יום סרט הוא שם ליום בו חניכי תנועות נוער נהגו להתנדב ולפנות לאזרחים על מנת לגייס תרומות למטרות שונות שנקבעו על ידי המוסדות הלאומיים. בהן סיוע לטיפול בתזונה[1] ומחלות ילדים[2], סיוע לטיפול ביתומים[3], תמיכה בקק"ל ובנטיעת יערות[4], תמיכה בקהילות יהודיות בחו"ל[5], באירועי מחאה בשלטונות הבריטיים, עזרה בהקמת מועדוני נוער במעברות[6], סיוע לשארית הפליטה[7] ולאסירי ציון[8], תמיכה בשירותי ההצלה[9][10], ובתנועות הנוער עצמן[11].

יום סרט של הכבאים המתנדבים

שמו של היום מתייחס לסרט הנייר שהוענק על ידי המתרימים לתורמים, והוצמד בעזרת סיכה על דש בגדם. בנוסף לסרט הודבקה על משקוף בית התורמים מדבקה המעידה על התרומה שניתנה. בחלק מימי ההתרמה אף הוענקו סיכות ובהם פרטיו של הארגון שלמענו הותרמו הכספים. חלק מההתרמות נעשו בפניה ברחוב לעוברים והשבים, גם על ידי נשים מבוגרות, מתנדבות ויצו וארגון אמהות עובדות וחלקן נעשו בחו"ל, בעיקר בקהילות יהודיות עבור הקהילה בארץ ישראל או עבור הקהילה עצמה או אחרות שספגו אבדות ואסונות, בעקבות השואה ומלחמת העולם השנייה.

הענקת הסרט אפשרה לתורמים להתגאות בנדיבותם, אך בלי שפיהם יצטרכו להללם. בנוסף, מטרתה הייתה לעודד את הסביבה לתרומה זהה.

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה