הבדלים בין גרסאות בדף "רבי יוסי ברבי יהודה"

 
===חידושי אגדות===
*ביומא אומר רבי יוסי: אדם חוטא פעם ראשונה ושנייה ושלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו. ה[[רמב"ם]] והו[[ראבאברהם בן דוד מפושקירה|הראב"ד]] נחלקו בפירוש המאמר. הרמב"ם{{הערה|{{רמב"ם|תשובה|ג|ה}}.}} משלב בין מאמר זה למאמר אחר המוזכר ב[[מסכת ראש השנה]]{{ציטוטון|"ורב חסד" מטה כלפי חסד, ותנא דבי ר"י מעביר ראשון ראשון וכך היא המדה}}, ולפיהם הוא פוסק:
 
{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=בשעה ששוקלין עונות אדם עם זכיותיו אין מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה ולא שני אלא משלישי ואילך אם נמצאו עונותיו משלישי ואילך מרובין על זכיותיו אותם שתי עונות מצטרפים ודנין אותו על הכל. ואם נמצאו זכיותיו כנגד עונותיו אשר מעון שלישי ואילך מעבירים כל עונותיו ראשון ראשון. לפי שהשלישי נחשב ראשון שכבר נמחלו השנים. וכן הרביעי הרי הוא ראשון שכבר נמחל השלישי וכן עד סופן. במה דברים אמורים ביחיד שנאמר הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר. אבל הצבור תולין להן עון ראשון שני ושלישי שנאמר על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. וכשמחשבין להן על דרך זה מחשבין להן מרביעי ואילך.}}