מאוסף מגוים" ועי"כ הם "עושים מקנה וקנין", כי כל אחד סוחר ועושה מקנה עם הגוי שיצא משם ונתרבה שם המסחר מאד, עד שהם "יושבים על טבור הארץ" ומסחר כל העמים בא עליהם, וצריך לבטל המסחר הזה המזיק לכל העולם כולו.“
 23. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ט, פסוקים א'ה'
 24. ^ ספר זכריה, פרק י"ב, פסוק י"א
 25. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ח, פסוק כ"ב וגם ספר זכריה, פרק י"ד, פסוקים י"בי"ג
 26. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ח, פסוק כ"א וגם בספר ירמיה, פרק נ', פסוק ט'. מלבי"ם הסביר: "חיצי האויב יהיו דומים כאילו יש להם שכל, ויבואו מעצמם למטרה".
 27. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ט, פסוק ד'
 28. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ט, פסוקים י"בי"ג
 29. ^ לאור שיטה זו, ולאור זיהויו של הראי"ה קוק את הציונות כגילוי של משיח בן יוסף, יש המזהים את דמותו של ארמילוס, שלפי הקבלה עשוי להרוג את משיח בן יוסף, עם הגנרל הנאצי ארווין רומל, שהוביל את כוחות הציר בקרב אל-עלמיין, והיווה איום קיומי על המפעל הציוני בארץ ישראל.
 30. ^ על פי שיחת הרבי, פסח שני ה'תש"מ
 31. ^ יוסף יואל ריבלין, אלקראן (הקוראן) (תרגום מערבית לעברית), פרויקט בן-יהודה, מהדורת המקור בהוצאת דביר, ‏1987