חידושי רבנו חיים הלוי – הבדלי גרסאות

←‏חשיבות הספר: מעשה לסתור? הוא לא למד תלמוד לפני בר מצווה???
(←‏חשיבות הספר: מעשה לסתור? הוא לא למד תלמוד לפני בר מצווה???)
הספר נחשב לאבן יסוד ב[[שיטת בריסק]] המפורסמת, תלמידי השיטה מייחסים חשיבות מיוחדת לאמור בספר ומדייקים בכל מילה הכתובה בו. הלימוד בספר אינו מתוך רפרוף בעלמא, אלא נעשה מתוך עיון מעמיק, וכלשון בני המחבר בהקדמה: "כי אין הספר הזה כשאר ספרים הנקנים בקריאה ועיון בעלמא, רק ספר של לימוד, שאינו נקנה רק ביגיעה ועיון ועמל רב בדרכה של תורה, ואשרי מי שיעמוד על אמתתן ועומקן של דברים גם אחרי היגיעה והעיון המרובה בינו זאת".
 
רבי [[יצחק זאב סולובייצ'יק]] היה מורה לבניו ללמוד את הספר כצורתו עוד לפני לימוד ה[[תלמוד]]{{הערה|1=חידושי הגר"ח בסוגיות הש"ס, עמ' כ'.}}. כךלמרות זאת בנו רבי [[יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק (מירושליםירושלים) | יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק]] העיד עלכי עצמוהוא אשרלמד מידאת הספר לאחר [[בר מצווה]]{{מקור}}, על פי הוראת אביו למד את ספרו של סבו חידושי הגר"ח על הרמב"ם, והיה בקיא בספרבו בעל פה.
 
גדולי ישראל התייחסו לספר בהערצה מיוחדת. כך למשל רבי [[אברהם ישעיה קרליץ]] בעל ה[[חזון איש]], כתב את הגהותיו לספר "חידושי רבינו חיים הלוי", והגהותיו אלו הם חידושיו היחידים של החזון איש לספרי האחרונים.