יחס הופכי

היחס שמתקבל אם הופכים בין שני האיברים ביחס בינארי

במתמטיקה, ובפרט בתורת הקבוצות, היחס ההופכי ליחס בינארי על קבוצה , הוא היחס המסומן ומוגדר על ידי . לדוגמה, היחס ההופכי ליחס על הוא היחס .

תכונות של יחסים המשתמרות ביחס ההופכי

עריכה
הוכחה:  .
  • אי-רפלקסיביות.
הוכחה: מההגדרה   נובע כי  , ולכן  .
  • סימטריה. בפרט אם   סימטרי, אז  .
הוכחה:  .
הוכחה:   ולכן יש שימור של אנטי-סימטריה. עבור א-סימטריה:   ולכן אם   א-סימטרי אז   א-סימטרי.
הוכחה:  .

תכונות נוספות של היחס ההופכי

עריכה
  • ההופכי של ההופכי הוא היחס עצמו:  . תכונה זו מאפשרת להפוך את כל התכונות לעיל מ"אם ב-  אז ב- " ל"ב-  אם ורק אם ב- ".
הוכחה: לכל   מתקיים  
  • הפונקציה המתאימה לכל יחס את ההופכי שלו היא פונקציה שומרת הכלה:  .
הוכחה: לכל   מתקיים   ולכן  .
  • ההופכי מתפלג מעל החיתוך:  .
הוכחה: לכל   מתקיים  .
  • ההופכי מתפלג מעל האיחוד:  .
הוכחה: לכל   מתקיים  .
  • ההופכי להרכבת יחסים הוא הרכבת ההופכיים בסדר הפוך:  .
הוכחה: לכל   מתקיים  .
  • מכל התכונות בסעיף הקודם נובע כי היחס ההופכי ליחס שקילות הוא יחס שקילות, והיחס ההופכי ליחס סדר הוא יחס סדר.

דוגמאות

עריכה

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה