כבוד שבת

שבת קודש

בהלכות שבת, כבוד שבת היא מצווה מדברי נביאים[1] לכבד את השבת בדרכים שונות. החלוקה בין דברים שהם כבוד שבת לבין דברים שהם עונג שבת אינה חדה ומובהקת, אך לפי הגר"א במצוות כבוד השבת כלולות הפעולות הנעשות בערב שבת, ובמצוות עונג שבת כלולות הפעולות הנעשות בשבת עצמה[2].

כיסוי לחלה עם הכיתוב "לכבוד שבת"

מקור ותוצאות

עריכה

מצוות כבוד שבת נלמדת מפסוק בספר ישעיהו:

אם תשיב משבת רגלך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש ה' מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר

בגמרא מתוארים שני מלאכי השרת המלווים את האדם בליל שבת מבית הכנסת לביתו, ומתייחסים להכנות שנערכו לכבוד השבת:

שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת - מלאך טוב אומר: יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו. ואם לאו - מלאך רע אומר: יהיה רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו

פרטי המצווה

עריכה

מציווי כללי זה נלמדים מעשים שונים אותם יש לעשות לכבוד השבת:

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ כך לדעת הרמב"ם. ישנם ראשונים שסבורים שזו מצווה מדאורייתא.
 2. ^ ביאור הגר"א, אורח חיים תקכט, סעיף ד'
 3. ^ שולחן ערוך אורח חיים רמב – ויקיטקסט, באתר he.wikisource.org
 4. ^ שולחן ערוך אורח חיים רס א – ויקיטקסט, באתר he.wikisource.org
 5. ^ שולחן ערוך אורח חיים רסב ג – ויקיטקסט, באתר he.wikisource.org
 6. ^ שולחן ערוך אורח חיים רסב ב – ויקיטקסט, באתר he.wikisource.org
 7. ^ שולחן ערוך אורח חיים רמט ב – ויקיטקסט, באתר he.wikisource.org
 8. ^ שולחן ערוך אורח חיים רסב א – ויקיטקסט, באתר he.wikisource.org
 9. ^ שולחן ערוך אורח חיים ש – ויקיטקסט, באתר he.wikisource.org
 10. ^ שולחן ערוך אורח חיים רסג – ויקיטקסט, באתר he.wikisource.org
 11. ^ שולחן ערוך אורח חיים רסב א – ויקיטקסט, באתר he.wikisource.org
 12. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק ל'
 13. ^ שולחן ערוך הרב סימן רס"ב סעיף ד
 14. ^ יום טוב ארליך, באלבום "שבת"
 15. ^ יד - 'קבלת שבת' ועוד הוספות בתפילות, באתר פניני הלכה, ‏2000-03-05

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.