יחס

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

במתמטיקה:

אחר:

ראו גם