פתיחת התפריט הראשי

רב יצחק בר אבדימי (או אבודימי) היה אמורא בדור הראשון והשני לאמוראי בבל.

יצחק בר אבדימי
דור דור ראשון ושני לאמוראי בבלי
בית מדרש ישיבת פומבדיתא
רבותיו רבי יהודה הנשיא
חבריו זעירי

בצעירותו למד אצל רבי יהודה הנשיא ושימשו[1]. מקורות שונים מראים כי היה ה"תנא" כלומר שונה המשניות בבית המדרש של רבי יהודה הנשיא, ומכאן שהיה לו חלק מכריע בניסוחה הסופי של המשנה[2], והוא זה שלימד את רוב המשנה לרב שהביאה לבבל[3].

יש להבדיל בינו לבין רב יצחק בר אבדימי השני[4].

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף מ', עמוד ב'. ראה ערכי תנאים ואמוראים לרבו של הרוקח עמ' תקפו
  2. ^ ראה אצל היימאן בערכו ואצל יעקב נחום אפשטיין, מבואות לספרות התנאים עמ' 227-228 ועוד
  3. ^ כך הוכיח אפשטיין (מבוא לנוסח המשנה עמ' 167-186) ע"פ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף פ"ז, עמוד א' ותלמוד בבלי, מסכת חולין, דף ק"י, עמוד א'
  4. ^ תוספות בתלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף נ"ו, עמוד א'.