כוח משמר הוא כוח במכניקה קלאסית שניתן להגדיר לו אנרגיה פוטנציאלית. תכונה זו מאפשרת לנתח את השפעת כוח כזה בקלות רבה יותר מאשר כוחות אחרים. חשיבות המושג נגזרת מכך שכוחות רבים בטבע הם כוחות מרכזיים שהם בפרט כוחות משמרים: כוח הכבידה, הכוח האלקטרוסטטי, וכוחות אלסטיים הם דוגמאות לכוחות משמרים.

הגדרה עריכה

כוח F הוא כוח משמר אם העבודה הנעשית על ידי F על גוף היא אפס בתנועתו בכל מסילה סגורה אפשרית. אין די בכך שהעבודה תהיה אפס במסילה סגורה מסוימת, או בכל אוסף סופי של מסילות סגורות - כוח הוא משמר אם ורק אם העבודה שלו היא אפס בכל מסילה סגורה שהיא.

אין דרישה שהכוח יגרום לגוף לנוע בפועל במסילה סגורה, אלא רק שאם הגוף חוזר לנקודת ההתחלה בזמן כלשהו, אז העבודה הכוללת של   על הגוף תהיה אפס, בלי תלות במסלול שביצע הגוף.

אם הכוחות האחרים הפועלים על הגוף הם כוחות מאלצים, הניצבים לתנועת הגוף, אז סך כל העבודה שתתבצע על הגוף במהלך התנועה תהיה אפס; כאשר יחזור לנקודת ההתחלה תהיה לו אותה אנרגיה קינטית (אותה מהירות). תהליך זה הוא הביטוי הכי פשוט של חוק שימור האנרגיה.

כוח משמר ואנרגיה פוטנציאלית עריכה

 
העבודה של כוח משמר על גוף תלויה רק בנקודות הקצה של התנועה

ההגדרה שניתנה מסבירה מדוע כוחות אלו נקראים "משמרים", אך יש הגדרה שקולה ושימושית יותר:

כוח ייקרא משמר אם העבודה שהוא מבצע על גוף בתנועה תלויה אך ורק בנקודות הקצה של התנועה.

כדוגמה, בתרשים משורטטות שתי תנועות אפשריות של גוף, S1 ו-S2, שלהן אותן נקודות קצה – נקודה 1 ונקודה 2. אם F הוא כוח משמר, אז העבודה שהוא יבצע על הגוף בתנועה בשני המסלולים שווה (כמקודם, ייתכן שהתנועה מתרחשת בהשפעת כוחות נוספים מלבד F, אבל אנו מתעניינים רק בעבודה ש-F מבצע).

הגדרה זו שקולה להגדרה המקורית, כיוון שמסילה סגורה היא מסילה שבה נקודות הקצה מתלכדות – כלומר נקודת ההתחלה שווה לנקודת הסיום. לכן, אם כוח הוא משמר לפי ההגדרה השנייה העבודה שלו לאורך מסילה כזו תהיה שווה לעבודה שלו על גוף שנותר בנקודת ההתחלה (שהרי זו מסילה אחרת, עם אותן נקודות קצה בדיוק), כלומר אפס.

ההוכחה בכיוון ההפוך קצת מורכבת יותר: ידוע שהעבודה של הכוח על מסילות סגורות היא אפס, ויהיו S1 ו-S2 מסילות כלשהן עם אותן נקודות קצה, כמתואר בתרשים. לפי ההנחה, העבודה של הכוח על המסילה הסגורה  , כלומר המסילה S1 ולאחריה המסילה S2 בכיוון ההפוך, היא 0. העבודה הכוללת היא העבודה על כל קטע במסילה בנפרד, לכן:

 

כאשר   מייצג את העבודה של F לאורך מסילה S. אך היפוך המסילה הופך את הסימן של העבודה, ולכן מקבלים ש־ , כנדרש.

בעזרת תכונה זו ניתן להגדיר פוטנציאל לכוח F (או בניסוח אחר, להגדיר את האנרגיה הפוטנציאלית של גוף הנע בהשפעת F), כך: בוחרים נקודה שרירותית בתור נקודת ייחוס, O. עתה, לכל נקודה במרחב ניתן להגדיר פונקציה U על ידי:  , כאשר   היא מסילה כלשהי מ-X ל-O (פה משתמשים בכך שהעבודה תלויה אך ורק בנקודות הקצה של המסילה).

העבודה של הכוח F על גוף הנע מנקודה A לנקודה B נתונה על ידי  . נוסחה זו מאפשרת לכתוב את חוק שימור האנרגיה בצורה הבאה:  .

כאן   הוא השינוי באנרגיה הקינטית של הגוף, ו-  היא העבודה של הכוחות האחרים (אם ישנם) על הגוף. בפרט, אם הגוף נע אך ורק בהשפעת כוח משמר, מתקבל גודל שנשמר לאורך כל התנועה –  . גודל כזה מכונה "אינטגרל של התנועה", והוא מקל מאוד בפתרון המשוואות הדיפרנציאליות של התנועה.

תיאור מתמטי עריכה

  ערך מורחב – שדה וקטורי משמר

התנאים הבאים שקולים לכך שכוח F הוא כוח משמר:

 1. העבודה שהכוח מבצע על גוף לאורך כל מסילה סגורה C היא אפס:
   
 2. ניתן להגדיר פוטנציאל U לכוח:
   
 3. הרוטור של הכוח הוא אפס בכל מקום:
   

דוגמאות לכוח משמר עריכה

פיתוח דוגמת הכבידה עריכה

שדה הכבידה סמוך לכדור-הארץ הוא בקירוב מצוין שדה כוח אחיד, כלומר כוח קבוע, הפועל על גוף בעל מסה מסוימת באופן שאינו תלוי במיקומו של הגוף. במקרה של כוח הכבידה, הכוח מכוון כלפי מטה וגודלו הוא   כאשר   היא מסת הגוף, ו-  הוא קבוע תאוצת הכובד וערכו הוא בקירוב 9.81 מטר לשנייה בריבוע. האם זהו כוח משמר?

כיוון שלכוח רכיב אנכי בלבד, שגודלו אינו תלוי במיקום הגוף, העבודה שהכוח מבצע על גוף תלויה אך ורק בתנועה של הגוף בציר האנכי. למעשה, חישוב פשוט מראה שבתנועה מנקודה 1 לנקודה 2, העבודה שהכוח מבצע נתונה על ידי הנוסחה

 

כאשר   ו-  הם הגבהים של הנקודות A ו-B, בהתאמה. במילים אחרות, הכוח אומנם משמר ופונקציית הפוטנציאל שלו נתונה על ידי:

 
 
העבודה שמבוצעת על חרוז בשדה כבידה אחיד תלויה אך ורק בגובה של נקודת ההתחלה והקצה

עובדה זו מאפשרת ניתוח של תנועת הגוף בהשפעת הכבידה בקלות רבה. למשל אם חרוז מחליק ללא חיכוך על מסילה חלקה כלשהי – מפותלת ומורכבת ככל שתהיה – ניתן לדעת שמהירותו בכל נקודה תקיים את המשוואה:

 

כלומר:

 

כאן  , כאשר   ו-  הם המהירות והגובה ההתחלתיים של הגוף.

הקירוב של כוח הכבידה ככוח אחיד אינו נחוץ, שכן כוח הכבידה הכללי הוא כוח משמר מנקודת המבט הקלאסית. ניוטון, שהיה הראשון שנתן ניסוח נכון של כוח הכבידה הרחק מפני כדור הארץ, הסתמך על כך שהוא כוח משמר בחישוב מסלוליהם של כוכבי הלכת. טיפול בנוסחה הכללית הוא מורכב יותר ודורש שימוש בחשבון אינפיניטסימלי.

כוחות לא משמרים עריכה

ישנם כוחות התלויים במשתנים נוספים מלבד המיקום של הגוף, כוחות כגון כוח החיכוך, וכוחות סחף. כוחות אלה בוודאי אינם יכולים להיות כוחות משמרים. ניתן גם להמציא, יחסית בקלות, כוחות שאף-על-פי שהם תלויים במיקום בלבד, הם אינם כוחות משמרים.

למשל, ניתן לדמיין את שדה הכוח הבא – בנקודות מחוץ לסלון, הכוח פועל על הגוף כמו כוח הכבידה, כלומר ככוח אחיד המכוון כלפי מטה. על נקודות בתוך חלל הסלון פועל כוח אחיד דומה, אך בכיוון הפוך – כלפי מעלה (ניתן גם לדמיין שהמעבר בין שני הכוחות רציף; אם רוצים). שדה כוח כזה אינו משמר. הנה מסילה לא משמרת לדוגמה:

 1. מתחילים כאשר הגוף נמצא בגובה התקרה של הסלון, אך מחוץ לסלון. לוקחים את הגוף ומורידים אותו לרצפה מחוץ לסלון (הכוח מבצע על הגוף עבודה "חיובית").
 2. מביאים את הגוף לתוך הסלון מבלי לשנות את גובהו (כך שלא מתבצעת עבודה בשלב זה).
 3. בסלון מעלים את הגוף לתקרה (כך ששוב מתבצעת עליו עבודה "חיובית").
 4. מוציאים את הגוף החוצה (שוב, באופן שלא תתבצע עליו עבודה).

ומתקבלת מסילה שסך כל העבודה עליה היא חיובית. אפשר היה לבנות מתקן שינצל כוח שכזה כדי "לשאוב" עוד ועוד אנרגיה מהמערכת, ללא התערבות כלל (אפשר למשל לחבר את הגוף למוט קשיח, כך שהוא ינוע במעגל שחציו בתוך הסלון וחציו מחוץ לסלון. בהשפעת הכוח, הגוף היה הולך ומאיץ בלי סוף).

כוחות לא משמרים כאלו אינם מצויים בטבע.

שימור מקומי לעומת שימור גלובלי עריכה

אם מתירים הגדרת כוחות רק על חלק מהמרחב (אפשר לדמיין שבמרחב יש "חורים", שבהם הכוח לא מוגדר), נוצרים כוחות משמרים באופן מקומי (משמרים לוקאלית), אף על פי שהם אינם משמרים במובן הרגיל (משמרים גלובלית).

כלומר, לכל נקודה יש סביבה קטנה, כך שאם מגבילים את התנועות האפשריות לסביבה זו, הכוח הוא משמר, כלומר העבודה שהוא מבצע על כל מסילה סגורה (בסביבה זו) היא אפס; אבל ישנן גם מסילות אחרות, שאינן "כלואות" באותה סביבה, והעבודה עליהן אינה אפס.

נקודת המבט פה היא מתמטית – בוחנים את כל שדות הכוח החלקים שאפשר לדמיין, מבלי לשאול האם כוחות אלה באמת מופיעים בטבע. למעשה, אין חשיבות מיוחדת לכך שמדובר בכוחות – ניתן היה להשתמש בשדות וקטוריים כלשהם; מושג העבודה מתחלף אז באינטגרל מסילתי. מתברר, ששדות וקטוריים כאלו, שהם משמרים מקומית אבל לא משמרים גלובלית, מכילים מידע רב על ה"חורים" של המרחב. מידע זה, המתומצת בחבורת הקוהומולוגיה של המרחב, הוא בעל ערך מיוחד בטופולוגיה אלגברית ובגאומטריה דיפרנציאלית, משום שהוא מאפשר לזהות את החורים מתוך המרחב, מקום שאי אפשר לראות אותם באופן ישיר.

קישורים חיצוניים עריכה