יצחק קטרה

יצחק קטרה הוא פרופסור במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקריו הם בתחום הגאומורפולוגיה כולל אינטראקציות בין תופעות טבע לאדם.

יצחק קטרה
אין תמונה חופשית
ענף מדעי גאומורפולוגיה
מקום מגורים ישראל
תרומות עיקריות
תהליכים איאוליים של חול ואבק והשפעות סביבתיות על הנוף הטבעי והאדם

ביוגרפיהעריכה

קטרה סיים לימודי דוקטורט במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטת בר-אילן. עבודת הדוקטורט עסקה בשטחי מקור ומבלע בפיזור של מים וסדימנטים במערכות אקו-גאומורפיות צחיחות וצחיחות למחצה. בשנת 2006 החל פוסט-דוקטורט במכון לחקר המדבר DRI (desert research institute) שבארצות הברית. במסגרת ההשתלמות עסק בתנועה של חלקיקים מינרליים (חול, אבק) על ידי הרוח כולל זיהוי ואפיון של שטחי מקור לאבק באזורים צחיחים ותהליכי פליטת חלקיקים מהקרקע אל האטמוספירה. יצחק קטרה הוא חבר סגל במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בדרגת פרופסור מן המניין, ומכהן כראש המחלקה משנת 2018. קטרה הקים את המעבדה לקרקע ואבק והמעבדה לסימולציה איאולית באוניברסיטת בן-גוריון. תחום המחקר הוא גאומורפולוגיה (מדע העוסק בתהליכי עיצוב הנוף המונעים על ידי האטמוספירה), סופות אבק, והיווצרות דיונות וגלוני חול בכדור הארץ ובמאדים. קטרה פרסם מאמרים על אבק מדברי ובהבנה של תהליכים איאוליים כולל פליטה, הסעה והשקעה של אבק וכן לימוד ההשפעה של תהליכים אלו על תחלואה, בריאות האדם והשפעות אנטרופוגניות ואקלימיות על סביבת האדם. נושאים אלו מהווים חזית מחקר בתחום חקר תהליכים אטמוספיריים ומונעי רוח המשפיעים על עיצוב פני השטח של כדור הארץ וכן הם עולים בקנה אחד עם ההתעניינות הגוברת בעולם בנושאים איאוליים. מאמריו של קטרה מיצבו אותו כחוקר מוביל בתחום האבק המדברי. במיוחד ניתן לציין את מחקריו הכוללים ניסיונות במנהרת רוח ללימוד המנגנונים המגבילים את ההתפתחות לגובה של גלוני ענק וכן אלו העוסקים במגוון ועושר בביומים המושפעים מסופות אבק.

מחקרעריכה

מחקריו של קטרה עוסקים בתהליכים איאוליים של חול ואבק והשפעות סביבתיות על הנוף הטבעי והאדם. ליצחק יש מספר פרויקטים בתחום, כגון:

 • סחיפת קרקע ופליטת אבק אל האטמוספירה - המחקרים מבוססים על ניסויים באמצעות מנהרות רוח שכבת-גבול וניתוח תכונות פיזיקו-כימיות של הקרקע ותנועת חלקיקים. בקרקעות טבעיות שמזוהות עם פליטת אבק בקני מידה גלובלי ובקרקעות שמושפעות מפעילות אנושית כדוגמת חקלאות בעיבוד קונבנציונלי או אורגני. מודלים מתמטיים לפיזור של חלקיקי אבק משטח המקור אל האטמוספירה. פיתוח שיטות לייצוב קרקע ודיכוי אבק מדרכים לא סלולות ומשטחים מופרים.
 • סופות אבק והשפעות על האדם – מחקרים שעוסקים בפיזור המרחבי-עתי של אבק אטמוספירי בקרבת פני השטח סמוך למרחב העירוני-אנושי כולל ניתוח ריכוזי חומר חלקיקי באטמוספירה, אפיון ההתנהגות של סופות קיצוניות, זיהוי מגמות של סופות אבק בזמן, ניתוח כימי-ביולוגי של חלקיקי אבק באטמוספירה מחקרים נוספים עוסקים בקשר שבין סופות אבק לזיהום אוויר בתוך מבנים וכן לסכנת החשיפה לזיהום חלקיקי וקשר לבריאות האדם.
 • תנועת חלקיקי חול – חקר תהליכים איאוליים של תנועת חלקיקי חול לזיהוי מנגנונים פיזיקליים של פליטת אבק מפני השטח על ידי פגיעה באגרגטים או שחיקה עצמית. התפתחות של גלוני חול על כדור הארץ ובמאדים באמצעות אינטגרציה של ניסויים מבוקרים ומודלים מתמטיים: המחקרים מתמקדים בניסויים מבוקרים ללימוד הדינמיקה של גלוני חול מהשלב הראשוני של היווצרות ועד לדגם מפותח, אי-יציבות רוחבית של מגה-גלוני חול, קשר בין אורך גל למהירויות רוח וגודל חלקיקים.

מפרסומיועריכה

 • Yizhaq, H., Kok, J.F., Katra, I. . (2013) Basaltic sand ripples at Eagle crater as indirect evidence for the hysteresis effect in Martian saltation Icarus 230: 143-150
 • Yizhaq, H., Katra, I., Kok, J.F., Isenberg, O. . (2012) Transverse instability of megaripples Geology 40: 459-462.
 • Katra, I., Lancaster, N. . (2008) Surface-sediment dynamics in a dust source from spaceborne multispectral thermal infrared data Remote Sensing of Environment 112: 3212-3221.
 • Katra, I., Yizhaq, H., Kok, J.F. . (2014) Mechanisms limiting the growth of aeolian megaripples Geophysical Research Letters DOI: : 10.1002/2013GL058665
 • Katra, I., Arotsker, L., Krasnov, H., Zaritski, A., Kushmaro, A., Ben-Dov, A. (2014) Richness and diversity in dust stormborne biomes at the Southeast Mediterranean. Scientific Reports 4, 5265; DOI:10.1038/srep05265
 • Krasnov, H., Katra, I., Novack, V., Vodonos, A., Friger, M. (2015) Increased indoor PM concentrations controlled by atmospheric dust events and urban factors. Building and Environment. doi: 10.1016/j.buildenv.2015.01.035
 • Katra, I., Elperin, T., Fominykh, A., Krasovitov, B., Yizhaq, H. (2016) Modeling of particulate matter transport in atmospheric boundary layer following dust emission from source areas. Aeolian Research 20, 147-156.
 • Katra, I., Gross, A., Swet, N., Tanner, S., Krasnov, H., Angert, A. (2016) Substantial dust loss of bioavailable phosphorus from agricultural soils. Scientific Reports 6, 24736 DOI: 10.1038/srep24736.
 • Lämmel, M., Meiwald, A., Yizhaq, H., Tsoar, H., Katra, I., Kroy, K. (2018) Aeolian sand sorting and megaripple formation. Nature Physics 14, 759–765.
 • Swet, N., Elperin, T., Kok, J., Martin, R., Yizhaq, H., Katra, I. (2019) Can active sands generate dust particles by wind-induced processes? Earth and Planetary Science Letters 506, 371-380.
 • Katra, I. (2020) Comparison of various dust control products in wind-induced dust emission. Applied Sciences 9, 5204 doi.org/10.3390/app9235204

קישורים חיצונייםעריכה