הבדלים בין גרסאות בדף "חוק שיווי זכויות האישה"

מ (הסבת תג ref לתבנית:הערה (תג) (דיון))
 
*תיקון 10 נחקק בשנת [[2014]]{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//19/law/19_lsr_301639.pdf חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3) התשע"ד-2014], ס"ח 2438 מ-10 במרץ 2014}} ובא לקבוע התייחסות לפי מין בפרסום המכרזים, במשרות למכרז, חקיקת מינוי, חוזה, שכר ונושאי משרה.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K2_002.htm חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996]}}
 
* תיקון 11 אושר ביולי 2018, והוא קובע שברשות ציבורית או במקום ציבורי (כהגדרתם בחוק) תינתן עדיפות ב[[תור סדר)|תור סדר)]] לאישה ב[[היריון]], לפי בקשתה.{{הערה|[http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2020722 חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018], באתר הכנסת}}
 
==התייחסות לחוק במערכת המשפט==