ישעיה בקיש

דיין בבית הדין הרבני בפאס במרוקו

הרב ישעיה בקיש (סביב ה'ש"ה, 1545- ה'ש"פ, 1620) היה רב ממוצא ספרדי, היה מקובל, פרשן מקראי, ודיין בבית הדין הרבני בפאס במרוקו. כתביו עוסקים בתקנות, בפרשנות ובקבלה.

קורות חייועריכה

נולד בפאס שבמרוקו סביב שנת ה'ש"ה. נתמנה לדיין בפאס ונמנה עם מתקני התקנות שתיקנו המגורשים. כמו כן נטל חלק בפולמוס הנפיחה תוך שהוא מצדד בהיתר, לצד חביריו המגורשים.[דרושה הבהרה] רבי שמואל אבן דנאן מרבה להביא מתורתו וככל הנראה היה מתלמידיו, כמו כן רבי יוסף הקטן ואביו רבי שמואל היו תלמידיו. תורתו הינה מגוונת ומתפרשת על פרשנות המקרא והמדרש, הן בדרך הפשט והן בדרך הסוד. רבי ישעיה עושה שימוש בשיטת הנוטריקון שעל ידה הוא מבאר פסוקים שונים. שרידים מתורתו מצויים בכתבי יד שונים שהעתיקו חכמי מרוקו.

ישעיה בקיש הוזכר בעבודתו של פרופ' משה חלמיש על הקבלה בצפון אפריקה מאז המאה ה-16.

בספר שרשי השמות מאת המקובל משה בן מרדכי זכות (הרמ"ז) נכללו ציטוטים ארוכים של ישעיה בקיש.

יצירתו התורניתעריכה

ביבליוגרפיהעריכה

  • Natanel Avital (2016-7/5777), 'Hakhmey Castilla, 417 p, Maguen Avot, Jérusalem, pp. 20; 25; 32
  • Abraham Enkaoua (1871), Kerem Hemer (ab. = KH), Livourne, 216 p., (hébreu); http://www.hebrewbooks.org/1019

[archive]. (Nouvelle édition : Kerem Hemer, les Takanot de Fes et de Castille(hébreu), Bibliothèque Sépharade, Institut Bné Issakhar, Jérusalem, 2013)

  • Sasoon D. S. & David Ohel, Descriptive catalogue of the Hebrew and Samaritan manuscripts in the Sassoon Library

Oxford, 1932, 2 vol

Fragments (ר׳ ישעיה בקיש זצ״ל), Edition, introduction and note par, (1992) הלל בקיש הוצאת בקיש, קריית אתא, מכון רבי ישעיה בקיש, 132 p.

  • הַלְלוּ עַבְדֵי ה' חלק ב' - מחקר על העבודה של הדיין ר׳ ישעיה בקיש זצ״ל-, (2020) הלל בקיש

הוצאת בקיש, קריית אתא, מכון רבי ישעיה בקיש זצ"ל, (602 ע' Traces manuscrites de l'oeuvre de Rabbi Y.. Bakish)

  • הַלְלוּ עַבְדֵי ה' חלק ג' - מחקר על העבודה של הדיין ר׳ ישעיה בקיש זצ״ל-, ( 2021a) הלל בקיש

, אוצאת בקיש, קריית אתא, מכון רבי ישעיה בקיש זצ"ל, (אַפּרִיל, 476 ע' Traces imprimées de l'oeuvre de Rabbi Y.. Bakish)


  • הַלְלוּ עַבְדֵי ה' חלק ד' - מחקר על העבודה של הדיין ר׳ ישעיה בקיש זצ״ל-, (2021b) הלל בקיש

, אוצאת בקיש, קריית אתא, מכון רבי ישעיה בקיש זצ"ל, ( יוני, 352 ע' Traces digitales de l'oeuvre de Rabbi Y.. Bakish)