חטיבה מרחבית

חטיבת תשתית לוגיסטית לפעולות בט"ש, לחימה או שמירה

חטיבה מרחבית (חטמ"ר), היא הגדרה לסוג חטיבה במבנה צה"ל. על פי ההיררכיה היחידתית בצה"ל, לצד החטיבות הלוחמות, קיימות גם החטיבות המרחביות שתפקידן הוא לספק תשתית לוגיסטית לאזור או למרחב שבו מתבצעות פעולות בט"ש, לחימה או שמירה. החטיבות המרחביות כפופות לאוגדות (לעיתים אוגדות מרחביות כגון אוגדת איו"ש) או ישירות לפיקוד מרחבי.

מוצב של חטמ"ר גולן

תפקיד החטיבה המרחביתעריכה

בזמן שחטיבה לוחמת תכלול בין שניים לחמישה גדודים, שמחולקים לפלוגות לוחמות ומשמשים כמוצבים ביחס לבסיסיים, חטיבה מרחבית תכלול מספר רב יחסית של גדודים "מקצועיים", כגון גדוד קשר, גדוד חימוש וגדוד רפואה והאחריות של החטיבה המרחבית תהיה לכל הצרכים הלוגיסטיים של הגזרה לה היא שייכת. לדוגמה: גדוד הקשר, יספק מענה לחוסרי ציוד קשר וטיפול במכשירי הקשר לאורך מוצבי הגזרה, וכלי הרכב המשרתים בה. לעיתים, תיווצר חפיפה בין התמיכה הלוגיסטית של החטיבה הלוחמת המבצעת קו בט"ש בגזרה, לבין החטיבה המרחבית אשר אחראית לאותה גזרה. בשעת מלחמה, תהיה החטיבה המרחבית אחראית גם על התשתיות האזרחיות ועבודה מול היחידות הלוחמות שמנהלות לחימה בגזרה שלה.

מיקום החטיבה המרחבית בצה"לעריכה

מדינת ישראל מחולקת לארבעה פיקודים, צפון, מרכז, דרום ופיקוד העורף. פיקוד העורף כשלעצמו משמש יחידה מרחבית, אשר מטפלת בעורף האזרחי. שלושת הפיקודים האחרים מחלקים את האזורים היותר פריפריים של המדינה ביניהם, כל פיקוד מפקד על אוגדות לוחמות, אך גם אחראי על נתח מהמדינה, שטח זה מחולק לחטיבות המרחביות.

בפיקוד הצפון
תחת עוצבת הגליל:
תחת אוגדת הבשן:
בפיקוד המרכז
תחת כפיפות לפיקוד
תחת אוגדת אזור יהודה ושומרון:
בפיקוד הדרום
תחת עוצבת אדום:
תחת אוגדת עזה:

קישורים חיצונייםעריכה