חסידות טמשוואר

חסידות טמשוואר היא חסידות רומנית, ענף מחסידות נדבורנה. למעשה שם החסידות ניתן רק בדור השלישי לחסידות ועד אז כונו האדמו"רים על שם מקום מגורם. אבי השושלת הוא רבי יוסף לייפר, בנו של רבי ישכר בער מנדבורנה. חסידות נוספת מאותו גזע היא חסידות נדבורנה אראד.


תולדות החסידותעריכה

רבי יוסף מבורשה אבי השושלת היה בנו של רבי ישכר בער (ר' בערטשע) מנדבורנה. לאחר פטירת רבי בערטשע בשנת תר"ח מילא את מקומו בנדבורנה בנו רבי מרדכי לייפר ולאחר שעבר לבושטינה כיהן בנדבורנה רבי אהרן לייב, אחיו של רבי מרדכי. רבי יוסף סירב לשמש באדמו"רות ונכנע לאחיו רבי מרדכי. היה מפורסם בשמירתו משיחת חולין. לאחר פטירתו בניו החלו לשמש באדמו"רות.

בני רבי יוסף מבורשהעריכה

 • רבי יששכר בער כיהן באונגוואר. נולד בשנת תרי"ח. התיישב באונגוואר שהייתה עיר של מתנגדים אך הצליח לרכוש חסידים. היה חתנו של הרב יעקב צבי וואלד אב"ד בורשה. ישב רוב ימיו בתענית. נפטר בכ"ו בניסן תרפ"ג. שלושת בניו כיהנו כאדמו"רים בחיי אביהם באונגוואר והקימו בתי כנסת משלהם, רבי מאיר, רבי חיים לייב ורבי ראובן מנחם. שלושתם נרצחו בשואה.
 • רבי יצחק כיהן בבורשה. נפטר בשנת תש"א.
  • הרב אהרן אריה מביסטריץ. חתנו של הרב חיים רסלר, דומ"צ בווסלוי, צאצא ל"בני יששכר". נהרג בשואה. בתו שרה נישאה לקרוב משפחתה רבי יוסף לייפר מנדבורנא-טמשוואר ראה בבני ר אהרן אריה
 • רבי יחיאל כיהן במיהלוביץ (סלובקית:Michalovce, יידיש:מארוש וושארהלי). היה חתנו של רבי צבי אלימלך רסלר (נכד רבי שמואל שפירא מפרמישלא בנו של הבני יששכר) נפטר בשנת תרפ"ט.
 • חתנו רבי מאיר ויסבלום.

בני רבי יחיאל ממיהלוביץעריכה

החסידות לאחר השואהעריכה

שניים מבניו של רבי יחיאל ממיהלוביץ ניצלו וכיהנו בישראל. רבי לוי יצחק מנדבורנא אראד ורבי אהרן אריה מנדבורנא טמשוואר. בניו של רבי אהרן אריה כיהנו באדמו"רות.

 • רבי יוסף, נולד בשנת תרפ"א, כיהן כאדמו"ר בפתח תקווה בלי שום שם. אנשי השכונה קראו לו האדמ"ר מנדבורנא, אך הוא מעולם לא קרא כן לעצמו. על פתח בית מדרשו היה שלט רח' פרישמאן 19. נישא לשרה בתו של קרוב משפחתו רבי אהרן אריה לייפער מביסטריץ[1], שהגיעה לבית הוריו אחרי שניצלה מהשואה בגפה. בשנת תש"נ עבר לבני ברק וקנה את בית המדרש הישן של חסידות באבוב ושם התחיל לעשות ולקים תפלות וב5 שנותיו האחרונות שלא היה לו כח ביקש מבנו ממלא מקומו וממשיך דרכו שינהיג את העדה וכך עשה וכן לאחר הפטירה של אביו נהיה אדמור . בית מדרשו שוכן ברחוב קוטלר פינת רחוב סוקולוב בבני ברק. נפטר בכ"ב בתשרי יום טוב שמחת תורה תשס"ג.
  • רבי יצחק לייפער מברדיטשוב בארצות הברית, חתנו של רבי מרדכי גולדמן האדמו"ר מזוויהל.
  • בנו ממלא מקומו וממשיך דרכו בבית מדרשו רבי חיים לייפער מטעמשוואר אשר שוכן בבני ברק, חתנו של רבי יחיאל מיכל מיכלוביץ מזלוטשוב. כשהוכתר כאדמור מסיבות אישיות וכדי שחסידויות האחרות לא יפגעו הוריד את השם נדבורנא האדמור שליט"א אף נודע כמי שנוסע בכל קצוות תבל כדי לחזק יהודים רבים על ידי דרשותו המופלאות ואף מוסר כל יום חמישי שיעורי חומש רשי וכן עורך כל שבוע במוצאי שבת סעודת מלווה מלכה בהן האדמור מספר סיפורים על היארציטין שיחול בשבוע הקרוב

האדמור שליט"א נולד לאביו ולאמו בי'אב שנת תש"י בציעורותו למד בישיבות סאטמאר לובלין ןטשאבין בהיגיע לפרקו נשא את בתו של האדמור ר'מיכלע מזלאטשוב נתניה לוחם מלחמות ה'אשר היה ידוע שהיה מראשונים שנלחמו נגד האינטרנט וטלוויזיה

  • רבי בנימין לייפער ראש כולל אור יוסף בירושלים וחתן דודו אח אביו רבי יחיאל לייפער מטעמעשוואר ירושלים.
  • רבי יחיאל לייפער רב בית המדרש חתן הרב מחליסה.
  • רבי ישכר בערצי לייפער בבני ברק חתן אדמור ר'אברהם פולק מבערגסאז פתח חקוה.
  • רבי מאיר לייפער אדמור מדינוב בביתר עילית חתן הרב ר'אליהו דויטש מירושלים.
  • חתנו רבי ירמי ניישלאס בנו של דיין דחסידי סקווירא הרב הצדיק רבי משה נישלאס אף מכהן כראש כולל בחצר הקודש נאראל בבני ברק.
  • חתנו ר'מנחם הרונציק נכדו של מרן אדמור מלעלוב רבי משה מרדכי בידרמן זי"ע אשר מתגורר בעיר בני ברק.
  • חתנו רבי אברהם רבינוביץ שליטא מירושלים. ובנו של כק מרן אדמור מפוריסוב שליטא. ואף מוכר בירושלים כאיש חסד ומחלק מידי ערב שבת וערב יום טוב מצרכים למאות משפחות נזקקות.
 • רבי יחיאל לייפער מטמשוואר. נולד כ"ז באדר תרצ"א. עלה לירושלים לאחר פטירת אביו. היה חתנו של הרב נחמן פפירנא (סופר). ירש את בית מדרשו של אביו ברחוב חגי ולאחר מכן מכרו ופתח בית מדרש ברחוב עזרא. נפטר בכ' בשבט תש"ע.
  • הרב יהושע לייפער שליטא. ראש מכון עוז והדר העולמי. חתן הרב משה ניישלאס רבו של שיכון סקווירא ואף מוכר כדיין של חסידות סקווירא תפקיד אשר ירש מחתנו ר'יהושע ניישלאס רב השיכון. במקביל אף מכהן כרב קהילת באר משה בעיר מונסי.
  • בנו ממלא מקומו בירושלים הרב יוסף לייפער שליטא. חתנו של רב דעיר מעלבורן ר'אברהם צבי בעק זצ"ל.
  • בנו ר לוי יצחק שליטא חתן אחיינו ר ירמיה ניישלאס חתן דודו ר יוסף לייפער מנדבורנא טעמשוואר.
  • בנו ר צבי אלימלך שליטא חתן כ"ק מרן אדמור מפוריסוב שליטא.
  • בנו ר'מאיר לייפער שליטא מלונדון חתן הרב יונגרייז שלי"טא.
  • בנו ר שמואל גדליה לייפער שליטא מגדולי אנשי חסד בלונדון.
  • חתנו ר אברהם כהנא מבית שמש מראשי ישיבת סאטמר בירושלים.
  • חתנו ר'מאיר אליהו גולדשטין מירושלים
  • חתנו אחיינו רבי בנימין לייפער שליטא ראש כולל אור יוסף בירושלים ובנו של אחיו כ"ק מרן האדמור מנדבורנא טעמעשוואר זי"ע.

חתנו הרב יעקב כהנא שליטא בנו של מרן אדמור מספינקא בני ברק שליטא ומגיד שיעור בישיבה קטנה מכנובקא בעלזא והוא אף היקיםתלמוד תורה נועם אלימלך אשר לא לוקח כסף מהמדינה.

 • רבי משולם זלמן מטמשוואר-ברוקלין.
 • רבי לוי יצחק לייפר מטמשוואר-ירושלים (יחד עם אחיו רבי יחיאל). נולד בט"ו באב תרפ"ט, נפטר י"ב באדר תשנ"ט.
 • החסידות כיום. היום מכהנים מספר אדמו"רים
  • אדמו"ר מטעמשוואר אשר מתגורר בעיר בני ברק ובית מדרשו הוא ברחוב סוקולוב
  • אדמו"ר מטעמשוואר אלעד
  • אדמו"ר מטעמשוואר ירושלים
  • אדמו"ר מטעמשוואר קריית יואל

נדבורנא אראדעריכה

רבי יחיאל לייפר, בנו של רבי לוי יצחק (בן רבי יחיאל ממיהלוביץ), מילא את מקום אביו באדמו"רות נדבורנא אראד. נולד י"ג באדר תרצ"א. התגורר בירושלים והיה חתנו של הרב משה צבי מינצברג (בן הרב דוד מראשי חסידות אשלג). נפטר י"ג באדר תשנ"ג.

בנו רבי יוסף (נולד: כ"ג בסיוון תשל"ו), הקים את החסידות בבית שמש, הוא בנה בית כנסת, מקווה ומפעיל במקום כוללי אברכים.

רבי דוד (נולד: י"ד בטבת תרצ"ד) בנו של רבי לוי יצחק אף הוא מכונה האדמו"ר מנדבורנא אראד בירושלים. הוא חתנו של הרב דוד שלמה אייכלר שהיה יו"ר הנהלת העדה החרדית עד לפטירתו ב-2008. חתנו הוא קרובו רבי משה רוזנבוים מסטניסלב ביתר.

אדמו"ר נוסף המכונה נדבורנא אראד ומתגורר בברוקלין הוא רבי יוסף מאיר לייפר.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ ראו עליה "קהילות" המבשר, כ"ה בתמוז תשע"ד.
 2. ^ שעות לפני שבת: הרבי מבורו פארק נטמן, בחדרי חרדים.